schaekel en Partners toekomst blog

TERUGBLIK 2020 EN VOORUITBLIK 2021

Aan het einde van dit zo bijzondere jaar kijkt iedereen toch terug. Dit jaar was een van de meest bijzondere ooit, zullen wij later zeggen. Wij veranderden in no time. Zouden wij ooit mensen aannemen die wij geen hand hebben geschut, echt in de ogen hebben gekeken en van dichtbij hebben kunnen aanschouwen? Vorig jaar was zoiets ondenkbaar, dit jaar werkelijkheid. Menselijk gedrag is vooraf moeilijk voorspelbaar, maar achteraf eenvoudig verklaarbaar.

Wat is blijvend veranderd en wat is weg, maar komt weer terug? Kantoorruimte, files, thuiswerken? Velen denken het te weten, toch is de werkelijkheid vaak anders.

Vreemd genoeg was voor Schaekel & Partners 2020 niet zo heel veel anders dan voorgaande jaren. De markt werd moeilijk, grilliger en (nog) minder goed voorspelbaar, maar uiteindelijk bleken opdrachtgevers nog steeds behoefte te hebben aan een zorgvuldig proces bij nieuwe mensen vinden en selecteren. Het volume van de vraag daalde, zeker waar, maar niet zoals bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis. Ook uit de vorige crisis, change- en crisismanagement: de respondenten uit ons jaarlijkse onderzoek in de interim management markt, verwachten een toename van de vraag, 50% geeft dit aan. Toch weten wij -juist uit deze periode- dat de vraag in absolute zin ook weer niet zo heel groot is. Onze ervaring is dat het om enkele honderden opdrachten per tijdseenheid gaat. Ten opzichte van het volume van de totale markt vormt dit een klein percentage.

Per saldo was 2020 voor ons bureau een alleszins bevredigend jaar, afgezet tegen de zeer slechte vooruitzichten die vanaf maart de markt dicteerden. Wij zagen feitelijk 3 bewegingen: vraaguitval tot de zomer, daarna herstel van de markt tot oktober en vervolgens wederom een teruggang. Opvallend is wel dat december qua orderintake sterk is.

Bij terugkijken hoort vooruitzien. Voor 2021 zien wij een viertal ontwikkelingen:

  1. De overheid als markt voor externen blijft by far de best presterende markt. Als er een markt is die hoogconjunctuur beleeft, dan is het de overheidsmarkt wel. Gezien de komende verkiezingen, de verwachte lange formatieperiode en het opstartproces van een nieuw kabinet, verwachten wij geen vraagcorrectie van de overheidsmarkt in 2021. De onvermijdelijke bezuinigingen zullen op zijn vroegst pas na 2021 effect krijgen voor wat betreft het volume van inhuur externen en aantallen openstaande vacatures.
  2. Vakmanschap wordt beloond. Of het nu gaat om de stukadoor, timmerman of de ICT manager en professional: mensen met specifieke kennis en kunde zijn ook in 2021 verzekerd van werk. Tarieven -juist voor hen- zullen stijgen en de schaarste van het aanbod zal toenemen. Ons advies aan mensen die zich (weer) begeven op de arbeidsmarkt: word vakman. Heb diepgaande kennis, ontwikkel marktmeesterschap en ben goed in jezelf profileren.
  3. Een groene arbeidsmarkt dient zich aan. Auto’s van de zaak, vliegreizen, bedrijfsuitjes naar verre oorden, het zal sterk verminderen. Thuiswerken en schonere en kleinere kantoren zullen eerder regel dan uitzondering zijn. Het kantoor als ontmoetingsplek -vergelijkbaar met de bibliotheek nieuwe stijl- waar iedereen, medewerkers, klanten, buren en andere stakeholders, welkom is.
  4. De verschillen tussen markten, maar juist ook de verschillen binnen een markt, zullen sterker gaan toenemen. Wat wij zagen in de financiële sector (consolidatie bij gevestigde spelers, sterke groei voor niche spelers) zal ook in andere markten opgang vinden. De gevolgen van de huidige crisis zijn hier mede debet aan. Grotere verschillen in performance binnen een branche zullen te zien zijn, met andere woorden.

Voor ons bureau is bovenstaande ontwikkeling niet ongunstig. De toegevoegde waarde van ons in tijden van schaarste is groot. Werven is hunten en verleiden geworden. Actief mensen benaderen en hen adviseren over een volgende stap in hun loopbaan, dat is de kern van menig search procedure. Dit proces, waarbij wij als externe partner van de opdrachtgever opereren, meet nauw. Qua procesmanagement is het spitsroeden lopen. Zowel vraag als aanbod is veeleisend, waardoor verstoringen in de procesgang binnen no time tot een no go zullen leiden. Bijna altijd door de kandidaat …

Samengevat kijken wij met vertrouwen naar komend jaar. Een jaar met meer zekerheden dan het afgelopen jaar, maar ook een jaar waar een ding constant is gebleven: mensen vormen ontwikkelingen en omgekeerd. Wij hopen ook in 2021 hieraan voor u -zowel als opdrachtgever, als interim manager of als kandidaat- te mogen bijdragen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.