koekfabriek | Schaekel & Partners

Schaekel & Partners supporter van De Koekfabriek

Over bijzondere ontmoetingen gesproken…. Wij hebben er nogal wat. Neem nu De Koekfabriek.
Zij bakt koekies, de meest sociale koekies van Nederland. Dit doet zij met mensen (koekenbakkers) voor wie het niet vanzelfsprekend is om een baan te vinden. Een impact gedreven bedrijf, dat haar eigen (bakkers)broek ophoudt: een financieel gezond bedrijfsmodel en een ondernemende geest. Elementen die Schaekel & Partners aanspreken!

Schaekel & Partners vindt het belangrijk om iets terug te doen vanuit ons werkveld naar de maatschappij. Het ondersteunen van organisaties die duurzame werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) is een vertaling daarvan. Wij vinden dat er voor iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek is om te werken.

Gisteren is niet vandaag of morgen

In onze dagelijkse praktijk zien wij dat mensen vaak een stempel opgedrukt krijgen op basis van hun arbeidsverleden. Ongemerkt oordelen wij over mensen gebaseerd op bereikte successen of (vaker nog) niet behaalde doelen of gemaakte keuzes die achteraf niet goed hebben uitgepakt. De slogan ‘behaalde successen in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst’ is hier treffend. Wij zijn ervan overtuigd dat gisteren niet bepalend is voor vandaag of morgen. Kijk naar de mens zelf, waar zit zijn of haar talent en motivatie? Zorg samen dat deze tot bloei komen.

Vanuit dit gedachtegoed ondersteunen wij De Koekfabriek. Ook zij geloven dat iedereen moet kunnen meedoen en meewerken in de maatschappij.

“Wist je dat zo’n 10% van de Nederlandse beroepsbevolking niet meedoet omdat ze gewoon weg niet wordt gezien? Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, asielzoekers met verblijfsvergunning, mensen met autisme, ex-thuislozen, ex-gedetineerden, jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt… Zij krijgen een label om wat ze niet kunnen en worden niet gezien om wat ze wel kunnen. Sommigen verdwijnen daardoor van de radar, worden depressief of belanden in de criminaliteit. Met alle gevolgen en kosten voor de maatschappij van dien.”

Wat doet De Koekfabriek?

De Koekfabriek bakt koekies, de meest sociale Koekies van Nederland. In samenwerking met een zorgorganisatie startten Utrechtse horecaondernemers Arthur de Nerée en Jeannot Nijpjes in 2013 De Koekfabriek. Het achterliggende idee daarbij was (en is) te streven naar werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren binnen een financieel gezonde exploitatie.

Nu 7 jaren verder is De Koekfabriek een onderneming waar meer dan 100 werkplekken worden geboden, in 6 bakkerij-locaties door heel Nederland, aan een heel diverse doelgroep. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ex-gedetineerden, statushouders, mensen vanuit de bijstand. Daarnaast omarmt De Koekfabriek sinds 2019 het Open Hiring programma dat haar oorsprong kent in de wereldwijd befaamde social enterprise Greyston Bakery.

De link naar Schaekel & Partners

Lekker sociaal is de belofte van De Koekfabriek: ambachtelijk gebakken, de beste ingrediënten, open deur en zorg op maat. De vertaalslag naar onze cultuur is daarmee gemaakt. Onze ingrediënten: Persoonlijke aandacht en warmte voor en naar anderen, strevend naar duurzame relaties, kwaliteit gaat voor kwantiteit, doorzettingsvermogen en onvoorwaardelijke inzet.

Proeven?

De Koekfabriek verkoopt haar koekies in de eigen winkels en webshop, aan horecabedrijven en -groothandels, delicatessewinkels / supermarkten, kerstpakket- en geschenkenleveranciers, kantoren/bedrijven, ambachtelijke bakkerijen. Neem een kijkje op hun website en bestel. Des te meer koekies worden verkocht, des te meer mensen help je aan een baan!

Lees ook over onze samenwerking met de Aventus Entreeschool waarin Schaekel-buddy’s jongeren helpen en begeleiden naar de arbeidsmarkt.

“Van meedoen en ergens bij horen word je blij. Van meewerken en leren groeit je eigenwaarde. Iedereen die wil, verdient een kans om mee te doen en mee te werken. Soms zijn er grote aanpassingen nodig en soms maar hele kleine. Het begint met een verandering in mentaliteit.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.