piet hein de sonnaville | Partners | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Piet Hein de Sonnaville

Sinds mijn 25e ben ik lange-afstandsloper. Ik merkte dat ik alleen niet veel verder kwam, wel met anderen. Mensen die je stimuleren en enthousiasmeren waardoor je per saldo verder komt en sneller loopt. Lange-afstandsloper word je niet; dat ben je, voor altijd. Het is a way of living.

In mijn werk zoek ik ook naar lange-termijnelementen. Ik volg mensen in verschillende stadia van hun loopbaan, maar steeds met een terugkerend perspectief. Soms als kandidaat, soms als opdrachtgever en soms wanneer ze klem zitten omdat rollen onvrijwillig veranderd zijn. Ik volg mensen en organisaties vanuit de inhoud met een dienstverlenende attitude en bezie dit vanuit het lange-termijnperspectief.

Snel even een loopbaanadvies, snel even een CV op basis van een profiel? Dan zeg ik: “Bel een ander.” Ik kies voor duurzaamheid in denken, doen en relatie. Dat maakt waarom ik dit werk al jaren doe. Dat maakt dat ik er succesvol in ben.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.