vacature | Strategisch HR-organisatiemanager | Aqualysis | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Strategisch HR-organisatiemanager | Fulltime (36 uur)

Parttime (32 uur) is bespreekbaar

Over Aqualysis

Aqualysis is hét laboratorium voor wateronderzoek, zij onderzoekt de kwaliteit van water. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voert zij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook verricht zij diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen voor haar klanten. Het is daarmee een omgeving die voortdurend verandert. Wettelijk, maatschappelijk én technologisch.

Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Zo ontwikkelt zij eigen analysemethoden en -apparatuur. Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium en werkt voor vijf waterschappen die tevens eigenaar zijn (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Rijn en IJssel). Op deze waterschappen ligt haar focus. Daarnaast behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot haar klantenkring. Lees hier meer over Aqualysis.

Binnen de organisatie werken circa 80 medewerkers. Aqualysis is gevestigd aan de rand van Zwolle in een mooi, licht en nieuw gebouw. De organisatie is sterk in ontwikkeling, wat ertoe heeft geleid dat recentelijk een nieuwe organisatiestructuur is aangekondigd. Een van de elementen is dat de hiërarchische lijnen minder formeel worden en zullen veranderen in coördinerende rollen, zelfstandige teams, organisatie breed. Uiteindelijk zal dit leiden tot een organisatie die sneller, scherper en innovatiever reageert op de vele veranderingen die het werkveld van Aqualysis kenmerkt.

Bij Aqualysis is de functie van strategisch HR-organisatiemanager vacant. Dit is een nieuwe functie binnen de organisatie.

Wat verwacht Aqualysis van de strategisch HR-organisatiemanager?

Aqualysis professionaliseert in snel tempo. Ten eerste omdat de aangesloten waterschappen steeds hogere eisen stellen aan het onderzoek naar de kwaliteit van het water. Ten tweede omdat Aqualysis haar ambities moet afstemmen op de grote opgaven van deze waterschappen.

De strategisch HR-organisatiemanager heeft gevoel voor verhoudingen en is een teamspeler. Innovatiekracht, de wil om te vernieuwen en kwalitatief hoogwaardig werk te leveren vormen de ingrediënten voor de cultuurveranderingen waar Aqualysis behoefte aan heeft.

Binnen Aqualysis is HR ondergebracht binnen het team Bedrijfsvoering, dit team is recentelijk organisatorisch gevormd. Enkele rollen hierin worden in de komende periode nog geworven. De strategisch HR-organisatiemanager beweegt deze collega’s tot het werken in een zelfstandig en samenwerkend nieuw organisatieonderdeel.

De strategisch HR-organisatiemanager zal binnen Aqualysis een voortrekkersrol vervullen om deze ontwikkelingen vorm en inhoud te geven. Dit vereist niet alleen een proactieve houding, maar tevens overtuigingskracht en visie over wat de veranderende organisatie als waarde kan toevoegen. De aan te stellen persoon kijkt verder dan de eigen organisatie en zorgt voor de in- en externe zichtbaarheid van de cultuur- en organisatieveranderingen. De strategisch HR-organisatiemanager is een sparring partner voor de directie en voor de operationele teamleiders.

Kortom, een breed pakket van taken en activiteiten binnen een middelgrote organisatie die sterk in ontwikkeling is! Juist dit facet plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, maakt deze positie aantrekkelijk.

Wat is de plaats in de organisatie?

Onderstaand het (nieuwe) organogram van Aqualysis.

Met de nieuwe organisatiestructuur zet Aqualysis de ontwikkeling in gang naar een meer servicegerichte en data-gedreven organisatie.

De strategisch HR-organisatiemanager rapporteert aan de directeur van Aqualysis, Henk Laarman. De functie is gepositioneerd binnen het nieuw gevormde team Bedrijfsvoering. Samen met de andere collega’s (die focus hebben voor Kwaliteit, Communicatie, Financiën, Inkoop, Facilitair en ICT) vormen zij het team Bedrijfsvoering.

De HR- afdeling bestaat naast de strategisch HR-organisatiemanager uit een P&O adviseur. Zij werken nauw samen (geen hiërarchie).

De strategisch HR-organisatiemanager houdt contact met de (3) operationele teamleiders om hen bij bedrijfskundige (HR) vraagstukken te adviseren en te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Je draagt hiermee medeverantwoordelijkheid voor realisatie van de organisatiestrategie en het doen slagen van de operationele doelen van de (3) operationele teams.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De strategisch HR-organisatiemanager:

 • Beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding bijvoorbeeld op het gebied van HRM of Personeelswetenschappen in combinatie met Bedrijfskunde.
 • Heeft advieservaring op managementniveau en ervaring met cultuur- en/of verandertrajecten, projectmanagement, organisatieontwikkeling en organisatieadvies.
 • Vertaalt de strategie van Aqualysis in herkenbare taal en performance-doelen (servicegerichte organisatie).
 • Werkt actief mee aan de bouw van benodigde organisatiecapaciteit (kwaliteit en kwantiteit).
 • Weet collega’s te inspireren zich verder te ontwikkelen (ziet de veranderende wereld van laboratoriumtechnologie).
 • Werkt voortdurend aan optimalisatie, innovatie en de ontwikkeling van mens en organisatie.
 • Is een initiatiefrijke collega die werkt volgens hoge standaarden, die kritisch is op zichzelf en anderen (in die volgorde), altijd met een positieve intentie. Heeft de drive om het elke dag weer een beetje beter te doen.
 • Heeft een bij voorkeur een stevige (HR) juridische basis waarop kan worden teruggevallen.
 • Heeft meerdere jaren relevante werkervaring als strategisch HR-organisatiemanager bij voorkeur in een vergelijkbare sector (overheid, semi-overheid, ZBO, GR) waar werkprocessen logistiek gedreven zijn.
 • Heeft vaardigheid in adviseren, overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk met interne klanten, proceseigenaren, leveranciers en andere stakeholders.
 • Heeft affiniteit met de kerntaken van waterschappen.

De strategisch HR-organisatiemanager herkent zich in de volgende omschrijving:

 • Is hard op de inhoud, zacht op de relatie.
 • Is besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Is een doorzetter die uitstekend communiceert en mensen aan zich bindt.
 • Is een people manager passend in een organisatiecultuur van voortdurende veranderingen, binnen een qua omvang middelgrote organisatie.
 • Wordt door collega’s gezien en ervaren als een autoriteit op gebied van organisatieontwikkeling.
 • Is proactief en neemt voortdurend initiatieven om de organisatie sterker en professioneler te maken.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken bij Aqualysis betekent een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Dagelijks levert zij een maatschappelijke bijdrage door het geven van inzicht in de waterkwaliteit. De medewerkers van de organisatie en de waterschappen (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Aqualysis staat in nauwe verbinding met haar omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Aanjager van cultuurverandering: Werken in een state of the art laboratorium met hoogwaardige professionals, zoals de medewerkers bij Aqualysis zijn, is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Samen met hen werken aan een nieuwe organisatie met een andere cultuur en stijl van werken, waar deze positie de aanjager en initiator van is.

Missie met ambitie: Aqualysis heeft een visie waaruit grote ambitie spreekt. Deze visie laat zien waar zij als organisatie voor staat. Hierbij wil zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie volop in ontwikkeling is. De strategisch HR-organisatiemanager is een van de pilaren van deze ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aqualysis biedt een flexibele baan met voldoende ruimte om daar zelf invulling aan te geven, in een state-of-the-art laboratorium in Zwolle.
 • Voor deze positie geldt een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het bruto jaarsalaris op fulltime basis (36 uur) ligt tussen € 80.000 en € 90.000,- (afhankelijk van ervaring). Dit is inclusief toeslagen en een individueel keuzebudget van 21%. Deze 21% is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan extra vrije dagen of als aanvulling op het salaris.
 • Aqualysis werkt (deels) plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een laptop en telefoon wordt gezorgd. Ook heeft Aqualysis oog voor de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn financiële middelen beschikbaar.
 • Werken bij Aqualysis betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie staan bij Aqualysis centraal. Met aandacht voor een juiste balans tussen werken en leven. Er is een persoonlijk budget van € 6.000,- per 5 jaar beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling.
 • Omdat Aqualysis duurzame mobiliteit stimuleert, vergoedt zij de kosten voor reizen met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse). De reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is € 0,21 cent per gereden kilometer.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘Aqualysis strategisch HR-organisatiemanager’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan Aqualysis. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in augustus/september bij Aqualysis in Zwolle.
 • Een pre-employment screening is onderdeel van de procedure.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

Contactgegevens: pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.