IT Director | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Operations & HR consultant

Over Cargonaut

Cargonaut verzorgt de uitwisseling van alle gegevens rondom het luchtvrachtverkeer in ketens via Schiphol en daarbuiten. Door data op een veilige manier volledig, betrouwbaar, relevant en op het juiste moment te organiseren, werkt zij aan optimale data-uitwisseling. En zorgt zij ervoor dat marktpartijen en overheid op het juiste moment over deze data beschikken zodat zij in staat zijn om een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen te behouden en verbeteren.

Daarnaast legt Cargonaut internationaal verbindingen met andere hubs en logistieke partijen, zorgt voor betere samenwerkingen, maakt de Schiphol community sterker en de luchtvracht slimmer. Samen werken zij toe naar het ultieme doel: digitaal verbonden blijven met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen.

Binnen Cargonaut werken commerciële en ICT-professionals samen om tot het beste resultaat te komen. Teamspirit, innovatie, betrouwbaar, professioneel en humor zijn enkele steekwoorden die de cultuur kenmerken. Allen hebben een passie voor procesoptimalisatie. Cargonaut bestaat 33 jaar en is gevestigd op Schiphol.

Meer informatie over Cargonaut vind je hier.

Als gevolg van verdere professionalisering en organisatorische doorontwikkeling is een nieuwe positie ontstaan: Operations & HR consultant.

Wat verwacht Cargonaut van de Operations & HR consultant?

Cargonaut is georganiseerd in een vijftal agile teams. Deze werken, ieder vanuit eigen perspectief, samen naar Cargonauts ultieme doel: digitaal verbonden blijven met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen.

De positie van Operations & HR consultant is tweeledig. Enerzijds is het de ‘hands-on professional’, die zorgt dat HR processen goed en gedegen verlopen. Anderzijds is het ook de procesmanager, die continue werkt aan verbeteringen van processen, procedures, methoden en technieken. Hij/zij begeleidt veranderingsprocessen en helpt de organisatie rondom agility. De Operations & HR consultant weet, als spin in het web, wat er in de organisatie speelt en hoe daarop te handelen. Heeft oog voor alle processen die er gaande zijn, brengt deze samen en zorgt dat er geen gaten vallen of overlap is. De Operations & HR consultant heeft speciale aandacht voor de employee journey en is verantwoordelijk voor de werving en selectie van medewerkers en de personeelsontwikkeling. Hij/zij overziet de (wettelijke) (Arbo) regelingen en borgt het via continu verbeteren de reguliere operatie. Kortom: zorgt voor een optimale balans tussen effectiviteit en efficiency van mensen, middelen, processen en systemen.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Dit is een ideale doorgroeifunctie voor iemand die:

 • Een WO denk- en werkniveau heeft met een gedegen opleiding op het gebied van bedrijfskunde, HR of change.
 • Ongeveer 5 jaar aantoonbare werkervaring heeft in een bedrijfsvoering en/of HR-rol.
 • Agile werken in het DNA heeft.
 • Een verbinder is, besluitvaardig en communicatief sterk.
 • Gemakkelijk schakelt in een complexe omgeving tussen strategisch, tactisch en operationeel; tussen teams onderling; tussen integraal managen op mens, proces en inhoud en tussen HR enerzijds en organiseren anderzijds.
 • Een hands-on mentaliteit heeft, kwaliteits- en proces gedreven is. Zorgt dat zaken gebeuren.
 • Zelfsturend is, dienend aan de organisatiedoelen en van nature ontzorgt.
 • Beheerst Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

 • Paradox: Deze rol kenmerkt zich door een aantal paradoxen: operationeel versus strategisch sturen op processen; lokaal versus internationaal; publiek versus privaat. Het continu schakelen hiertussen in een dynamische en complexe omgeving, maakt dat deze rol uitdagend is.
 • Ambitie: Cargonaut maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken. Met daarbij een team dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde te kunnen toevoegen en bij te kunnen dragen aan de ambities en verdere groei en professionalisering van Cargonaut, dan is dat in deze positie. Je speelt in de champions league van de logistiek.
 • Ondernemerschap: de markt waarin Cargonaut opereert is divers en is voortdurend onderhevig aan veranderingen en ontwikkelingen. Dit vereist snelheid, kort op de bal acteren en scherpte. Denken vanuit het perspectief van een ondernemer is de enige constante variabele in het geheel.
 • Maatschappelijke relevantie. Als de dienstverlening van Cargonaut stagneert, staat de vrachtluchtvaart in Nederland en daarbuiten voor een belangrijk deel stil. Letterlijk. Hieraan meewerken betekent grote maatschappelijke relevantie.

Tot slot

Cargonaut biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan een eindejaarsuitkering van 4%, een jaarlijkse inflatiecorrectie, een opleidingsbudget en een goede pensioenregeling.

Over Cargonaut: meer achtergrondinformatie

“Wij ontzorgen logistieke ketens via luchthavens door alle marktpartijen en de overheid die mate van controle te geven, die nodig is voor een snelle en foutloze afhandeling. Dit doen we door het leveren van volledige, betrouwbare en relevante data op het juiste moment. We leggen wereldwijde verbindingen met andere datahubs en land- en luchtcommunities. Samen met de community werken we vanuit een meervoudig perspectief continu aan verbetering.

WAT DOEN WE? Cargonaut verzorgt de informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt met behulp van een digitaal informatieplatform waar luchtvrachtdata doorheen loopt. Deze data verwerken en combineren we voor logistieke ketenpartijen op Schiphol en daarbuiten.
Bovendien leggen wij internationaal verbindingen met andere hubs en logistieke partijen, zorgen voor betere samenwerkingen, maken de Schiphol community sterker en de luchtvracht slimmer. Hoe? Door samen de data uit het systeem te verrijken en te delen, processen te optimaliseren en internationaal te connecten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door een excellente informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt is er op Schiphol sprake van een snellere, betere, en slimmere goederenafhandeling ten opzichte van concurrerende luchthavens. Samen werken we toe naar het ultieme doel: digitaal verbonden blijven met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen.

Doorzien
Kern: Ontwerpen van verbeteringen
We doorzien kansen en problemen in logistieke ketens en ontwerpen daarom innovatieve verbeteringen voor een expliciete opdrachtgever. Daarin werken we samen met publieke en private partijen en we zetten onze unieke kennis over de samenhang van processen, informatievoorzieningen en wet- en regelgeving in.

Doordacht
Kern: Leveren van diensten
We leveren doordachte diensten voor logistieke aan- en afvoerketens die op het snijvlak liggen van markt en overheid. Daarbij zetten we onze kennis en ervaring in en verrijken we de data uit het digitale informatieplatform ten bate van alle partijen in de luchtvrachtketen.

Doordata
Kern: Uitwisselen van de juiste data op het juiste moment
We verzorgen de uitwisseling van alle gegevens rondom het luchtvrachtverkeer in ketens via Schiphol en daarbuiten. Door data op een veilige manier volledig, betrouwbaar, relevant en op het juiste moment te organiseren, werken we aan optimale data-uitwisseling. En zorgen wij ervoor dat marktpartijen en overheid over deze data beschikken zodat zij in staat zijn om een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen te behouden en verbeteren.

Waar draait het om? Beheren | Verbinden | Beveiligen | Verbeteren | Innoveren | Oplossen

Wat beloven we? Met onze ervaring, kennis, producten en diensten verbinden we wereldwijd logistieke partijen, overheden en andere datahubs als het gaat om luchtvracht. Samen gaan we voor een vloeiende keten, en een internationaal connected hub, zodat er een snelle slimme en soepele goederenafhandeling ontstaat. Met als doel: Een succesvolle community, lokaal en internationaal.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.