Manager Franchise & Medewerkersparticipaties | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Operationeel Manager Uitvaartzorg | Brabant en Limburg

Over Monuta

Bij het lezen van de naam Monuta denk je waarschijnlijk aan uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. En dat klopt, dat is wat Monuta doet: samen met de nabestaanden vormgeven aan een bijzonder afscheid dat past bij de overledene. Monuta kan daarbij rekenen op haar 700 medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners. Zij zijn actief vanuit de meer dan 80 vestigingen verspreid over het land (uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren) en vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd zijn. Lees hier meer over Monuta.

Monuta bevindt zich in een dynamische uitvaartmarkt waarin zij de komende jaren wil groeien en zich verder wil onderscheiden. Om dit te bereiken, is een groot veranderprogramma opgezet. Het doel? Het realiseren van een efficiëntere, effectievere en wendbare organisatie door het implementeren van nieuwe manieren van werken. Maar ook het opzetten van toekomstbestendige businessmodellen om verdere innovatie in gang te zetten. Het programma wordt de komende jaren verder geïmplementeerd.

Het bedrijfsonderdeel Uitvaartzorg heeft een prominente rol binnen Monuta en wil de komende jaren verder groeien. Binnen Uitvaartzorg is de functie vacant van Operationeel Manager Uitvaartzorg regio Zuid (Brabant en Limburg).

Over de Uitvaartorganisatie

De Uitvaartorganisatie van Monuta is verdeeld in 4 regio’s. Iedere regio wordt aangestuurd door een Operationeel Manager en door een Commercieel Manager. Zij werken zeer nauw samen en zijn samen P&L- verantwoordelijk voor betreffende regio.

Daarnaast kent iedere regio een regiebureau (backoffice) en een facilitair team (medewerkers uitvaart). Beide zijn ondersteunend aan de uitvaartverzorgers en ieder staat vanuit zijn rol in contact met de nabestaanden.

De regio Zuid betreft geografisch een groot gebied en loopt van Heerlen (Limburg) tot en met Roosendaal (Brabant). Het regiebureau is gevestigd In Herten. De regio telt zo’n 11 locaties, variërend van uitvaartcentra tot locaties waar alleen de mogelijkheid tot opbaren is of afscheid in kleine kring.

Wat verwacht Monuta van de Operationeel Manager Uitvaartzorg?

In de functie van Operationeel Manager Uitvaartzorg ben je verantwoordelijk voor een optimale klantbeleving, het overtreffen van klantverwachtingen en een hoge klanttevredenheid in combinatie met een optimale bezettingsgraad van de panden en de optimale inzet van mensen en middelen. Door middel van het stroomlijnen van de (administratieve) processen zorg je voor een voor een optimaal rendement / gezonde bedrijfsvoering. Je geeft op zakelijke en resultaatgerichte wijze leiding aan het regioteam en implementeert nieuwe werkwijzen. Door een uitstekende hospitality binnen de panden lever je een bijdrage aan het overtreffen van de klantverwachting en de realisatie van 9+ momenten voor de klant.

De Operationeel Manager Uitvaartzorg heeft 3 direct reports: de coördinator van het regiebureau en twee facilitaire teamleiders. Het totale regioteam heeft een omvang van circa 50 medewerkers. Denk daarbij aan medewerkers regiebureau, medewerkers uitvaart en medewerkers hospitality. Zij zorgen voor en achter de schermen voor goede coördinatie, planning, inrichting van ruimten en ontvangst van gasten voor de plechtigheden. Van horecawerkzaamheden tot en met de uitvaart begeleiden met geluid- en videotechniek om de steun te zijn voor de nabestaanden tijdens het afscheid. De Operationeel Manager Uitvaartzorg draagt ook zorg voor het onderhoud aan de panden en overige facilitaire diensten (bijv. schoonmaak en hoveniers).

In de kern kent deze rol drie elementen:

 1. Directe aansturing van het team in de regio Zuid. Als Operationeel Manager Uitvaartzorg zorg je ervoor dat je teamleden goed functioneren en tot ontplooiing komen in hun rol. Je geeft situationeel en coachend leiding.
 2. Procesoptimalisatie. Je bent procesmatig sterk, hebt een track record in operational excellence en weet medewerkers daarin mee te krijgen.
 3. Kwaliteit dienstverlening. Je bent actief en zichtbaar in de regio, je bezoekt regelmatig de diverse locaties (circa 11) ook met als doel de kwaliteit van dienstverlening te toetsen en daar waar nodig verder te verbeteren.

Leidend is de missie van Monuta: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Het besef dat er maar één kans is om een afscheid goed te laten verlopen, staat op de eerste plaats, alle operationele uitdagingen die daaruit voortkomen in deze 24/7 branche, horen daarbij.

Wat is de plaats in de organisatie?

Als Operationeel Manager regio Zuid rapporteer je aan de landelijk Operationeel Manager Uitvaartzorg, Monique Niers. Je geeft direct leiding aan 3 teamleiders en indirect aan circa 50 medewerkers. Samen met de 3 andere operationeel regiomanagers maak je deel uit van het operationele team Uitvaartzorg.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Deze functie vraagt veel van je, je moet stevig in je schoenen staan. Om de rol succesvol te kunnen invullen en daar ook plezier in te beleven, is de persoon achter de functie bepalend.

Als Operationeel Manager Uitvaartzorg:

 • Vul je je rol in met enthousiasme en energie, zowel wanneer het mee- als tegenzit.
 • Ben je enerzijds een people manager met een luisterend oor voor je medewerkers. Anderzijds ben je een realistische en besluitvaardige manager met oog voor een gezonde bedrijfsvoering. ‘Cool head, warm heart’.
 • Heb je het in je DNA om processen te doorgronden en effectiever te maken.
 • Heb je ervaring met direct en indirect leidinggeven en met decentraal leidinggeven.
 • Zet je zaken in gang en rust je niet voor deze succesvol voltooid zijn. Met oog voor kwaliteit en zorgvuldigheid vanwege het bijzondere werk.
 • Bereik je resultaten en voel je je medeverantwoordelijk voor het resultaat van Monuta.
 • Heb je van nature overtuigingskracht: jij weet enthousiast jouw visie over te brengen en collega’s mee te krijgen in de veranderingen waar Monuta voor staat. Met oog voor ieders belang.
 • Weet je je feilloos en gemakkelijk door de verschillende lagen van Monuta te bewegen.
 • Ben je analytisch sterk, heb je overzicht over het geheel en weet je om te gaan met complexe situaties en taaie vraagstukken.
 • Heb je zelfinzicht, weet je waar je kwaliteiten en valkuilen liggen en kun je je kwetsbaar opstellen. Leiding kunnen geven aan anderen, begint immers met persoonlijk leiderschap.
 • Ben je kritisch naar jezelf en naar anderen (in die volgorde), altijd met een positieve intentie.
 • Ben je een echte teamspeler en zie je het als een doel om gezamenlijke ambities te verwezenlijken.
 • Herken je je in de kernwaarden van Monuta: daadkrachtig, oprecht en empathisch. Ofwel: resultaatgericht, verantwoordelijkheidsgevoel en klantgericht.

Daarnaast zijn de volgende vakinhoudelijke elementen van belang:

 • Een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskunde, Facilitair Management of Hogere Hotelschool.
 • Een track record in Operational Excellence (met gebruik van IT daarbij).
 • Bedrijfsmatig goed onderlegd. Bekend met o.a. Lean management en sturen op KPI’s.
 • Een coachende en inspirerende stijl van leidinggeven, je draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van de medewerkers in je team.
 • Aantoonbare ervaring in commerciële dienstverlening.
 • Bekend met organisatieveranderingen en werken in een complexe omgeving die veel van je vraagt.
 • Gastvrijheid en hospitality als tweede natuur.
 • Realiseert dat uitvaartzorg een mooi, menselijk beroep is en tegelijkertijd confronterend. Je weet je weg daarin te vinden.
 • Is flexibel v.w.b. reizen: enerzijds om vanuit het regiebureau in Herten te opereren en anderzijds in de regio (Zuid) actief te zijn.
 • Spreekt de taal van het Zuiden, kent de couleur locale.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Cultuur van de organisatie: De medewerkers van Monuta zijn zeer betrokken bij de doelstelling van de organisatie. Niet alleen omdat deze is ontstaan vanuit een belangrijke maatschappelijke invulling, maar juist ook omdat de cultuur van de organisatie hiertoe aanleiding geeft: kleinschalig, professioneel en veel ruimte voor eigen initiatief. Dit is een wezenlijk aspect van de functie. Samen met het team kun je een bijdrage leveren aan een gezonde bedrijfsvoering en de toekomst van Monuta als afscheidsspecialist.

Maatschappelijke relevantie: Leidend bij alle activiteiten is de missie van Monuta: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Het besef dat er maar één kans is om een afscheid goed te laten verlopen, staat op de eerste plaats, alle operationele uitdagingen die daaruit voortkomen in deze 24/7 branche, horen daarbij. Kortom: Betekenisvol werk in een ondernemende organisatie.

Het verschil maken: Monuta-breed is een groot veranderprogramma opgezet om een efficiëntere, effectievere en wendbare organisatie te realiseren door het implementeren van nieuwe manieren van werken. Uitvaartzorg heeft een prominente rol binnen de organisatie en wil de komende jaren verder groeien. Voor de Operationeel Manager Uitvaartzorg regio Zuid ligt hier een schitterende opdracht om ambitieuze doelstellingen en jaarplannen te realiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Hoewel Monuta vooral bekend is als een menselijke uitvaartonderneming en -verzekeraar, is zij natuurlijk ook werkgever. Als werkgever heeft zij haar mensen veel te bieden. Zo zijn er prima arbeidsvoorwaarden inclusief een moderne pensioenregeling, stimuleert zij opleiding en groei en vindt ze een goede werksfeer belangrijk.

Een goede werksfeer betekent werken in een professionele, dynamische omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, gerespecteerd wordt en interesse in elkaar heeft. Een bijzondere werkgever waarbij medewerkers ongeacht de functie, ieder op zijn manier bijdraagt aan een bijzonder afscheid.

Monuta wil een afspiegeling zijn van de samenleving, binnen alle lagen van de organisatie. Zij vindt het belangrijk dat iedereen die bij Monuta werkt, zich thuis voelt, zich herkend en gerespecteerd voelt. In de werving en selectie kijkt zij of iemands persoonlijkheid en kwaliteiten matchen met de vereisten voor de functie. Monuta nodigt iedereen die interesse heeft in deze positie, van harte uit om te solliciteren, ongeacht wat je gender, seksuele geaardheid, religie, arbeidsbeperking of culture achtergrond is.

Het salaris voor deze positie bedraagt maximaal € 6.787,- per maand (op basis van 40 uur). Monuta biedt een vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand en een moderne pensioenregeling. Evenals een smartphone, laptop en leaseauto. Daarnaast zijn er volop studie- en ontwikkelmogelijkheden.

Voor deze positie geldt een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband. Op deze manier kunnen jij en Monuta goed ervaren of jullie bij elkaar passen.

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.