Manager Zorg | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager Zorg

Over ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier proactief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 420.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en circa 390 medewerkers en is gevestigd in Houten.

Lees hier meer over ONVZ en haar structuur.

Voor het cluster Zorg is ONVZ op zoek naar een manager (eerstelijns zorg en wijkverpleging).

Het cluster Zorg

Het cluster Zorg is verantwoordelijk voor het integrale beheer van de zorgkosten van ONVZ die circa € 1,2 miljard bedragen en die bepalend zijn voor de hoogte van de zorgpremie. Het belang van zorgkostenmanagement neemt toe omdat consumenten de hoogte van de premie steeds belangrijker vinden wanneer zij hun jaarlijkse keuze voor een zorgverzekering maken.

Daarnaast draagt het cluster Zorg bij aan de positionering van ONVZ als innovatieve en kwaliteitsspeler. Een uitvloeisel hiervan is het bedenken van nieuwe zorginkoopmodellen en het sluiten van samenwerkingsverbanden met relevante zorgaanbieders. In dat kader levert het cluster Zorg een belangrijke bijdrage aan de strategische herpositionering van ONVZ. Zo is ONVZ dit jaar gestart met zelfstandige zorginkoop voor 2021 en heeft hiervoor een eigen inkooporganisatie opgezet.

Functieomschrijving

De manager Zorg is verantwoordelijk voor het integraal aansturen van de activiteiten op het vlak van de eerstelijnszorgsoorten en wijkverpleging (55 FTE, waarvan circa 15 FTE direct aan de manager Zorg rapporteren). Hiertoe behoren (inkoop)beleidsbepaling, zorginkoop, het machtigingen- en declaratieproces en controlewerkzaamheden. Daarnaast is de manager Zorg verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom de Wlz-uitvoerder van ONVZ.

De manager Zorg:

 • Geeft inspirerend en coachend leiding en draagt bij aan een prettige werkomgeving waarin samenwerking en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
 • Hanteert een ‘verfijnde’ leiderschapsstijl: kan duidelijk zijn als het moet, maar geeft ruimte aan mensen en ontwikkelt hen.
 • Helpt de nieuwe inkooporganisatie verder vorm te geven.
 • Volgt politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en bepaalt de relevantie hiervan voor ONVZ.
 • Onderhoudt een breed extern netwerk met zorgverleners, brancheorganisaties, bestuurders en beleidsmakers. Hij schakelt daarbij gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Formuleert concrete (inkoop)doelstellingen passend bij de strategische herpositionering van ONVZ.
 • Is een stevige sparringpartner, niet alleen binnen het cluster Zorg, maar ook voor andere clusters en de Raad van Bestuur.

De manager Zorg is lid van het managementteam van het cluster Zorg en rapporteert aan de clustermanager.

Welke functie-eisen zijn van belang?

ONVZ zoekt een ervaren en resultaatgerichte manager met een heldere visie. Hij is ondernemend en gericht op innovatie. Daarnaast beschikt hij over zeer goede communicatieve vaardigheden en weet anderen te enthousiasmeren en te inspireren. De manager Zorg is analytisch en cijfermatig zeer sterk, kan waar nodig relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor.

De manager Zorg beschikt over:

 • Een afgeronde WO-studie.
 • Stevige managementvaardigheden anno 2021.
 • Kennis van en visie op het zorglandschap. De manager Zorg is in staat om snel beleidsmatige en zorginhoudelijke ontwikkelingen te doorgronden en heeft gevoel voor de relevante financiële en juridische kaders.
 • Vermogen om te abstraheren en te vernieuwen.
 • Commercieel inzicht en weet dat te gebruiken om innovatieve zorginkoop te stimuleren.
 • Ruime ervaring in het formuleren en realiseren van doelstellingen op strategisch niveau.
 • Ervaring met lean/agile werken.
 • Overtuigingskracht en is onafhankelijk in oordeelsvorming.

Daarnaast:

 • Is communicatief sterk, sociaal vaardig, kan op alle niveaus binnen de organisatie effectief communiceren.
 • Heeft improvisatievermogen. Heeft gevoel bij kaders en context en vindt binnen de spelregels nieuwe mogelijkheden.
 • Is analytisch sterk en uitstekend in staat om problemen te identificeren en te vertalen naar praktische oplossingen.
 • Vindt dat ook leuk.
 • Is ondernemend en klantgericht, denkt vanuit de ander.
 • Beschikt over een ‘helicopterview’ en heeft oog voor detail.
 • Is proactief en initiatiefrijk. Ruime mate van zelfinzicht.
 • Kan omgaan met een ruime mate van vrijheid. Neemt verantwoordelijkheid.
 • Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander.
 • Is hands-on.

ONVZ hecht belang aan de waarden: vrijheid, gemak, persoonlijk, kwaliteit en betrouwbaar.

Wat maakt deze functie aantrekkelijk?

Maatschappelijke relevantie: ONVZ is actief in de betekenisvolle branche van zorg en gezondheid en handelt zonder winstoogmerk. Zij wil een belangrijke plek in het leven van haar verzekerden innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven. Dit doen de medewerkers met plezier en kennis van zaken. Er wordt gehandeld vanuit intrinsieke motivatie.

Grote ambitie: Bij ONVZ heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. ONVZ is continue scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Bijzonder is dat deze ambitie steeds de grote drijvende kracht is. Niet berusten in de beste te zijn, maar met drive en passie strijden om beter te worden.

Klein maar fijn: ONVZ is een middelgrote zorgverzekeraar, die zich onderscheidt op gebied van kwaliteit en focus/doelgroep. De mate van professionaliteit is hoog, zonder dat de kadering van de functie volledig is uitgekristalliseerd. Wendbaarheid en flexibiliteit gaan hand in hand met gedegenheid en kwaliteit.

Work life balance: werken bij ONVZ betekent actief zijn in een organisatie die de lat hoog legt, maar ook veel ruimte geeft aan ontwikkeling en ontplooiing. Juist ook buiten het eigen werkveld en de eigen organisatie.

Wat biedt ONVZ?

Een dynamische werkomgeving in de zorgmarkt die geen dag hetzelfde is en waarin men bezig is met maatschappelijk relevante thema’s. ONVZ kent een informele cultuur en korte lijnen. Dat maakt het mogelijk om snel te schakelen en in korte tijd veel te bereiken. Hierbij wil ONVZ de kwalitatieve zorgverzekeraar blijven voor verzekerden, met maximale vrije keuze. Werknemers van ONVZ bepalen in grote mate hun eigen succes, want ONVZ biedt alle mogelijkheden om talenten te benutten. Bekijk deze pagina om meer gevoel bij ONVZ te krijgen.

ONVZ biedt een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zowel in salaris als in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, pensioenregeling, een representatiekostenvergoeding en een werkgeversbijdrage voor de collectieve ONVZ zorgverzekering. Ook biedt zij ruimte voor ontwikkeling via regelmatige trainingen en opleidingen. De maximale honorering voor deze positie is circa € 7.267,- per maand (38 uur), zijnde een jaarsalaris van € 101.447,-.

Duurzaamheid staat bij ONVZ hoog in het vaandel. Om die reden is geen leaseauto aan deze positie verbonden. Hoe meer medewerkers met de fiets of met het openbaar vervoer reizen, hoe beter. Daarom geeft ONVZ, dat dicht bij een NS-station is gelegen, haar medewerkers een reiskostenvergoeding die zij naar believen kunnen inzetten.

Op deze functie is het screeningsbeleid van ONVZ van toepassing. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.