vacature | Strategisch HR-organisatiemanager | Aqualysis | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager IT | Fulltime (36 uur)

Over Aqualysis

Aqualysis is hét laboratorium voor wateronderzoek, zij onderzoekt de kwaliteit van water. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voert zij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook verricht zij diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen voor haar klanten. Het is daarmee een omgeving die voortdurend verandert. Wettelijk, maatschappelijk én technologisch.

Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Zo ontwikkelt zij eigen analysemethoden en -apparatuur. Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium en werkt voor vijf waterschappen die tevens eigenaar zijn (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Rijn en IJssel). Op deze waterschappen ligt haar focus. Daarnaast behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot haar klantenkring. Lees hier meer over Aqualysis.

Binnen de organisatie werken circa 80 medewerkers. Aqualysis is gevestigd aan de rand van Zwolle in een mooi, licht en nieuw gebouw. De organisatie is sterk in ontwikkeling, wat ertoe heeft geleid dat recentelijk een nieuwe organisatiestructuur is aangekondigd. Een van de elementen is dat de hiërarchische lijnen minder formeel worden en zullen veranderen in coördinerende rollen, zelfstandige teams, organisatie breed. Uiteindelijk zal dit leiden tot een organisatie die sneller, scherper en innovatiever reageert op de vele veranderingen die het werkveld van Aqualysis kenmerken.

Bij Aqualysis is de functie van Manager IT vacant. Dit is een nieuwe functie binnen de organisatie.

Wat verwacht Aqualysis van de Manager IT?

Aqualysis professionaliseert in snel tempo. Ten eerste omdat de aangesloten waterschappen steeds hogere eisen stellen aan het onderzoek naar de kwaliteit van het water. Ten tweede omdat Aqualysis haar ambities moet afstemmen op de grote opgaven van deze waterschappen. Binnen deze ambities vormt de informatievoorziening een cruciale schakel. In de praktijk betekent dit dat ontwikkelingen binnen het IT- domein steeds meer leidend gaan worden in de bedrijfsvoering van de gehele organisatie. De Manager IT zal binnen de organisatie een voortrekkersrol vervullen om deze ontwikkelingen vorm en inhoud te geven. Dit vereist niet alleen een proactieve houding, maar tevens overtuigingskracht en visie over wat IT in een veranderende organisatie als waarde kan toevoegen.

De Manager IT is een adviseur voor de directie en de operationele teamleiders en draagt zorg voor de inbedding van IT in de bedrijfsstrategie van Aqualysis. Daarnaast kent de rol elementen als het toetsen en sturen van externe leveranciers en de interne gebruikersorganisatie. Ook zaken als contractmanagement, service level management, digitalisering, datakwaliteit, architectuur, het vastleggen en handhaving van processen en procedures en de kwaliteitsborging ervan. Bovenal zorgt de Manager IT voor een adequate samenwerking en communicatie tussen de waterschappen/operatie en IT.

Kortom, een breed pakket van taken en activiteiten binnen een middelgrote organisatie die sterk in ontwikkeling is! Juist dit facet plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, maakt deze positie aantrekkelijk.

Wat is de plaats in de organisatie?

Onderstaand het (nieuwe) organogram van Aqualysis.

Met de nieuwe organisatiestructuur zet Aqualysis de ontwikkeling in gang naar een meer servicegerichte en data-gedreven organisatie.

De Manager IT rapporteert aan de directeur van Aqualysis, Henk Laarman. De IT-afdeling bestaat naast de Manager IT uit twee functioneel applicatiebeheerders en een nog aan te stellen CISO. De Manager IT werkt met hen samen (is geen leidinggevende). De functie is gepositioneerd binnen het domein Bedrijfsvoering. Samen met de andere collega’s (die focus hebben voor Kwaliteit, Communicatie, Financiën, Inkoop, Facilitair en HRM) vormen zij het team Bedrijfsvoering.

De Manager IT houdt contact met de (3) operationele teamleiders om hen bij bedrijfskundige (IT) vraagstukken te adviseren en te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. De Manager IT draagt hiermee medeverantwoordelijkheid voor realisatie van de organisatiestrategie en het doen slagen van de operationele doelen van de (3) operationele teams.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Manager IT:

 • Beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van ICT.
 • Denkt in structuur, maar handelt vanuit pragmatisme en haalbaarheid.
 • Is in staat om met moderne IT-inrichting mede vorm te geven aan een servicegerichte organisatie (verandermanagement).
 • Kan meerdere overheidsorganisaties (5 waterschappen en Aqualysis) met elkaar verbinden op IT-gebied.
 • Is een initiatiefrijke collega die werkt volgens hoge standaarden, die kritisch is op zichzelf en anderen (in die volgorde), altijd met een positieve intentie. Heeft de drive om het elke dag weer een beetje beter te doen.
 • Heeft meerdere jaren relevante werkervaring als Manager IT bij voorkeur in een vergelijkbare sector (overheid, semi-overheid, ZBO, GR) waar werkprocessen logistiek gedreven zijn.
 • Heeft vaardigheid in adviseren, overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk met interne klanten, proceseigenaren, leveranciers en andere stakeholders.
 • Heeft affiniteit met de kerntaken van waterschappen.

De Manager IT herkent zich in de volgende omschrijving:

 • Is hard op de inhoud, zacht op de relatie.
 • Is een people manager passend in een organisatiecultuur van voortdurende veranderingen, binnen een qua omvang middelgrote organisatie.
 • Verbindt en stimuleert medewerkers.
 • Is in staat om een brug te slaan tussen IT-specialisten en niet IT-geschoolden.
 • Is analytisch sterk in relatie tot gebruikers- en leveranciersvragen.
 • Is leergierig en constant op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en ontwikkelingen binnen het IT-domein.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken bij Aqualysis betekent een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Dagelijks levert zij een maatschappelijke bijdrage door het geven van inzicht in de waterkwaliteit. De medewerkers van de organisatie en de waterschappen (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Aqualysis staat in nauwe verbinding met haar omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Aanjager van nieuwe technologieën: Werken in een state of the art laboratorium, met hoogwaardige professionals, zoals de medewerkers bij Aqualysis zijn, is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Samen met hen op zoek zijn naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe IT-technologieën, zoals sensortechnologie, maakt deze positie aantrekkelijk. Uiteindelijk maakt dat het onderscheid.

Missie met ambitie: Aqualysis heeft een visie waaruit grote ambitie spreekt. Deze visie laat zien waar zij als organisatie voor staat. Hierbij wil zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie volop in ontwikkeling is. De Manager IT is een van de pilaren van deze ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aqualysis biedt een flexibele baan met voldoende ruimte om daar zelf invulling aan te geven, in een state-of-the-art laboratorium in Zwolle.
 • Voor deze positie geldt een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het bruto jaarsalaris op fulltime basis (36 uur) ligt tussen € 80.000,- en € 90.000,- (afhankelijk van ervaring). Dit is inclusief toeslagen en een individueel keuzebudget van 21%. Deze 21% is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan extra vrije dagen of als aanvulling op het salaris.
 • Aqualysis werkt (deels) plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een laptop en telefoon wordt gezorgd. Ook heeft Aqualysis oog voor de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn financiële middelen beschikbaar.
 • Werken bij Aqualysis betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie staan bij Aqualysis centraal. Met aandacht voor een juiste balans tussen werken en leven. Er is een persoonlijk budget van € 6.000,- per 5 jaar beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling.
 • Omdat Aqualysis duurzame mobiliteit stimuleert, vergoedt zij de kosten voor reizen met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse). De reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is € 0,21 cent per gereden kilometer.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘Aqualysis Manager IT’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan Aqualysis. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in augustus/september bij Aqualysis in Zwolle.
 • Een pre-employment screening is onderdeel van de procedure.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

Contactgegevens: pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.