Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager IT Services | Fulltime (38 uur)

Over de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een van de beste brede, klassieke universiteiten van Nederland. Medewerkers en studenten voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. Krachtig in bescheidenheid is wat deze universiteit kenmerkt.

Lees hier meer over de missie van de Radboud Universiteit.

Binnen de afdeling IT Services is de functie van Manager IT Services vacant.

Over de divisie Information & Library Services

De afdeling IT Services is een van de afdelingen binnen de divisie Information & Library Services. Deze divisie (ca. 260 fte’s) is verantwoordelijk voor de dienstverlening rond (wetenschappelijke) informatie en ICT. Zij ondersteunt de hele Radboud Universiteit. Zo faciliteert zij onder meer bijzondere collecties, toegang tot wetenschappelijke informatie, het FAIR opslaan van onderzoeksdata en het openbaar beschikbaar stellen van publicaties (Open Access). Daarnaast is de divisie verantwoordelijk voor de systemen voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, en voor de ICT-infrastructuur die nodig is om al die diensten veilig te kunnen bieden.

Over de afdeling IT Services

De afdeling IT Services is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van IT-diensten. Onder IT-diensten wordt onder meer verstaan de ICT-infrastructuur (netwerk, hardware, datacenter), de integratie, de ontwikkeling en het beheer van applicaties en het beheer van gecontracteerde clouddiensten. De afdeling ontwikkelt IT-diensten als deze niet al beschikbaar zijn (hergebruik) of ingekocht kunnen worden.

Binnen Information & Library Services is een traject ingezet om de transitie naar de cloud te maken. Daarbij is de cloudstrategie van de Radboud Universiteit leidend: de voorkeur gaat uit naar SaaS, daarna naar PaaS, als laatste naar On Premise en in specifieke situaties kiest zij voor IaaS. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de inrichting van het applicatie- en infrastructuurlandschap waar de afdeling IT Services verantwoordelijk voor is.

De afdeling IT Services kent vijf teams met elk een eigen teamleider:
Teams Applications Research & Education en Applications Operations
Deze teams zijn verantwoordelijk voor applicatieontwikkeling, -beheer en -integratie in de ICT-architectuur, ieder binnen het eigen domein (Research, Education, Operations).

Team Platforms
Het team Platforms gaat over de laag tussen hardware en applicaties. Platforms die dit team beheert en/ of aanbiedt zijn Linux, Windows, ESX (virtualisatie) en cloudplatforms als Azure en Amazon. Onder beheer van dit team vallen ook de dataopslag/ storage.

Team Connectivity
Het team Connectivity is verantwoordelijk voor de fysieke netwerkinfrastructuur op de campus en de ondersteuning op het vlak van Internet of Things.

Team Continuity & Security
Het team Continuity & Security is verantwoordelijk voor de monitoring en signalering ten aanzien van de continuïteit van onze dienstverlening en de implementatie van het securitybeleid voor centrale I-diensten. Het Security Operations Center en het fysieke beheer van de datacenters zijn hier ondergebracht.

Wat verwacht de Radboud Universiteit van de Manager IT Services?

De Manager IT Services is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en het opstellen van het serviceportfolio van de diensten die de afdeling biedt aan individuele afnemers en aan organisatieonderdelen. Centraal daarbij staat het realiseren van continuïteit en de doorontwikkeling van de IT-dienstverlening voor de Radboud Universiteit.

De Manager IT Services:

 • is verantwoordelijk voor het realiseren van de overeengekomen servicelevels voor de diensten die door de teams worden geleverd en voor de continuïteit van de IT-dienstverlening binnen de Radboud Universiteit.
 • is verantwoordelijk voor de cloudtransitie van de diensten van de afdeling IT Services.
 • is verantwoordelijk voor de security aspecten van de geleverde IT-diensten.
 • ontwikkelt en beheert het serviceportfolio voor de diensten die door de verschillende teams worden geleverd. De services worden regelmatig beoordeeld op doelmatigheid.
 • is verantwoordelijk voor het realiseren van maximale synergie tussen de verschillende teams en met de overige afdelingen.

Cloudtransitie
Als Manager IT Services neem je het voortouw in de cloudtransitie. Je doet dat in nauwe samenwerking met een aantal lokale IT-ondersteuningsgroepen (van faculteit of instituut). Er wordt een substantiële verandering voorzien in de diensten die deze afdeling biedt. Het zelf ontwikkelen en beheren van services neemt af ten gunste van het afnemen/ kopen van diensten (van applicaties tot platforms en infrastructuur) uit de cloud.

De Manager IT Services is verantwoordelijk voor het (deels nog opstellen en) implementeren van een cloudroadmap waarin de gevolgen voor de bestaande ICT-infrastructuur en applicaties in de tijd zijn uitgewerkt samen met een strategisch personeelsplan (met daarin aandacht voor onder meer kennis, competenties, vaardigheden en cultuuraspecten). De werkzaamheden en bezetting van de afdeling worden regelmatig aangepast aan wat de nieuwe situatie vraagt. Daarbij is veel aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers (scholing en cultuurverandering). Ook het afscheid nemen van bestaande diensten hoort daarbij.

Security
De afdeling IT Services speelt een belangrijke rol in het vergroten van de technische weerbaarheid van de Radboud Universiteit. Dit vergt veel inzet van alle teams. In het team Continuity & Security is het Security Operations Center ondergebracht en zijn de security manager en cloud/security-architect gepositioneerd.

Wat is de plaats in de organisatie?

Als Manager IT Services geef je leiding aan ca. 92 fte die verdeeld zijn over 5 teams.
Je bent lid van het managementteam van de divisie Information & Library Services, dat onder leiding staat van de divisiedirecteur, dr. Iwan Holleman. Je rapporteert inhoudelijk, hiërarchisch en qua bedrijfsvoering aan hem.

Naast de verantwoordelijkheid voor de eigen afdeling delen de managementteamleden de verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de divisie en voor de resultaten van de divisie als geheel.

Het organogram geeft meer inzicht.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Radboud Universiteit is op zoek naar een Manager IT Services met stevige veranderkracht op zowel IT-structuur als werkwijze en cultuur. Een leidinggevende met ‘hart voor de zaak’.

Functie-eisen en competenties:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit met het aandachtsveld van de afdeling IT Services.
 • Je bent een verbindend leider, brengt synergie aan in een groep professionals en motiveert hen tot doeltreffende samenwerkingsverbanden. Je hebt een duidelijke, mensgerichte stijl van leidinggeven en inspirerend en motiverend voor medewerkers.
 • Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van IT-dienstverlening in een complexe omgeving als die van de Radboud Universiteit. Je bent in staat deze visie samen met het team te vertalen naar een concrete roadmap voor de afdeling voor de komende jaren.
 • Je beschikt over grote veranderkracht en hebt de stevigheid om verandering in gedrag te bewerkstelligen.
 • Je hebt ervaring met succesvolle transitietrajecten rondom organisatie en cultuur en bewerkstelligt commitment aan visie en strategie bij professionals.
 • Je legt verantwoordelijkheden lager in de organisatie en stimuleert eigenaarschap.
 • Je draagt zorg voor heldere, transparante en verbindende communicatie.
 • Je hebt een sterke, authentieke persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent goed geïnformeerd over relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, het krachtenveld in de eigen organisatie en andere omgevingsfactoren en weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of de organisatie.
 • Je bent een bruggenbouwer met een goed gevoel voor verschillende belangen.
 • Je blijft nieuwsgierig in complexe situaties en bij taaie vraagstukken.
 • Je denkt vanuit de ander en hebt meer dan voldoende zelfinzicht.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijke relevantie: Werken bij de Radboud Universiteit betekent dat je ‘dicht bij het vuur zit’. Je kunt daadwerkelijk het verschil maken ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Je ondersteunt de universiteit niet alleen, maar maakt dingen mogelijk die anders niet zouden kunnen!

Invloed technologie: Als technologie ergens van groot belang is, dan is het in de onderwijswereld. Information & Library Services is volop in verandering om de Radboud Universiteit ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen. Zo levert zij een wezenlijke bijdrage aan de brede maatschappelijke impact die de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft.

Diversiteit van mensen: Een universiteit kent een diversiteit aan hoogopgeleide professionals en kent veel en complexe dynamieken. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die er plezier in hebben met een veelheid van verschillende mensen en organisaties te werken, is dit een prachtige kans!

Arbeidsvoorwaarden

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding voor je sportabonnement. Een goede pensioenregeling is vanzelfsprekend. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. De Radboud Universiteit biedt verschillende scholings- en studieregelingen aan. Tot slot krijg je bij de Radboud Universiteit extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 29 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Voor de functie van Manager IT Services geldt een salaris van maximaal € 7.362 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 14). Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Het gaat om een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze manier kunnen jij en de Radboud Universiteit goed ervaren of jullie bij elkaar passen.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘RU IT Services’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan de Radboud Universiteit. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

Contactgegevens: pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.