Manager Zorg | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager Internal Audit

Over ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier proactief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 450.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en 400 medewerkers en is gevestigd in Houten.

Lees hier meer over ONVZ en haar structuur

Voor het cluster Internal Audit is ONVZ op zoek naar een manager.

Wat verwacht ONVZ van de Manager Internal Audit?

De Manager Internal Audit geeft leiding aan het cluster Internal Audit en is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het internal audit jaar- en meerjarenplan, met als doel om vanuit een onafhankelijke positie inzicht te verschaffen aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, het management en (desgevraagd) toezichthouders over (het functioneren van) risicomanagement, interne beheersing en governance.

Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de Internal IT Auditor en is hij/zij verantwoordelijk voor een co-sourcing budget en inzet daarvan (inclusief de inhuur en begeleiding van de ingehuurde externe capaciteit en expertise). De Manager Internal Audit waarborgt de compliance van de afdeling en haar activiteiten met de IIA Standards en de Internal Audit Charter.

De Manager Internal Audit rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Context van de functie
De Internal Audit Functie (IAF) is een primair op de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ONVZ georiënteerde onafhankelijke, objectieve functie die binnen haar taakgebied aanvullende zekerheid verschaft en advies opdrachten uitvoert, om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. De IAF helpt de organisatie haar doelstellingen (klantwaardering van 9+, kostenbeheersing en aantoonbaar in control zijn) te realiseren door de effectiviteit van de processen van risicomanagement, beheersing en governance te evalueren en hierover te adviseren. In deze context van de functie is de Manager Internal Audit juist ook een adviseur naar zijn omgeving.

Opdracht
Binnen haar reikwijdte levert Internal Audit toegevoegde waarde door:
A. het, op basis van uitgevoerde audits, evalueren van potentiële risico’s en geven van een helder, objectief en onafhankelijk oordeel over:

 • de effectiviteit en de efficiency van het functioneren van de governance, het risicomanagement en de interne risicobeheersings- en controlesystemen in processen en (geautomatiseerde) systemen (opzet, bestaan en werking beheersmaatregelen).
 • de betrouwbaarheid en integriteit van de financiële en de operationele informatie.
 • het bewaken van bedrijfsmiddelen (activa).
 • de compliance met relevante wet – en regelgeving, contracten en beleidsrichtlijnen.

B. het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot (externe en interne) ontwikkelingen zoals de toereikendheid van nieuw te ontwikkelen systemen.

C. het uitvoeren van specifieke audits, al dan niet op verzoek van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of management van ONVZ.

In de rapportage van Internal Audit, resulterende uit de diverse activiteiten, kiest zij ervoor bevindingen en aanbevelingen te geven, maar geen (allesomvattend) oordeel.

Functieomschrijving

De Manager Internal Audit kent de volgende verantwoordelijkheidsgebieden.

 • Vervult de functie van Manager Internal Audit (sleutelfunctie) voor ONVZ.
 • Geeft leiding aan het cluster Internal Audit (1 internal IT Auditor).
 • Is verantwoordelijk voor het beheren en inzetten van een co-source budget.
 • Informeert en verstrekt inzichten aan het management, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en (desgevraagd) toezichthouders op het gebied van risicomanagement, interne beheersing en governance.
 • Bouwt en onderhoudt actief relaties, zowel binnen ONVZ als met relevante externe stakeholders (waaronder de toezichthouders en collega zorgverzekeraars).

Assurance en consulting activiteiten

 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenplan en het (dynamische) jaarplan van de afdeling.
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van audits en eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde audits.
 • Communiceert de audit resultaten en audit overkoepelende – bredere – inzichten met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
 • Vertegenwoordigt het cluster bij besprekingen met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en functioneert als sparringpartner.
 • Bewaakt de tijdige opvolging van auditbevindingen.

Met als resultaat:

 • Beter inzicht van het management, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en (desgevraagd) toezichthouders over (het functioneren van) risicomanagement, interne beheersing en governance.
 • Rapportages die inzicht verschaffen over de effectiviteit van de processen van risicomanagement, beheersing en governance die de organisatie helpen om beter de doelstellingen te kunnen realiseren.

Participeren in projecten en lean/agile trajecten
Vanuit het verantwoordelijkheidsdomein van Internal Audit participeert de Manager Internal Audit in projecten en lean/agile trajecten die het cluster Internal Audit overstijgen en een ONVZ-breed karakter hebben, rekening houdend met de beperkingen weergegeven in artikel 5 van het Internal Audit Charter.

De Manager Internal Audit schakelt in zijn rol met verschillende partijen en op diverse niveaus.

Is een volwaardig gesprekspartner voor de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, (cluster)management, 2e lijns functionarissen en sleutelfiguren, alle functionarissen en medewerkers binnen ONVZ. De Manager Internal Audit participeert als actieve toehoorder in het periodieke GRC-overleg (Governance, Risk, Compliance).

Externe partijen: alle functionarissen binnen partijen waarmee ONVZ contacten onderhoudt in het domein van de internal auditfunctie gericht op financiële en/ of operationeel toezicht, zoals DNB, NZa, de externe accountant en collega (zorg)verzekeraars waarmee ONVZ al dan niet samenwerkt.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Een afgeronde postacademische opleiding tot RO (voorkeur) of eventueel RA.
 • Minimaal 8-10 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij een van de grote accountantskantoren, een (zorg)verzekeraar of toezichthouder.
 • Uitgebreide kennis van risicomanagement, beheersmaatregelen, audit principes, procedures en werkwijzen.
 • Kennis van sectorspecifieke wet- en regelgeving, procedures, standaarden en ontwikkelingen.
 • Vaardig in het verzamelen en analyseren van complexe gegevens, affiniteit met data-analyse.
 • Vaardigheden in planning- en projectmanagement.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, luister- en presentatievaardigheden.
 • Overtuigingskracht en onafhankelijk in oordeelsvorming.

Daarnaast:

 • Overtuigingskracht en sterke sociale vaardigheden.
 • Communicatief sterk, kan op alle niveaus binnen de organisatie effectief communiceren.
 • Weet impact te maken door middel van het geven van (onverwachte) inzichten vanuit een professioneel kritische houding.
 • Zowel een ‘helicopter view’ als oog voor detail.
 • Analytisch sterk en uitstekend in staat om problemen te identificeren en te vertalen naar praktische oplossingen.
 • Kan een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Stipt en accuraat.
 • Proactief en initiatiefrijk.
 • Heeft geen structuur/kaders nodig om te kunnen werken. Kan omgaan met een ruime mate van vrijheid.
 • Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander.

Waarden: onafhankelijk, integer, deskundig, professioneel, wendbaar, persoonlijk.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Signatuur geven aan: Het Cluster Internal Audit staat. De verdere bemensing moet worden ingevuld. De Manager Internal Audit kan hier zelf vorm en inhoud aan geven en als het ware zijn signatuur / kleuring aan de unit geven.

Maatschappelijke relevantie: ONVZ is actief in de betekenisvolle branche van zorg en gezondheid en handelt zonder winstoogmerk.  Zij wil een belangrijke plek in het leven van haar verzekerden innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven. Dit doen de medewerkers met plezier en kennis van zaken. Er wordt gehandeld vanuit intrinsieke motivatie.

Grote ambitie: Bij ONVZ heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. ONVZ is continue scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Bijzonder is dat deze ambitie steeds de grote drijvende kracht is. Niet berusten in de beste te zijn, maar met drive en passie strijden om beter te worden.

Klein maar fijn: ONVZ is een middelgrote zorgverzekeraar, die zich onderscheidt op gebied van kwaliteit en focus/doelgroep. De mate van professionaliteit is hoog, zonder dat de kadering van de functie volledig is uitgekristalliseerd. Wendbaarheid en flexibiliteit gaan hand in hand met gedegenheid en kwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

ONVZ biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.