manager IVT | WindsheimMonuta | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager Informatievoorziening & Technologie

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Over Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim maakt werk van uitdagend en innovatief onderwijs voor haar studenten met voor elke student een eigen leerroute. Het praktijkgericht onderzoek richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving. Er wordt gewerkt aan een goede doorstroom van studenten in de onderwijsketen. En het programma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zorgt ervoor dat mensen kansrijk zijn en blijven op de arbeidsmarkt. De Strategische koers Windesheim 2017-2022 is hierin leidend.

Windesheim is een hogeschool in beweging. Er wordt vernieuwd, het bestaande wordt ter discussie gesteld en medewerkers en studenten zijn nieuwsgierig naar hoe het beter kan. Windesheim is een lerende organisatie met oog voor elkaar en betrokkenheid bij de samenleving.

Windesheim ziet het als maatschappelijke opdracht om iedereen die het talent daarvoor heeft de mogelijkheid te bieden hoger onderwijs te volgen. Met ruim 27.000 studenten, 100 verschillende opleidingen en zes kenniscentra met lectoraten is Hogeschool Windesheim een van de grotere hogescholen in Nederland. Windesheim heeft vestigingen in Zwolle en Almere; er werken ruim 2.300 medewerkers. Volgens de Keuzegids HBO behoort Windesheim al jaren tot één van de beste hogescholen van Nederland; de studenttevredenheid en medewerkerstevredenheid is hoog.

De 100 hbo-bachelor-, master- en associate degree opleidingen zijn geclusterd in een vijftal domeinen.
De domeinen en diensten worden aangestuurd door directeuren. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Hogeschool Windesheim; het bestuur bestaat uit twee leden. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Een van de diensten is Bedrijfsvoering. Met daar binnen de afdeling Informatievoorziening & Technologie. De andere diensten die ressorteren onder Bedrijfsvoering zijn Vastgoed & Facilitair, Administratie & Control en het Administratief Onderwijs Centrum (totaal circa 300 medewerkers).

Vanwege het vertrek van de huidige Manager Informatievoorziening & Technologie is deze positie vacant.

Over de afdeling Informatievoorziening & Technologie (IVT)

De afdeling IVT telt 130 medewerkers en bestaat uit 4 teams met ieder een eigen teammanager. Er heerst een grote betrokkenheid onder de medewerkers en teammanagers en de mate van professionaliteit is hoog.

De teams:

 • het team advies (informatiemanagement, architectuur en projectmanagement)
 • het productgebied IT voor Onderwijs & Onderzoek
 • het productgebied IT voor Bedrijfsvoering
 • het productgebied IT-voor-IT (infrastructuur, cyber security, integratie en frontoffice)

Binnen de productgebieden wordt in productteams via een agile werkwijze gewerkt.

IVT is verantwoordelijk voor alle IVT-diensten die geleverd worden aan studenten en medewerkers van de hogeschool. Deze dienstverlening omvat onder meer het beheer van de IT-infrastructuur en de IT-werkplekken, het gehele eco-systeem aan applicaties voor de digitale leeromgeving en de bedrijfsvoeringsapplicaties.

IVT heeft een uitdagende digitale agenda. De huidige projectenportfolio omvat vervanging van de bedrijfsvoeringsapplicaties en onderwijslogistieke (ERP-) systemen. De portfolio omvat inrichting van nieuwe SaaS-applicaties maar ook maatwerk ontwikkeling. De ambitie van Windesheim om elke student een eigen leerroute te laten volgen (eigen regie door de student), maakt dat Windsheim een diepgaande transformatie van de onderwijsondersteunende logistieke processen meemaakt en een grootschalige vernieuwing van het IT-landschap. IVT zorgt voor de realisatie van deze nieuwe digitale voorzieningen. Tegelijk migreert IVT steeds meer systemen naar de cloud, werkt aan een versterking van de cyberweerbaarheid en automatiseert steeds meer beheertaken.

Wat verwacht Hogeschool Windesheim van de Manager IVT?

De Manager IVT die wordt gezocht is:

 • Een verbinder. Een zeer ervaren manager die in staat is om op basis van voldoende IT-kennis en ervaring en aantoonbare successen bij veranderprocessen in organisaties, een betrouwbare leider voor de afdeling te zijn. Daarnaast een uitstekend relatiebeheerder in de contacten met studenten, medewerkers en de diverse stakeholders binnen en buiten de hogeschool. Verbinding maken met de mensen en organisaties met tegelijk een oog voor professionele kwaliteit zijn de belangrijke kenmerken voor het succesvol kunnen vervullen van deze functie. Verbinden en overtuigen gebeurt altijd vanuit de inhoud.
 • Een leider. In totaal werken 130 medewerkers in de IVT-afdeling. Leiderschap wordt gevraagd voor het verder vormgeven van de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking tussen IVT en de andere gezamenlijke diensten, en het verbinden van deze diensten met de afnemers.
 • Een realistische visionair. Het verder vormgeven van de ontwikkeling van de IVT-organisatie middels visievorming waarbij technologische ontwikkelingen, innovatie, veranderende onderwijsvormen in ogenschouw genomen worden. De organisatie hierop voorbereiden en het managen van het veranderproces.

Wat is de plaats in de organisatie?

De Manager IVT geeft leiding aan zo’n 130 medewerkers. Hij rapporteert aan de Directeur van de Dienst Bedrijfsvoering en maakt deel uit van het MT van de dienst.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Manager IVT:

 • Heeft WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van Informatica of Technische Bedrijfskunde.
 • Heeft affiniteit met het hogere onderwijs en de specifieke cultuur van de sector. Heeft ervaring in organisaties met een vergelijkbare complexiteit.
 • Heeft ervaring op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering. Is bedrijfskundig goed onderlegd. Heeft meer dan voldoende financieel inzicht.
 • Heeft ervaring als IT programmamanager, is bekend met projectportfoliomanagement en agile werken.
 • Is analytisch en heeft een goed conceptueel denkvermogen, kan goed overweg met politieke gevoeligheden.
 • Is organisatiesensitief, heeft wijsheid, voelt feilloos aan wat gewenst is en wat haalbaar is.
 • Is doortastend: kent de balans van geduld hebben en resultaatgericht zijn. Een natuurlijk leider.
 • Heeft een duidelijke visie op digitalisering, weet deze op verschillende niveaus in de organisatie over te brengen.
 • Heeft een proactieve, servicegerichte instelling en drive om de beste resultaten te behalen.
 • Heeft sterke sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Is een teamspeler. Samenwerken in de dynamiek van een hogeschool past hem goed.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

 • Maatschappelijk relevant. Werken in een omgeving als deze is zeer betekenisvol. De Manager IVT die gezocht wordt, prevaleert dit gegeven boven een zwaar arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Grote diversiteit van mensen en interne diensten. Het krachtenveld waarbinnen geopereerd wordt, is divers en kent complexe dynamieken. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die er plezier in hebben met een veelheid van verschillende mensen en diensten te werken, is dit een prachtige kans.
 • Invloed technologie. Als ergens nieuwe technologie invloed blijft hebben, is het in de onderwijswereld. Het continue scannen van nieuwe mogelijkheden, relevantie en effecten daarvan is een dagelijks terugkerend ritueel.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature uw interesse gewekt en voldoet u aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij uw reactie tegemoet. Wij ontvangen graag uw CV, met daarin opgenomen uw motivatie voor deze rol, via deze link. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘Windesheim’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan Hogeschool Windesheim. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden op maandag 11 april 2022 plaats bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neemt u contact op met Marleijn de Groot of Piet Hein de Sonnaville.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.