Manager Franchise & Medewerkersparticipaties | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Voor Monuta zijn wij op zoek naar een

Manager Franchise & Medewerkersparticipaties

Over Monuta

Monuta is een van de grootste spelers in de uitvaartbranche. Binnen Monuta zijn 700 medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners werkzaam. Zij zijn actief vanuit de meer dan 80 vestigingen verspreid over het land (uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren) en het hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd zijn. Ook in Duitsland is Monuta inmiddels 10 jaar succesvol actief op de groeiende uitvaartverzekeringsmarkt vanuit het hoofdkantoor in Düsseldorf.

Monuta bevindt zich in een dynamische uitvaartmarkt waarin zij de komende jaren wil groeien en zich verder wil onderscheiden. Om dit te bereiken, is een groot veranderprogramma opgezet. Het doel? Het realiseren van een efficiëntere, effectievere en wendbare organisatie door het implementeren van nieuwe manieren van werken. De opstartfase is voorbij, de komende 2 jaar wordt het programma verder geïmplementeerd.

De afgelopen jaren heeft de unit Franchise & Medewerkersparticipaties een prominente rol gekregen binnen de organisatie en deze groei gaat Monuta de komende jaren voortzetten. Om belangrijke doelstellingen en ambitieuze jaarplannen te realiseren, zoekt zij een Manager Franchise & Medewerkersparticipaties (hierna te noemen: Manager Franchise).

Wat verwacht Monuta van de Manager Franchise?

De Manager Franchise is commercieel verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie en thema’s naar beleid en meerjarenplannen voor de distributiemodellen Franchise en Medewerkersparticipaties Uitvaartzorg (NL). Het opzetten, uitbreiden en door-ontwikkelen van de franchiseorganisatie, medewerkersparticipaties en nieuwe franchiseformules zijn daarin cruciaal. Het contractbeleid, handboek, de exploitatieprognose voor franchiseondernemers en het werving & selectieproces voor nieuwe franchisenemers en medewerkersparticipaties zijn de sleutels om de unit verder te laten groeien. De Manager Franchise heeft een feilloos gevoel de juiste franchisenemers en medewerkersparticipaties aan te trekken.

De Manager Franchise implementeert (nieuwe) business concepten binnen de diverse formules met als doel het behalen van strategische, commerciële en financiële doelstellingen. Hij stelt kaders en geeft sturing aan deze doelstellingen, bewaakt de dienstverlening van Monuta aan franchisenemers en participanten en stuurt, waar nodig, bij. De Manager Franchise legt jaarlijks in een jaarplan en -begroting doelstellingen vast voor het te behalen marktaandeel en rendement en de wijze waarop deze bereikt worden.

Essentieel is de verbindende rol tussen het team, de landelijk managers uitvaartzorg én de service afdelingen van het hoofdkantoor die de Manager Franchise heeft. Leidend zijn de profilering en commerciële koers van het label Monuta.

De Manager Franchise is een ondernemer pur sang. Zakelijke kansen zien en benutten, zit in zijn DNA. Continu is hij bezig met het (laten) onderzoeken van marktmogelijkheden en de vertaling hiervan naar kansen voor het land. Hij onderhoudt actief relatienetwerken, representeert Monuta in onder andere de media en in externe (branche)organisaties. Leidend is de missie van Monuta: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Het besef dat er maar één kans is om een afscheid goed te laten verlopen, staat op de eerste plaats, alle operationele uitdagingen die daaruit voortkomen in deze 24/7 branche, horen daarbij.

De Manager Franchise beschikt over sterke ondernemerschapsvaardigheden, heeft oog voor commercie en kennis van en ervaring met franchise en medewerkersparticipaties. Deze zeer verantwoordelijke baan heeft grote impact op de bedrijfsvoering en de toekomst van Monuta als afscheidsspecialist.

Meer weten over de franchise activiteiten en de Monuta formule? Zie de website. Bekijk ook het portret van uitvaartondernemer Monique voor meer gevoel bij dit bijzondere werk.

Wat is de plaats in de organisatie?

De afdeling Franchise en Medewerkersparticipaties valt onder de Directeur Uitvaartzorg. De Manager Franchise stuurt het team aan dat bestaat uit 3 Franchise Managers, 1 Manager Business en Relaties en 1 Management Assistent.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Manager Franchise heeft:

 • Een afgeronde Wo-opleiding of aantoonbaar Wo werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring opgedaan bij het opzetten en uitbouwen van franchise tot een substantieel deel van de onderneming. Dit binnen een franchise onderneming of een organisatie waarbij de franchise formules onder de eigen verantwoordelijkheid vielen.
 • Ruime ervaring op het gebied van verandermanagement.
 • Flexibiliteit m.b.t reizen: enerzijds om vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn te opereren en anderzijds in het land werkzaam te zijn; de reisbereidheid en flexibiliteit is groot.

Daarnaast is persoonlijkheid bepalend voor het succes in deze functie. De Manager Franchise:

 • Heeft een ondernemende geest die zich niet voor één gat laat vangen, die kansen ziet en benut en daarin een zakelijke afweging maakt.
 • Benadert iedereen respectvol en weet wat franchisenemers en medewerkersparticipaties beweegt.
 • Analyseert en doorgrondt problemen en plaatst deze met zijn helicopterview in een breder kader.
 • Start zaken, maar rust niet voor deze succesvol voltooid zijn. Met oog voor kwaliteit en zorgvuldigheid vanwege het bijzondere werk.
 • Is resultaatgericht en voelt zich medeverantwoordelijk voor het resultaat van de ondernemer én het eindresultaat van Monuta.
 • Is een echte relatiebeheerder en ziet het als een doel om gezamenlijke ambities te verwezenlijken.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Cultuur van de organisatie. Monuta is een relatief platte organisatie. Medewerkers zijn zeer betrokken bij de doelstelling van de organisatie. Niet alleen omdat deze is ontstaan vanuit een belangrijke maatschappelijke invulling, maar juist ook omdat de cultuur van de organisatie hiertoe aanleiding geeft: kleinschalig, professioneel en veel ruimte voor eigen initiatief. Voor de aan te trekken Manager Franchise is dit een wezenlijk aspect van de functie. Samen met het team kan een grote bijdrage worden geleverd op de bedrijfsvoering en de toekomst van Monuta als afscheidsspecialist.

Ondernemerschap. Binnen Monuta is een groot veranderprogramma opgezet om een efficiëntere, effectievere en wendbare organisatie te realiseren door het implementeren van nieuwe manieren van werken. De opstartfase is voorbij, de komende 2 jaar wordt het programma verder geïmplementeerd. Franchise en Medewerkersparticipaties heeft een prominente rol binnen de organisatie en deze groei gaat Monuta de komende jaren voortzetten. Voor de Manager Franchise ligt hier een schitterende opdracht om belangrijke doelstellingen en ambitieuze jaarplannen te realiseren. Zonder goed ondernemerschap en commercieel inzicht is dit niet te bereiken. Deze zijn bepalend voor het succes.

Locatie. Het hoofdkantoor van Monuta ligt vlakbij de snelweg (A1) in Apeldoorn en is uitstekend bereikbaar vanuit het midden en oosten van het land.

Arbeidsvoorwaarden

Hoewel Monuta vooral bekend is als een menselijke uitvaartonderneming en -verzekeraar, is zij natuurlijk ook werkgever. Als werkgever heeft zij haar mensen veel te bieden. Zo zijn er prima arbeidsvoorwaarden, stimuleert zij opleiding en groei en vindt ze een goede werksfeer belangrijk. Een goede werksfeer betekent werken in een professionele, dynamische omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, gerespecteerd wordt en interesse in elkaar heeft. Een bijzondere werkgever waarbij medewerkers ongeacht de functie, ieder op zijn manier bijdraagt aan een bijzonder afscheid.

Het salaris voor deze positie bedraagt circa € 8.340,00 per maand. Monuta biedt een eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand en een prima pensioenregeling. Evenals een smartphone, laptop en leaseauto. Daarnaast zijn er volop studie- en ontwikkelmogelijkheden.

Sollicitatie en procedure

Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Wij ontvangen graag uw CV met daarin opgenomen uw motivatie voor deze rol, via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘Monuta Franchise’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek bij Schaekel & Partners in Utrecht.
 • De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan Monuta. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden medio december 2019 plaats bij Monuta in Apeldoorn.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Marleijn de Groot of Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn: marleijndegroot@schaekel.nl en pietheindesonnaville@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.