Manager CTO Office / waarnemend CTO | Vacatures Open Posities | Interim- & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager Datamanagement

Over TVM Verzekeringen

TVM is de gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg en water, met coöperatieve grondslag. TVM is leidend in haar thuismarkt en wordt herkend en gewaardeerd als innovatieve partner. Door samen te werken met stakeholders behoren haar klanten tot de veiligste vervoerders van Europa.

Met het oog op sociaal-economische en technische ontwikkelingen wil TVM technologische oplossingen en operational excellence combineren met persoonlijk contact. Vanuit deze betrokkenheid streeft TVM ernaar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid. TVM wil zich ontwikkelen tot ‘full service- transportverzekeraar’ waar de aanvullende diensten ‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ onderdeel van uitmaken.

TVM is opgericht in 1962 en gevestigd in Hoogeveen. Zij kent een coöperatieve structuur. Bij TVM werken zo’n 450 medewerkers. Het bedrijf kent een familiaire cultuur.

Bekijk hier de bedrijfsfilm om een nog beter beeld van TVM Verzekeringen te krijgen.

Over de afdeling Datamanagement

Binnen TVM speelt informatievoorziening (IV/IT) een belangrijke rol en is volop in beweging. Informatievoorziening is ondergebracht in het CTO-domein. Er wordt gewerkt aan grote IT projecten, het Agile werken wordt geïntroduceerd en TVM gaat haar ambities rondom big data de komende tijd waarmaken.

Voor de unit Datamanagement zoekt TVM een Manager die de afdeling Data verder ontwikkelt.

Wat verwacht TVM van de Manager Datamanagement?

De Manager Datamanagement is de ambassadeur binnen en buiten TVM om de afdeling Datamanagement op de kaart te zetten. Is een senior expert op het gebied van datamanagement, heeft managementervaring en een passie voor de ontwikkeling van mensen. Samen met de andere MT leden is de Manager Datamanagement verantwoordelijk voor het in gang brengen en houden van de transitie waar het CTO-domein middenin zit.

De Manager Datamanagement is verantwoordelijk voor het inrichten van de afdeling Datamanagement. Hij definieert de wijze waarop data het beste kan worden beheerd in de bedrijfsprocessen en vertaalt dit door naar procedures en werkwijzen. Hij is verantwoordelijk voor de mensen die werken aan het data warehouse, data overbrengen van de operationele systemen naar de analytische systemen, het leveren van BI met Quicksense en ondersteunen van de data scientists. De Manager Datamanagement draagt er zorg voor dat de afdeling de juiste data op de juiste plek op de juiste tijd aanlevert. Hiermee opereert hij op het snijvlak van de business en IT.

De Manager Datamanagement is een stevige en inspirerende manager die zorgt voor een goede werksfeer binnen TVM, waarin continu veranderen, kennis delen en de ambitie en gedrevenheid van de organisatie gedragen worden door de medewerkers. Hij geeft op een coachende manier leiding aan de afdeling en heeft oog voor het individu en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Naast focus op het faciliteren en ontwikkelen van het team is de Manager Datamanagement innovatief en levert een bijdrage aan het verbeteren en uitbouwen van nieuwe en bestaande data producten en diensten.

Binnen TVM wordt gewerkt met de Agile werkwijze en in DevOps teams.

Wat is de plaats in de organisatie?

De Manager Datamanagement rapporteert rechtstreeks aan de CTO en geeft leiding aan de afdeling Data Management (circa 10 direct reports inclusief externen). Maakt deel uit van het MT CTO.

De Manager Datamanagement is budgetverantwoordelijk voor de afdeling Datamanagement en is bevoegd tot het nemen van beslissingen op het functiegebied van Datamanagement.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De volgende punten zijn van belang voor de Manager Datamanagement om succesvol te kunnen zijn:

 • Een senior expert datamanagement met een passie voor de ontwikkeling van mensen.
 • Aantoonbare meerjarige (minimaal 5 jaar) kennis en heldere visie (expert) op het gebied van datamanagement.
 • Een aantal jaren (IT) managementervaring.
 • Minimaal HBO diploma (bedrijfs-) Informatica of vergelijkbaar.
 • Diepgaande kennis van- en aantoonbare ervaring met belangrijke data aspecten (data lakes, business intelligence, AI, ML, data science) en Scrum (bekend met SAFe©).
 • Kennis en vaardigheden aansluitend bij situationeel en coachend leidinggeven.
 • Ervaring in het begeleiden en realiseren van veranderingen.
 • Kennis van en werkervaring in de verzekeringsmarkt.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Daarnaast is persoonlijkheid bepalend voor het succes in deze functie.
De Manager Datamanagement:

 • Benadert iedereen respectvol en weet wat mensen binnen TVM beweegt. Heeft belangstelling voor de ander.
 • Weet waarover hij het heeft en weet anderen mee te krijgen.
 • Toont daadkracht.
 • Is toekomstgericht, transparant en open.
 • Is een sparring partner voor medewerkers binnen het CTO domein.
 • Is gewend te werken in een complexe en veeleisende omgeving.
 • Spreekt de taal van TVM, met andere woorden: laat zijn ego thuis.
 • Herkent zich in de kernwaarden van TVM: Betrokken, Betrouwbaar, Deskundig, Ondernemend.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Ambitie: TVM maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken. Met daarbij een managementteam dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde te kunnen toevoegen en bij te kunnen dragen aan de ambities en verdere groei en professionalisering van TVM op IT / Datamanagement gebied, dan is dat in deze positie.

Cultuur: TVM heeft kenmerken van een familiebedrijf: warm en betrokken naar elkaar, ondernemend, hands-on, laagdrempelig. Dit uit zich in de meer dan gemiddelde betrokkenheid van medewerkers en directie en de sterke identiteit en kernwaarden.

Digitalisering: Digitalisering en verregaande informatie-uitwisseling maakt dat TVM nog dichter bij haar klanten komt te staan. Noem het ketenintensivering. Er liggen volop kansen voor de Manager Datamanagement om hier een bijdrage aan te leveren.

Omvang onderneming. TVM is een middelgrote onderneming. Groot genoeg om professioneel te opereren. Klein genoeg om wendbaar te zijn en snel in te spelen op veranderingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze positie bedraagt circa € 95K per jaar. TVM kent een prima pensioenregeling (premievrij). Ook worden een smartphone en laptop verstrekt. Daarnaast zijn er volop studie- en ontwikkelmogelijkheden.
TVM biedt een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.