Manager CTO Office / waarnemend CTO | Vacatures Open Posities | Interim- & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager CTO Office / waarnemend CTO

Over TVM Verzekeringen

TVM is de gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg en water, met coöperatieve grondslag. TVM is leidend in haar thuismarkt en wordt herkend en gewaardeerd als innovatieve partner. Door samen te werken met stakeholders behoren haar klanten tot de veiligste vervoerders van Europa.

Met het oog op sociaal-economische en technische ontwikkelingen wil TVM technologische oplossingen en operational excellence combineren met persoonlijk contact. Vanuit deze betrokkenheid streeft TVM ernaar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid. TVM wil zich ontwikkelen tot ‘full service- transportverzekeraar’ waar de aanvullende diensten ‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ onderdeel van uitmaken.

TVM is opgericht in 1962 en gevestigd in Hoogeveen. Zij kent een coöperatieve structuur. Bij TVM werken zo’n 450 medewerkers. Het bedrijf kent een familiaire cultuur.

Bekijk hier de bedrijfsfilm om een nog beter beeld van TVM Verzekeringen te krijgen.

Over het CTO Office

IT en data spelen een sleutelrol in het realiseren van TVM’s strategische ambities. Om goed in te kunnen spelen op de steeds wijzigende behoefte van klanten en wetgevers is het noodzakelijk een meer wendbare organisatie te worden. Hiervoor wordt de agile / scrum werkwijze steeds belangrijker (werken in agile teams). TVM heeft hiervoor een programma opgezet om ook in de toekomst voorop te lopen en haar klanten sneller en beter te bedienen.

De informatievoorziening (IV/IT) is ondergebracht in het CTO Domein. Een belangrijke unit hierbinnen is het CTO Office. In het CTO Office zijn richtinggevende en controlerende specialismen ondergebracht. Feitelijk is het een richtinggevende en kwaliteitsbewakende afdeling, die het management en de DevOps teams vakinhoudelijk adviseert en ondersteunt bij de professionaliseringsslag en transitie naar de Agile werkwijze. Vanuit het CTO Office wordt de beweging ingezet van het huidige portfoliomanagement naar nog meer waarde gebaseerd prioriteren. Daarnaast beheert het CTO Office de TVM brede backlog zodat de epics op de backlogs van bestaande, stabiele teams kunnen landen.

Binnen het CTO Office zijn de volgende functies ondergebracht:

 • Enterprise architectuur
 • Business/IT security
 • Data governance
 • Service level management
 • Agile Competence Center
 • Management support

Voor het CTO Office zoekt TVM Verzekeringen een Manager, tevens waarnemend CTO bij diens afwezigheid.

Wat verwacht TVM van de Manager CTO Office?

De Manager CTO Office heeft een sterk ontwikkeld sensitief karakter, maar vertoont daadkracht op de momenten dat het nodig is. Deze lijn is dun. Het enthousiasmeren gaat samen met het sturen, corrigeren en begeleiden van mensen. Op deze dunne lijn weet de aan te trekken manager feilloos zijn weg te vinden.

De Manager CTO Office:

 • Heeft een passie voor het ontwikkelen van mensen, is een echte people manager, een verbinder op diverse aspecten. Neemt mensen mee in de visie en ambitie van TVM, geeft richting / brengt structuur aan.
 • Faciliteert en bepaalt het strategisch ICT beleid (in overleg met het MT IV en waar nodig de RvB). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het operationaliseren en monitoren van de uitvoering van het beleid in nauwe samenwerking met de andere MT IV leden.
 • Stuurt de (ondersteunende) staffuncties van het CTO domein aan. Heeft een centrale verbindingsfunctie tussen doelen enerzijds en geformuleerde initiatieven anderzijds. Is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de individuele medewerkers binnen het CTO Office en het stimuleren van een werkomgeving waarin continu verbeteren en kennisdeling centraal staat (leidt een of meer virtuele centers of excellence en neemt impediments weg waar DevOps teams hinder van ondervinden).
 • Is mede verantwoordelijk voor het bepalen van de kwaliteitstandaarden voor architectuur, security- en het service level management (definition of done). En verantwoordelijk voor efficiënte / effectieve ontwikkel- en beheersprocessen in DevOps teams waarbij maximaal automatiseren voorop staat. Ook is hij verantwoordelijk voor het creëren van een samenhangend raamwerk en ontwikkelen van technieken en standaarden.
 • Is eindverantwoordelijk voor het beheren van de TVM brede backlog en het laten landen de verschillende initiatieven landen binnen de DevOps teams.
 • Is budgetverantwoordelijk voor de afdeling CTO Office en is bevoegd tot het nemen van beslissingen op het gebied van kwaliteit bewakende maatregelen en TVM brede epics binnen het vastgestelde beleid.
 • Speelt een actieve rol in een recent vormgegeven IT Innovatie HUB die is TVM heeft opgezet met onderwijsinstellingen, gemeente Hoogeveen en Provincie Drenthe en andere bedrijven uit Hoogeveen.

Wat is de plaats in de organisatie?

De Manager CTO Office rapporteert aan de CTO en geeft leiding aan het CTO Office (circa 15 direct reports).

Welke functie-eisen zijn van belang?

De volgende punten zijn van belang voor de Manager CTO Office om succesvol te kunnen zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Afgeronde HBO-studie richting bedrijfskunde of bedrijfsinformatica.
 • Brede en diepgaande IT ervaring, bij voorkeur in alle domeinen van het CTO office.
 • 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare (IT) management functie en aansturing van professionals.
 • Aantoonbare meerjarige kennis en heldere visie (expert) op het gebied van de implementatie en managen van een Scrum/SAFe gebaseerde organisatie.
 • Diepgaande kennis van- en aantoonbare ervaring met architectuur, security en service level management (ITIL).
 • Gedegen kennis van de rol ‘compliance & security by design’.
 • Richting kunnen geven in een sterk veranderd speelveld intern en extern.
 • Omgevingsbewust zijn, samenwerken en communicatief sterk.
 • Een risico-attitude en organisatiesensitief.
 • Kennis en vaardigheden aansluitend bij situationeel en coachend leidinggeven.
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.

Daarnaast is persoonlijkheid bepalend voor het succes in deze functie. De Manager CTO Office:

 • Benadert iedereen respectvol en weet wat mensen binnen TVM beweegt. Heeft belangstelling voor de ander.
 • Analyseert en doorgrondt problemen en plaatst deze met zijn helicopterview in een breder kader.
 • Start zaken en zorgt dat deze voltooid worden met een goed resultaat. Heeft daarbij oog voor kwaliteit en zorgvuldigheid.
 • Weet waarover hij het heeft en weet anderen mee te krijgen.
 • Toont daadkracht.
 • Is toekomstgericht, transparant en open.
 • Is een sparring partner voor medewerkers binnen het CTO domein.
 • Is gewend te werken in een complexe en veeleisende omgeving.
 • Spreekt de taal van TVM, met andere woorden: laat zijn ego thuis.
 • Herkent zich in de kernwaarden van TVM: Betrokken, Betrouwbaar, Deskundig, Ondernemend.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Ambitie: TVM verzekeringen maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken. Met daarbij een managementteam dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde te kunnen toevoegen en bij te kunnen dragen aan de ambities en verdere groei en professionalisering van TVM Verzekeringen op IT / Operational Excellence gebied, dan is dat in deze positie.

Cultuur: TVM heeft kenmerken van een familiebedrijf: warm en betrokken naar elkaar, ondernemend, hands-on, laagdrempelig. Dit uit zich in de meer dan gemiddelde betrokkenheid van medewerkers en directie en de sterke identiteit en kernwaarden.

Digitalisering: Digitalisering en verregaande informatie-uitwisseling maakt dat TVM Verzekeringen nog dichter bij haar klanten komt te staan. Noem het ketenintensivering. Er liggen volop kansen voor de Manager CTO Office om hier een bijdrage aan te leveren.

Omvang onderneming. TVM is een middelgrote onderneming. Groot genoeg om professioneel te opereren. Klein genoeg om wendbaar te zijn en snel in te spelen op veranderingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze positie bedraagt circa € 120K per jaar. TVM Verzekeringen kent een prima pensioenregeling (premievrij). Ook worden een smartphone, laptop en leaseauto verstrekt. Daarnaast zijn er volop studie- en ontwikkelmogelijkheden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.