IT Director | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

IT Director

Fulltime / Schiphol

Over Cargonaut

Cargonaut ontzorgt logistieke ketens via luchthavens door alle marktpartijen en de overheid die mate van controle te geven, die nodig is voor een snelle en foutloze afhandeling van luchtvracht. Dit doet zij door het leveren van volledige, betrouwbare en relevante data op het juiste moment. Zij legt wereldwijde verbindingen met andere datahubs en land- en lucht-communities. Samen met de community werkt Cargonaut vanuit een meervoudig perspectief continu aan verbetering.

Cargonaut verzorgt de informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt met behulp van een digitaal informatieplatform (Cargo Community Information Platform) waar luchtvrachtdata doorheen loopt. Deze data verwerkt en combineert zij voor logistieke ketenpartijen op Schiphol en daarbuiten. Bovendien legt Cargonaut internationaal verbindingen met andere hubs en logistieke partijen, zorgt voor betere samenwerkingen, maakt de Schiphol community sterker en de luchtvracht slimmer. Hoe? Door samen de data uit het systeem te verrijken en te delen, processen te optimaliseren en internationaal te connecten. Slim door voorspelbaar te zijn.

Cargonaut neemt actief deel aan het Smart Cargo Mainport programma voor de informatie gestuurde luchthaven, het topsector programma NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform) en de International Port Community Systems Association (IPCSA).

Binnen Cargonaut werken commerciële en ICT-professionals samen om tot het beste resultaat te komen. Allen hebben een passie voor procesoptimalisatie. Teamspirit, innovatie, betrouwbaar, professioneel en humor zijn kenmerkend voor de cultuur. Cargonaut bestaat 33 jaar en is gevestigd op Schiphol. Lees hier (tekst onderaan profiel) meer over Cargonaut.

De rol van IT Director wordt momenteel ad interim ingevuld. Cargonaut is op zoek naar een vaste invulling voor deze positie. Zij zoekt een IT Director die in een veranderende wereld samen met Cargonaut en Schiphol wil werken aan het realiseren van een ‘slimme luchthaven’.

Wat verwacht Cargonaut van de IT Director

Cargonaut zoekt een IT Director die vanuit zijn professie meedenkt over de ontwikkeling van de business strategie en deze intern ook kan vertalen naar de operationele IT-processen van de agile IT-teams. De IT Director heeft oog voor alle processen die gaande zijn, brengt deze samen en zorgt dat er geen gaten vallen c.q. overlap is. Hij/zij begrijpt de verschillende belangen van klanten en stakeholders en neemt strategische en tactische besluiten. Daarnaast denkt de IT Director mee met -en is zichtbaar in- de operatie en stuurt op efficiënte en effectieve uitvoering van de integrale IT-delivery.

Cargonaut is georganiseerd in 5 agile teams, waarbinnen 3 business areas.

Schaekel & Partners - cargonaut schema

De IT Director is functioneel verantwoordelijk voor de integrale IT-delivery voor de community namens alle business areas gezamenlijk. Daarnaast is hij of zij teamlead voor de business area SIE (Schiphol Information Exchange) en daarmee verantwoordelijk voor het basisinformatieplatform dat alle datasets op een betrouwbare, actuele en volledige wijze organiseert en ter beschikking stelt aan de community. De IT Director staat voor zijn team (2 product owners en 7 devops engineers) en neemt hen mee in de ontwikkelingen en verdere groei. De IT Director is lid van het MT plus van Cargonaut. Handelt vanuit Cargonauts kernwaarden innovatief, proactief, teamspirit, betrouwbaar en resultaatgericht.

Verdere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:

 • Onderhoudt externe contacten met klanten en overige stakeholders die van belang zijn voor het functioneren van Cargonaut. Is sparring partner, zowel intern als extern.
 • Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening (o.a. focus op de 24/7 beschikbaarheid van de systemen, de hardcore IT OPS).
 • Opstellen van IT-architectuur en kaders voor alle business areas.
 • Monitort op efficiënte en effectieve uitvoering van de integrale IT-delivery.
 • Denkt vanuit ondernemerschap.
 • Schakelt met IT-leveranciers, weet wat er te koop is.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • WO/HBO denk- en werkniveau met een gedegen opleiding op het gebied van IT.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een IT-managementrol.
 • Visie op IT. Hij/zij weet wat er speelt m.b.t. ontwikkelingen op IT-gebied en heeft een duidelijke visie daarop, is continue op de hoogte van (relevante) ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar kansen voor Cargonaut.
 • Gedegen kennis van en ervaring in IT. Inzicht in functioneel- en technisch beheer in een complexe IT-omgeving, ervaring met IT-migratievraagstukken en werken onder architectuur.
 • Schakelt gemakkelijk in een complexe omgeving tussen strategisch, tactisch en operationeel; tussen intern en extern; tussen integraal managen op mens, proces en inhoud en tussen IT-legacy en IT-innovatie.
 • Beschikt over een breed netwerk in IT.
 • Ervaring met het werken in een complexe omgeving met diverse stakeholders.
 • Hands-on mentaliteit.
 • People manager die medewerkers kan motiveren en inspireren.
 • Communicatief vaardig en diplomatiek.
 • Beheerst Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. De voertaal in het team in Engels.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

 • Paradox: Deze rol kenmerkt zich door een aantal paradoxen: operationeel versus visie en strategie; IT-legacy versus IT-innovatie; lokaal versus internationaal; publiek versus privaat. Het continu schakelen hiertussen in een dynamische en complexe omgeving, maakt dat deze rol uitdagend is.
 • Ambitie: Cargonaut maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken. Met daarbij een team dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde te kunnen toevoegen en bij te kunnen dragen aan de ambities en verdere groei en professionalisering van Cargonaut, dan is dat in deze positie. De IT Director speelt in de champions league van de logistiek.
 • Ondernemerschap: de markt waarin Cargonaut opereert is divers en is voortdurend onderhevig aan veranderingen en ontwikkelingen. Dit vereist snelheid, kort op de bal acteren en scherpte. Denken vanuit het perspectief van een ondernemer is de enige constante variabele in het geheel.
 • Maatschappelijke relevantie: Als de dienstverlening van Cargonaut stagneert, staat de vrachtluchtvaart in Nederland en daarbuiten voor een belangrijk deel stil. Letterlijk. Hieraan meewerken betekent grote maatschappelijke relevantie.

Tot slot

Cargonaut biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan een eindejaarsuitkering van 4%, een jaarlijkse inflatiecorrectie, een opleidingsbudget en een goede pensioenregeling.

Over Cargonaut: meer achtergrondinformatie

“Wij ontzorgen logistieke ketens via luchthavens door alle marktpartijen en de overheid die mate van controle te geven, die nodig is voor een snelle en foutloze afhandeling. Dit doen we door het leveren van volledige, betrouwbare en relevante data op het juiste moment. We leggen wereldwijde verbindingen met andere datahubs en land- en luchtcommunities. Samen met de community werken we vanuit een meervoudig perspectief continu aan verbetering.

WAT DOEN WE? Cargonaut verzorgt de informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt met behulp van een digitaal informatieplatform waar luchtvrachtdata doorheen loopt. Deze data verwerken en combineren we voor logistieke ketenpartijen op Schiphol en daarbuiten.
Bovendien leggen wij internationaal verbindingen met andere hubs en logistieke partijen, zorgen voor betere samenwerkingen, maken de Schiphol community sterker en de luchtvracht slimmer. Hoe? Door samen de data uit het systeem te verrijken en te delen, processen te optimaliseren en internationaal te connecten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door een excellente informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt is er op Schiphol sprake van een snellere, betere, en slimmere goederenafhandeling ten opzichte van concurrerende luchthavens. Samen werken we toe naar het ultieme doel: digitaal verbonden blijven met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen.

Doorzien
Kern: Ontwerpen van verbeteringen
We doorzien kansen en problemen in logistieke ketens en ontwerpen daarom innovatieve verbeteringen voor een expliciete opdrachtgever. Daarin werken we samen met publieke en private partijen en we zetten onze unieke kennis over de samenhang van processen, informatievoorzieningen en wet- en regelgeving in.

Doordacht
Kern: Leveren van diensten
We leveren doordachte diensten voor logistieke aan- en afvoerketens die op het snijvlak liggen van markt en overheid. Daarbij zetten we onze kennis en ervaring in en verrijken we de data uit het digitale informatieplatform ten bate van alle partijen in de luchtvrachtketen.

Doordata
Kern: Uitwisselen van de juiste data op het juiste moment
We verzorgen de uitwisseling van alle gegevens rondom het luchtvrachtverkeer in ketens via Schiphol en daarbuiten. Door data op een veilige manier volledig, betrouwbaar, relevant en op het juiste moment te organiseren, werken we aan optimale data-uitwisseling. En zorgen wij ervoor dat marktpartijen en overheid over deze data beschikken zodat zij in staat zijn om een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen te behouden en verbeteren.

WAAR DRAAIT HET OM? Beheren I Verbinden I Beveiligen I Verbeteren I Innoveren I Oplossen

WAT BELOVEN WE? Met onze ervaring, kennis, producten en diensten verbinden we wereldwijd logistieke partijen, overheden en andere datahubs als het gaat om luchtvracht. Samen gaan we voor een vloeiende keten, en een internationaal connected hub, zodat er een snelle slimme en soepele goederenafhandeling ontstaat. Met als doel: Een succesvolle community, lokaal en internationaal.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.