Deze positie is inmiddels vervuld.

IT Director / CIO

Over Hydratec Industries

Hydratec Industries NV, een beursgenoteerd technologiebedrijf, levert industriële systemen en hightech componenten om in de groeiende behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit te voorzien. Deze kernactiviteiten worden uitgevoerd door haar vijf zelfstandige en wendbare bedrijven Lan, Royal Pas Reform, Rollepaal, Helvoet en Timmerije.

Deze vijf bedrijven leveren industriële oplossingen die helpen om op efficiënte wijze steeds meer mensen en dieren van voedsel en water te voorzien. Door het produceren van onderdelen voor medische toepassingen, dragen de bedrijven bij aan de verbetering van onze gezondheid. Lees hier meer over Hydratec Industries en haar bedrijven.

Bij Hydratec Industries is de positie van IT Director vacant.

Wat verwacht Hydratec Industries van de IT Director?

De IT Director geeft functioneel leiding aan de IT Managers van de vijf Hydratec bedrijven en neemt deel aan de IT Stuurgroepen in de werkmaatschappijen. Hij is op IT strategie de verbindende schakel tussen de vijf werkmaatschappijen, die ieder een eigen IT strategie kennen. Gewenst is dat het applicatielandschap van de vijf bedrijven, waar mogelijk, meer gestandaardiseerd wordt.

Onder de verantwoordelijkheid van de IT Director valt ook de Operationele Technologie (fabrieksautomatisering). Jaarlijks worden er IT Pentesten en OT Security Scans uitgevoerd en worden de bevindingen gecoördineerd opgevolgd. Vandaaruit worden ook IT & OT beleidsaanpassingen gedaan. Maar ook voor het maken van een voorselectie voor nieuwe systeemdomeinen en het identificeren van beschikbare applicaties in de markt, zal een grote bijdrage gevraagd worden van de IT Director. Een hands on mentaliteit is noodzakelijk, bijvoorbeeld op gebied van pakketselectie en het participeren in projecten en stuurgroepen.

De Hydratec IT agenda bevat de volgende Informatie Technologie (IT) en Operationele Technologie (OT) onderwerpen:

 • Strategie
 • Beleid
 • Roadmap
 • Projecten
 • Investeringen
 • Selecties
 • (Cyber) Security

Het hoofdkantoor van Hydratec Industries is gevestigd in Amersfoort. De IT Director is zichtbaar binnen het bedrijf en regelmatig fysiek aanwezig bij alle Hydratec bedrijven in Nederland en in het buitenland (zeer beperkt).

Wat is de plaats in de organisatie?

De IT Director rapporteert aan de Raad van Bestuur van Hydratec Industries en zal twee keer per jaar deelnemen in de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen.

Hij geeft functioneel leiding aan de IT Managers van de vijf Hydratec bedrijven.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De IT Director:

 • Beschikt over WO werk- en denkniveau en een afgeronde studie op gebied van IT.
 • Heeft aantoonbare managementervaring in het leiden, faciliteren en vormgeven van gedecentraliseerde IT teams.
 • Heeft een achtergrond in de industriële sector.
 • Beschikt over meer dan voldoende IT technische vakkennis en strategische denkkracht.
 • Heeft ruime ervaring op het gebied van IT Strategie, Beleid en Security vraagstukken, maar is ook in staat een systeemarchitectuur op te zetten en te vertalen naar een (meerjarige) IT roadmap voor de nog ontbrekende/te upgraden onderdelen.
 • Heeft een actuele visie op de ontwikkeling van het IT domein, draagt deze uit en weet focus aan te brengen.
 • Is enerzijds een resultaatgerichte manager en heeft anderzijds een coachende stijl die verbinding zoekt (people manager, inspirerend, enthousiasmerend).
 • Is duidelijk en neemt beslissingen.
 • Is analytisch, is in staat problemen in een breder kader te plaatsen (helikoperview) en richting te geven / problemen op te lossen.
 • Realiseert: zet strategie om in concrete projecten (acteert op strategisch en tactisch niveau).
 • Is communicatief sterk en adviesvaardig en weet diverse stakeholders met elkaar te verbinden.
 • Heeft kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld.
 • Is resultaatgericht en voelt zich medeverantwoordelijk voor het resultaat van Hydratec Industries.
 • Beweegt zich gemakkelijk tussen de verschillende entiteiten en culturen.

Daarnaast is persoonlijkheid bepalend voor het succesvol zijn in deze positie.

 • Ondernemend.
 • Daadkrachtig, realiseert.
 • Pragmatisch.
 • No-nonsens.
 • Communicatief vaardig.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Afwisseling: De positie kent grote variëteit. Met name door de verschillende bedrijven met hun eigen product/markcombinaties die zich ieder in een andere fase van organisatieontwikkeling bevinden.

Nieuwe functie: De positie van IT Director is nieuw. Dit betekent dat er volop ruimte is deze naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven.

Beursgenoteerd bedrijf: Hydratec Industries is een van de 88 beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Werken in zo’n setting is speciaal en bijzonder, zeker ook omdat de omvang en schaalgrootte te overzien zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze positie hoort een marktconforme beloning die in lijn ligt met de verantwoordelijkheden. Daarnaast kent Hydratec Industries uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto.

Voor deze positie geldt een vast dienstverband.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘Hydratec IT Director’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan Hydratec Industries. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in februari 2024 bij Hydratec Industries in Amersfoort.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot via pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl.

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.