Manager Zorg | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Internal Auditor

Over ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier proactief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 420.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en circa 390 medewerkers en is gevestigd in Houten.

Lees hier meer over ONVZ en haar structuur

Voor het cluster Internal Audit is ONVZ op zoek naar een ervaren Internal Auditor voor IT en operationele audits.

Het cluster Internal Audit

Het cluster Internal Audit (IA) heeft diverse stakeholders (Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en het management van ONVZ) en heeft als belangrijke taak de interne processen van ONVZ te toetsen en daarover te adviseren. Het cluster opereert onafhankelijk en helpt de organisatie haar operationele processen te verbeteren en haar doelstellingen te bereiken. IA rapporteert aan de Raad van Bestuur en aan de Audit- en Risicocommissie. De unit wordt aangestuurd door Astrid van Leeuwen, clustermanager.
IA is een kleine (compacte) afdeling die recentelijk nieuw is vormgegeven en volop in ontwikkeling is.

Context van de functie
De Internal Audit Functie (IAF) verschaft binnen haar taakgebied aanvullende zekerheid en voert adviesopdrachten uit om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. Zij helpt de organisatie haar doelstellingen (klantwaardering van 9+, kostenbeheersing en aantoonbaar in control zijn) te realiseren door de interne beheersing en governance te evalueren en hierover te adviseren. In deze context is de Internal Auditor juist ook een adviseur naar zijn omgeving.

Opdracht
Binnen haar reikwijdte levert Internal Audit toegevoegde waarde door:
A. het, op basis van uitgevoerde audits, evalueren van potentiële risico’s en geven van een helder, objectief en onafhankelijk oordeel over:

 • de effectiviteit en de efficiency van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in processen en (geautomatiseerde) systemen.
 • de betrouwbaarheid en integriteit van informatie.
 • de compliance met relevante wet – en regelgeving, contracten en beleidsrichtlijnen.

B. het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot (externe en interne) ontwikkelingen zoals de toereikendheid van nieuw te ontwikkelen systemen.

C. het uitvoeren van specifieke audits (IT en operationeel), al dan niet op verzoek van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of management van ONVZ.

De Internal Auditor rapporteert aan de clustermanager Internal Audit en vervangt haar bij afwezigheid.

Functieomschrijving

ONVZ zoekt een ervaren Internal Auditor met diepgaande kennis van operationele en IT-risico’s en hoe deze te beheersen, auditprincipes, procedures en werkwijze. Is op de hoogte van sectorspecifieke wet- en regelgeving. Vaardig in het verzamelen en analyseren van complexe gegevens, affiniteit met data-analyse. Kan goed zelfstandig en onafhankelijk werken, is integer, deskundig en in staat om mondeling tactisch en schriftelijk nauwgezet te formuleren. Kan goed relaties bouwen, staat stevig in zijn schoenen en weet anderen op een goed onderbouwde manier van zijn standpunt te overtuigen.

De Internal Auditor draagt bij aan optimaal functionerende interne beheersing en governance. Is verantwoordelijk voor het identificeren, coördineren, plannen en uitvoeren van assurance en consulting activiteiten. Stelt, samen met de clustermanager Internal Audit, het internal audit jaar- en meerjarenplan op en draagt bij aan de realisatie hiervan.

Daarnaast behoren tot de werkzaamheden:

 • Zelfstandig uitvoeren van audits of deze (in het geval van co-sourcing) coördineren.
 • Bijhouden van technologische ontwikkelingen op het vakgebied en deze indien gewenst implementeren.
 • Vertegenwoordigen van het cluster Internal Audit bij afwezigheid van de clustermanager bijvoorbeeld bij bijeenkomsten en gesprekken met toezichthouders.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Een afgeronde masteropleiding.
 • Een afgeronde postacademische opleiding tot RA of RE, en bij voorkeur ook de CIA certificering. RO is een pre.
 • Minimaal 10 jaar ervaring als auditor, waarvan 6 jaar of meer relevante ervaring in de financiële dienstverlening. Ervaring in de zorgverzekeringen is een pre.
 • Kennis van specifieke wet- en regelgeving, procedures, standaarden en ontwikkelingen in de zorgverzekeringssector is een pre.
 • Uitgebreide kennis van risicomanagement, beheersmaatregelen, audit principes, procedures en werkwijzen.
 • Vaardig in het verzamelen en analyseren van complexe gegevens, affiniteit met data-analyse.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, luister- en presentatievaardigheden.
 • Overtuigingskracht en onafhankelijk in oordeelsvorming.

Daarnaast:

 • Overtuigingskracht en sterke sociale vaardigheden, empathisch.
 • Communicatief sterk, kan op alle niveaus binnen de organisatie effectief communiceren.
 • Gevoel voor verhoudingen.
 • Weet impact te maken door middel van het geven van (onverwachte) inzichten vanuit een professioneel kritische houding.
 • Zowel een ‘helicopter view’ als oog voor detail.
 • Analytisch sterk en uitstekend in staat om problemen te identificeren en te vertalen naar praktische oplossingen.
 • Stipt en accuraat, met daarin tegelijkertijd enig pragmatisme (vliegt niet alles vanuit theorie aan).
 • Proactief en initiatiefrijk.
 • Kan omgaan met een ruime mate van vrijheid. Neemt verantwoordelijkheid.
 • Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander.

Waarden: deskundig, persoonlijk, stijlvol, wendbaar en durf.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Signatuur geven aan: Internal Audit is een kleine (compacte) afdeling die recentelijk nieuw is vormgegeven en vol in ontwikkeling is. De Internal Auditor maakt deze ontwikkelingen vanaf de start mee.

Maatschappelijke relevantie: ONVZ is actief in de betekenisvolle branche van zorg en gezondheid en handelt zonder winstoogmerk. Zij wil een belangrijke plek in het leven van haar verzekerden innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven. Dit doen de medewerkers met plezier en kennis van zaken. Er wordt gehandeld vanuit intrinsieke motivatie.

Grote ambitie: Bij ONVZ heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. ONVZ is continue scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Bijzonder is dat deze ambitie steeds de grote drijvende kracht is. Niet berusten in de beste te zijn, maar met drive en passie strijden om beter te worden.

Klein maar fijn: ONVZ is een middelgrote zorgverzekeraar, die zich onderscheidt op gebied van kwaliteit en focus/doelgroep. De mate van professionaliteit is hoog, zonder dat de kadering van de functie volledig is uitgekristalliseerd. Wendbaarheid en flexibiliteit gaan hand in hand met gedegenheid en kwaliteit. Klein maar fijn betekent ook dat de Internal Auditor in de volle breedte van het bedrijf de IA-functie kan uitdragen en mede vormgeven.

Wat biedt ONVZ?

Een dynamische werkomgeving in de zorgmarkt die geen dag hetzelfde is, dus continu verandert. ONVZ is een transparante verzekeraar, voor haar klanten, maar ook voor zichzelf. De lijnen binnen ONVZ zijn kort, het effect van ieders werk is direct zichtbaar. Werknemers van ONVZ bepalen in grote mate hun eigen succes, want ONVZ biedt alle mogelijkheden om talenten te benutten.

ONVZ biedt een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zowel in salaris als in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, pensioenregeling en studiekostenregeling. Ook biedt zij ruimte voor ontwikkeling via regelmatige trainingen en opleidingen. De maximale honorering voor deze positie is circa € 89.000,- per jaar (38 uur).

Op deze functie is het screeningsbeleid van ONVZ van toepassing. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.