vacature Interim Directiesecretaris
Deze positie is inmiddels vervuld.

Interim Directiesecretaris

Resultaatgebieden interim Directiesecretaris

1. Ondersteunen en begeleiden van de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC).

 • Verzamelen en redigeren van beleidsstukken, teneinde de besluitvorming in vergaderingen van Directie en RvC te faciliteren.
 • Organiseren van vergaderingen en verzorgen van de notulering van de directievergaderingen en vergaderingen van de RvC.
 • Integreren en redigeren van ingebrachte stukken tot notities die geschikt zijn voor besluitvorming in bovengenoemde gremia.
 • Interveniëren in deze vergaderingen van uit de rol van procesbegeleider om de besluitvormingsprocessen conform de afspraken te laten verlopen.
 • Bewaken van de nakoming van de in de vergadering gemaakte afspraken door de deelnemers.
 • Verzorgen van de communicatie van genomen besluiten naar Directie en RvC.
 • Deelnemen in projectgroepen om mede vorm te geven aan de voorbereiding c.q. uitwerking van de beleidsvoorstellen.

2. Opbouwen en onderhouden van contacten met branche gerelateerde organisaties en toezichthouders evenals het uitwisselen van expertise, teneinde de standpunten van deze organisatie kenbaar te maken en de marktpositie en compliance te optimaliseren.

 • Onderhouden van contacten met het DNB, AFM en andere brancheorganisaties.
 • Weergeven van de standpunten van de directie met betrekking tot de ontwikkeling van wetgeving e.d. zodat deze visie bij argumentaties richting overheid door de brancheorganisatie kan worden meegenomen.

3. Aansturen van het secretariaat.

 • Toezien op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Overleg voeren over de realisatie van de gemaakte werkafspraken.
 • Bevorderen planmatig en resultaatgericht werken.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Relevante opleiding en ruime ervaring op academisch niveau met meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Stevige persoonlijkheid die geen confrontaties uit de weg gaat, die naar eigen inzicht kan functioneren aan de hand van strategische/ tactische beleidskaders en projectopdrachten, waarbij interpretatie en onderzoek voorafgaan aan advies.
 • Gedreven, betrokken en zakelijk met uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Uitstekende kennis van Microsoft Office pakketten.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.