vacature | Adviseur ICT | AQUON | Schaekel & Partners
Voor AQUON zijn wij op zoek naar een

Information Security Officer | Tiel / Houten

32-36 uur

Over AQUON

AQUON is een geaccrediteerd laboratorium voor wateronderzoek. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voert zij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook verricht zij diverse soorten veldwerkzaamheden en verzorgt monsternemingen, analyses en rapportages voor haar klanten. Het is een werkveld dat voortdurend verandert. Wettelijk, maatschappelijk én technologisch. AQUON werkt voornamelijk voor waterschappen, die tevens eigenaar zijn (Gemeenschappelijke Regeling).

AQUON is gevestigd in Tiel en verhuist eind 2024 naar Houten waar zij een nieuw state-of-the-art laboratorium betrekt. Bij AQUON werken circa 260 medewerkers.

Professioneel, innovatief, kwaliteit gedreven en dienstverlenend zijn de kenmerken van de organisatie. Zo ontwikkelt zij o.a. eigen analysemethoden en -apparatuur. AQUON is actief voor negen waterschappen in Midden-, Zuid-Nederland. Naast de waterschappen, behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot haar klantenkring. Lees hier meer over AQUON.

De functie van Information Security Officer (hierna: ISO) is vacant. Dit is een nieuwe functie.

Wat verwacht AQUON van de ISO?

AQUON professionaliseert en groeit in snel tempo. Niet alleen omdat de waterschappen steeds hogere eisen stellen aan het onderzoek naar de kwaliteit van water, maar ook omdat de organisatie zelf grote ambities heeft. Binnen deze ambities speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol en vormt dan ook de kern van deze functie.

AQUON is een betrouwbare en toegankelijke ketenpartner voor de aangesloten waterschappen. Een optimale bescherming van gegevens is hierbij van cruciaal belang. De afdeling ICT voert regie op het technische, het infrastructurele, het functionele en het applicatiebeheer van het applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doet zij zelf.

De functie van ISO is breed. Je bent de spin in het web, de regievoerder waar het gaat om de bescherming tegen specifieke dreigingen en informatiebeveiligingsrisico’s. Als ISO vervul je een centrale rol in het beheren van alle processen (PDCA) en stuur je actief zodat AQUON aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) voldoet. Je voert (risico)analyses uit of laat deze uitvoeren en voert de regie over een groot aantal beveiligingsmaatregelen. Je opereert risico-gestuurd en zorgt dat de effectiviteit van de maatregelen wordt gemeten, beoordeeld en verbeterd. Ook ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging en voor de audit-functie.

De ISO kun je omschrijven als een ‘tactische doener’. Je hebt enerzijds een uitvoerende en adviserende rol en bent het dagelijkse aanspreekpunt voor medewerkers. Anderzijds bepaal je het beleid en stel je kaders op rondom informatiebeveiliging en zet deze om in concrete activiteiten. Je doet dit niet alleen, je kunt rekenen op ondersteuning vanuit het ICT-team.

De ISO werkt samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die de onafhankelijke interne toezichthouder is op de naleving van de AVG en andere privacy wet- en regelgeving.

Kortom, een veelzijdige functie bij een state of the art laboratorium dat sterk in ontwikkeling is en waar je aan het stuur zit waar het gaat over informatiebeveiliging. Juist deze aspecten plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, maken deze positie aantrekkelijk.

Wat is de plaats in de organisatie?

De ISO maakt deel uit van de ICT-afdeling van AQUON. Je werkt nauw samen met de ICT adviseur, de Manager Bedrijfsvoering is formeel leidinggevende.

Standplaats voor deze functie voor AQUON is Tiel (eind 2024 Houten).

Welke functie-eisen zijn van belang?

De ISO:

 • Beschikt over HBO+ werk- en denkniveau.
 • Heeft technische kennis van actuele ICT-infrastructuren, -netwerken en beveiligingstechnieken, maar is geen techneut.
 • Is analytisch en tegelijkertijd pragmatisch ingesteld en kan wetgeving vertalen naar de praktijk.
 • Heeft kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 27001/27002.
 • Is procesgericht en werkt volgens de PDCA cyclus.
 • Is een kei in zijn/haar vak en kwartiermaker rondom informatiebeveiliging. Heeft ambitie en een duidelijke visie en weet deze op verschillende niveaus binnen de organisatie over te brengen.
 • Heeft een scherp oog voor organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en bepaalt de relevantie hiervan voor AQUON.
 • Heeft meerdere jaren relevante werkervaring bij voorkeur in een vergelijkbare sector (overheid, semi-overheid, ZBO, GR).

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken voor AQUON betekent de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. De medewerkers van de organisatie en de waterschappen (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. AQUON staat in nauwe verbinding met haar omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Nieuwe functie: Werken met hoogwaardige professionals, zoals de medewerkers van AQUON zijn, is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Juist deze aspecten plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, maakt deze positie aantrekkelijk.

Missie met ambitie: AQUON heeft een visie waaruit grote ambitie spreekt. Deze visie laat zien waar zij als organisatie voor staat. Hierbij wil zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie volop in ontwikkeling is. Informatiebeveiliging en privacy zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Voor deze positie geldt een bruto maandsalaris van maximaal € 5.940,- voor 36 uur per week (cao Werken voor Waterschappen, schaal 11).
 • Per 1 juli 2024 volgt een salarisverhoging van 2%, het salaris komt dan uit op maximaal € 6.058,- per maand.
 • Naast je salaris krijg je een individueel keuzebudget (21% van het brutosalaris per maand) waarin de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
 • AQUON werkt (deels) plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een laptop en telefoon wordt gezorgd. Ook heeft zij oog voor de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn financiële middelen beschikbaar.
 • Werken bij AQUON betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie staan centraal. Met aandacht voor een juiste balans tussen werken en leven. Er is een persoonlijk budget van € 6.000,- per 5 jaar beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling.
 • Omdat AQUON duurzame mobiliteit stimuleert, vergoedt zij de kosten voor reizen met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse). De reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is € 0,23 cent per gereden kilometer.
 • Tot slot biedt zij een goede pensioenvoorziening bij het ABP.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘ISO AQUON’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan AQUON. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in bij AQUON in Tiel.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Marleijn de Groot van Schaekel & Partners via marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.