Informatie-adviseur | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Informatie-adviseur

Over het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een integraal publiek kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing en ondersteunt de veiligheidsregio’s, de crisis- en vitale partners en de rijksoverheid. Het instituut ontwikkelt en deelt relevante kennis, adviseert de betrokken besturen en professionals en speelt een belangrijke rol bij landelijke informatie-voorzieningsvraagstukken en innovatie. Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn klimaatontwikkeling en digitalisering alsook diverse maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Het IFV brengt werelden bij elkaar om samen te zorgen voor een veiliger en weerbaarder Nederland. Het motto daarbij is: signaleren en verbinden.

Het IFV is gevestigd in de Arnhemse bossen. Daar, en in haar vestigingen in Zoetermeer, werken zo’n 300 professionals iedere dag aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Het IFV bereikte dit jaar de Top 10 in de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2019.

Wat verwacht het IFV van de informatie-adviseur?

De informatie-adviseur komt te werken bij de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) van het IFV. De afdeling I&A regisseert, ontwikkelt en beheert de informatievoorzienings- en ICT-oplossingen voor de afdelingen en voor de bedrijfsvoeringsprocessen van het IFV. Het team bestaat uit een hoofd, twee systeembeheerders, vier functioneel beheerders, een projectmanager, een changemanager / CISO en een servicedeskmedewerker. De functie van informatie-adviseur is nieuw binnen het IFV. Er is voldoende ruimte om deze positie zelf vorm en inhoud te geven.

De informatie-adviseur volgt en analyseert in- en externe ontwikkelingen, beoordeelt of en welke consequenties deze hebben en vertaalt deze vervolgens naar informatie, procedures en regelingen voor het beleid en ondersteunende processen binnen het IFV. Hij adviseert en ondersteunt bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, stelt bijbehorende plannen op, begeleidt en draagt zorg voor de implementatie en uitvoering ervan. Ook adviseert hij over de toepassing, implementatie en uitvoering van producten, beleid en processen. Daarnaast evalueert hij de uitvoering van het beleid en adviseert over structurele verbeteringen.

De informatie-adviseur treedt op als linking pin tussen I&A en de gebruikersorganisatie. Daarnaast is hij een sparringpartner en adviseur voor de betrokken partijen, waaronder het managementteam en directie. De informatie-adviseur is op de hoogte van de laatste digitale ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de ingezette koers door het IFV. De complexiteit van deze positie is gelegen in de vele facetten ervan: van strategie en beleid opstellen tot het uitdragen ervan. Het verbindende karakter dat is ingesloten in de kern van deze functie bepaalt uiteindelijk hoe succesvol dit proces is.

Kernactiviteiten van de informatie-adviseur

De informatie-adviseur:

 • brengt de informatiebehoeften op strategisch en tactisch niveau in kaart.
 • vertaalt de informatiebehoeften van de organisatie naar een logische projectenkalender.
 • zorgt dat informatiemanagement wordt meegenomen in de doorontwikkeling van applicaties.
 • zorgt dat het applicatielandschap (architectuur) aansluit bij de informatiebehoeften.
 • maakt het huidige en toekomstige applicatielandschap (architectuur) van het IFV inzichtelijk.
 • ontwikkelt startarchitectuur vooraf aan de start van een groot project.
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies over informatiemanagement en architectuur.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Een afgeronde wo-/hbo-opleiding met bij voorkeur een studierichting Informatica of Bedrijfskunde.
 • Ervaring (bijv. in de rol van informatiemanager) als adviseur tussen business en ICT.
 • Inzicht in processen, methoden en technieken t.a.v. informatiemanagement.
 • Uitstekende sociale vaardigheden waardoor de informatie-adviseur zichtbaar is in de organisatie en een band kan opbouwen met de interne klanten. Zelfredzaamheid is vanzelfsprekend.
 • Actieve, ondernemende houding. De informatie-adviseur heeft het in zich om informatiemanagement als proces binnen het IFV een stap verder te brengen.
 • Beschikt over een goed conceptueel denkvermogen. Is analytisch.
 • Kan omgaan met tegengestelde belangen en weet goed met de verschillende rollen in een team om te gaan. Is actiegericht op een diplomatieke manier. Opereert inhoudelijk, is de verbinder tussen vraag en aanbod. Goed in plannen en organiseren.
 • Aantoonbare ervaring met het aangaan, onderhouden en uitbouwen van klantrelaties. Schakelt makkelijk op en tussen verschillende niveaus binnen de organisatie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Het gaat om een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. Daarnaast is het IFV als organisatie sterk in ontwikkeling.

Deze positie kent de volgende 3 uitdagingen.

 • Professionaliseren Informatie Domein. Deze vacante positie geeft de mogelijkheid het informatiedomein binnen het IFV te structureren en te professionaliseren. Het krachtenveld waarbinnen de informatie-adviseur opereert, is divers en veelomvattend. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die er plezier in hebben met een veelheid van verschillende mensen / stakeholders te werken, is dit een prachtige kans!
 • Nieuwe positie. De functie van informatie-adviseur is nieuw binnen het IFV. Ook dit aspect maakt deze positie aantrekkelijk. Enerzijds omdat er gebouwd moet worden, anderzijds omdat de organisatie hier volop ruimte voor biedt.
 • Veilige samenleving. Veiligheid wordt in Nederland op macro- en microniveau steeds relevanter. Het IFV zal hier steeds meer een leidende en sturende positie innemen. Hieraan meewerken betekent actief zijn in een zeer belangrijk speelveld.

Juist de combinatie van deze aspecten maakt de rol interessant.

Tot slot:

 • Locatie. Het IFV is gevestigd in de Arnhemse bossen en ligt dichtbij de A50 en A12. Een prima plek om te werken voor een informatie-adviseur die in de omgeving woont en zijn/haar reisduur wil verkorten.

Arbeidsvoorwaarden

Als werkgever heeft het IFV haar mensen veel te bieden. Zo zijn er prima arbeidsvoorwaarden, stimuleert zij opleiding en groei en vindt ze een goede werksfeer belangrijk.

Het IFV kent een werkweek van 36 uur. De standplaats van deze positie is Arnhem. Voor deze positie geldt een jaarinkomen van maximaal € 79K.

De aanstelling is voor onbepaalde tijd, voorafgegaan door een jaarcontract.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.