Informatie-adviseur | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Hoofd Informatisering & Automatisering / CIO

Over het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een integraal publiek kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing en ondersteunt de veiligheidsregio’s, de crisis- en vitale partners en de rijksoverheid. Het instituut ontwikkelt en deelt relevante kennis, adviseert de betrokken besturen en professionals en speelt een belangrijke rol bij landelijke informatie-voorzieningsvraagstukken en innovatie. Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn klimaatontwikkeling en digitalisering alsook diverse maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Het IFV brengt werelden bij elkaar om samen te zorgen voor een veiliger en weerbaarder Nederland. Het motto daarbij is: signaleren en verbinden.

Het IFV is gevestigd in de Arnhemse bossen. Daar, en in haar vestigingen in Zoetermeer, werken zo’n 300 professionals iedere dag aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Het IFV bereikte dit jaar de Top 10 in de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2019.

Voor de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) is het IFV op zoek naar een Hoofd I&A voor 36 uur per week. Standplaats is Arnhem.

Wat verwacht het IFV van het Hoofd I&A?

De afdeling I&A is onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering en regisseert, ontwikkelt en beheert de informatievoorziening van het IFV. Deze afdeling bestaat uit 10 mensen: een informatiemanager, een projectmanager, 2 systeembeheerders, 4 functioneel beheerders, een changemanager (tevens CISO) en een servicedeskmedewerker.

Binnen het IFV is het Hoofd I&A verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening van de afdeling I&A. De rapportagelijn is naar de Directeur Bedrijfsvoering. Naast het leidinggeven aan de medewerkers van I&A -met focus op hun verdere ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband- wordt voortdurend het aanbod van I&A afgestemd op de behoeften vanuit de organisatie. Processen worden geoptimaliseerd, de kwaliteit van de geleverde producten en diensten geborgd. Innovatie van het productenportfolio is een continu proces.

Het Hoofd I&A vervult tevens de rol van CIO en adviseert als zodanig de directie op strategisch niveau, gevraagd en ongevraagd.

Het Hoofd I&A hanteert een werkstijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten. Legt gemakkelijk contact op alle niveaus, is sensitief inzake de belangen die diverse partijen hebben en weet draagvlak te creëren in een omgeving met sterk betrokken autonome professionals.

Kernactiviteiten van het Hoofd I&A

 • inspireert, coacht en motiveert zijn team en investeert zo in een duurzame relatie. Teamleden worden uitgedaagd leiding te nemen over hun carrière.
 • geeft vorm aan de verdere professionalisering van de afdeling I&A en draagt zo bij aan de transformatie naar een klantgerichte en wendbare organisatie die voorspelbaar, schaalbaar, efficiënt en effectief is.
 • is de sparringpartner op ICT-gebied voor Directie en MT IFV en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • zorgt voor een heldere verbinding tussen enerzijds business en anderzijds I&A, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
 • is verantwoordelijk voor het beleid en de architectuur van het IFV IT-landschap, maar ook verantwoordelijk voor de I&A-processen.
 • zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van de ICT-systemen gewaarborgd is, zodanig dat de deze voor de IFV-organisatie conform gestelde eisen gedurende de daarvoor gestelde tijden toegankelijk zijn.
 • is verantwoordelijk voor leveranciers- en contractmanagement.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ruime aantoonbare ervaring als leidinggevende van een ICT-afdeling.
 • Ervaring als coach gericht op de verdere ontwikkeling van de medewerkers.
 • Sterk in communicatie, mondeling en schriftelijk.
 • Ondernemend, zichtbaar in de organisatie en authentiek.
 • Ruime kennis van en ervaring met programma- en projectmanagement en met methoden als Prince2, Scrum en Agile.
 • Kennis van en ervaring met ITIL-processen.
 • Strategisch en abstract denkvermogen, gecombineerd met praktische oriëntatie (pragmatisch).

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Het gaat om een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. Daarnaast is het IFV als organisatie sterk in ontwikkeling.

Deze positie kent de volgende 3 uitdagingen.

 • Kans om de CIO positie vorm en inhoud te geven. Deze vacante positie geeft de mogelijkheid het informatiedomein binnen het IFV te structureren en te professionaliseren. Het krachtenveld is divers en veelomvattend. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die hierin slagen, betekent dit dat de vacante positie uitgroeit tot een volwaardige CIO positie: een prachtige kans!
 • Ruimte voor ontwikkeling. De functie van Hoofd I&A biedt volop ruimte voor verdere ontwikkeling van de functie. Niet alleen omdat gebouwd moet worden aan de verdere professionalisering van het IFV, maar ook omdat de organisatie volop ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Veilige samenleving. Veiligheid wordt in Nederland op macro- en microniveau steeds relevanter. Het IFV zal hier steeds meer een leidende en sturende positie innemen. Hieraan meewerken betekent actief zijn in een zeer belangrijk speelveld.

Juist de combinatie van deze aspecten maakt de rol interessant.

Tot slot:

 • Locatie. Het IFV is gevestigd in de Arnhemse bossen en ligt dichtbij de A50 en A12. Een prima plek om te werken voor een informatie-adviseur die in de omgeving woont en zijn/haar reisduur wil verkorten.

Arbeidsvoorwaarden

Als werkgever heeft het IFV haar mensen veel te bieden. Zo zijn er prima arbeidsvoorwaarden, stimuleert zij opleiding en groei en vindt ze een goede werksfeer belangrijk.

Het IFV kent een werkweek van 36 uur. De standplaats van deze positie is Arnhem.
Voor deze positie geldt een bruto jaarinkomen van maximaal € 89K.

De aanstelling is voor onbepaalde tijd, voorafgegaan door een jaarcontract.

Sollicitatie en procedure

Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Wij ontvangen graag uw CV met daarin opgenomen uw motivatie via dit formulier. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘IFV CIO’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek bij Schaekel & Partners in Utrecht.
 • De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan het IFV. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats op maandag 17 februari 2020 bij het IFV in Arnhem.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn: pietheindesonnaville@schaekel.nl en marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.