s&p vacature syntrophos | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Directeur

Over Syntrophos

Syntrophos is het Shared Service Center voor de gemeenten Brielle, Nissewaard, Westvoorne en Hellevoetsluis (2019). Deze krachtenbundeling betekent voor alle deelnemende gemeenten hetzelfde: meer kwaliteit tegen minder kosten. Syntrophos levert ondersteunende diensten op het gebied van ICT, I-advies en GEO-informatie. Lees hier meer over haar dienstverlening.

Syntrophos wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van deze gemeenten.

Syntrophos is opgericht in 2013 en vanaf dat moment sterk gegroeid. Inmiddels bestaat de organisatie uit 47 medewerkers. Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers bij Syntrophos en collegialiteit is vanzelfsprekend. Het is een ondernemende organisatie die continue op de hoogte is van nieuwe technologische ontwikkelingen en daarmee van waarde is voor haar relaties. Innovatief, creatief, zelfkritisch, slagvaardig en flexibel zijn kenmerken.

De positie van directeur wordt momenteel op interim-basis ingevuld. Syntrophos is op zoek naar een vaste invulling voor deze positie.

Wat verwacht Syntrophos van de directeur?

De positie van de directeur laat zich het best omschrijven als eindverantwoordelijke voor de organisatie in zijn totaliteit. Eindverantwoordelijk voor de output, voor de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten. Maar ook het gezicht van de organisatie. De persoon die staat voor zijn/haar organisatie en de medewerkers meeneemt in de ontwikkelingen en verdere groei.

De directeur geeft direct leiding aan de organisatie van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos, te weten de afdelingsmanagers (ICT en GEO), de Shared Service Adviseurs, financieel controller, CISO, Functionaris Gegevensbescherming, ICT-architect en officemanager. Hij/zij legt verantwoording af aan het bestuur.

Verdere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:

 • Is ambtelijk secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur en staat deze, alsmede de voorzitter, bij in de hun opgedragen taken.
 • Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het organisatiebeleid.
 • Draagt zorg voor bestuurlijke afstemming over beleidslijnen, begroting en rekening.
 • Stimuleert, initieert en ondersteunt vernieuwingen.
 • Is eindverantwoordelijk voor de visie en strategie in lijn met de visie en strategie van de deelnemers.
 • Is eindverantwoordelijk voor de gemeenschappelijke omgeving voor ICT en GEO.
 • Bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten zoals verwoord in de DVO, PDC en SLA.
 • Bewaakt de implementatie en ontwikkeling van (nieuwe) diensten.
 • Is eindverantwoordelijk voor de verder professionalisering van Syntrophos.
 • Is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie en systemen binnen de wettelijke kaders.
 • Initieert duurzame ambtelijke en bestuurlijke relaties (demand managers, ICT-portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, medezeggenschap etc.).
 • Verwerft en onderhoudt relaties met klanten en externe leveranciers.
 • Zorgt voor afstemming met demand managers over wensen, eisen aan de gezamenlijke omgeving.
 • Bewaakt de synergie tussen demand en supply van deelnemers en Syntrophos, stuurt waar nodig bij.
 • Geeft richting aan de toekomstvisie van Syntrophos, neemt deelnemers en medewerkers hierin mee en is eindverantwoordelijk voor een samenhangende coördinatie van de benodigde werkzaamheden.
 • Vertegenwoordigt Syntrophos buiten de organisatie.
 • Is bestuurder in de zin van de WOR.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Voor deze positie zijn twee elementen wezenlijk:

 1. Gedegen kennis van ICT. Hij/zij weet wat er speelt m.b.t. ontwikkelingen op ICT-gebied en heeft een duidelijke visie daarop, is continue op de hoogte van (relevante) ontwikkelingen.
 2. De directeur heeft grondige ervaring binnen het politiek bestuurlijke krachtenveld. Weet de juiste mensen bij elkaar te krijgen en het beste resultaat te bereiken met respect voor de belangen van eenieder. Doet dit op een natuurlijke wijze.

Daarnaast:

 • Heldere visie op ICT, gestoeld op een relevante opleiding op WO-niveau (bijvoorbeeld bestuurlijke informatica) en 10 jaar ervaring in de ICT-branche.
 • Meer dan 5 jaar managementervaring op directieniveau.
 • Aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering van gemeentelijke ondersteunende diensten op het gebied van ICT en bij voorkeur GEO.
 • Inzicht in en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • Kan in een omgeving van (schijnbaar) tegenstrijdige belangen partijen bij elkaar brengen.
 • Heeft inhoudelijke kennis van een gemeentelijke organisatie.
 • People manager die medewerkers kan motiveren en inspireren.
 • Beschikt over een voor Syntrophos relevant netwerk.

Welke competenties zijn van belang?

Syntrophos zoekt in haar directeur een leider en coach, die ontwikkelaar is en resultaatgericht. Maar ook mensgericht, kader stellend, ruimte gevend, stimulerend waar het kan en beslissend waar het moet.

Hij of zij herkent zich in de competenties klantgerichtheid, samenwerken en initiatief. Is diplomatiek, daadkrachtig, communicatief vaardig en omgevingsbewust. Vindt het prettig om te werken in een organisatie in ontwikkeling in een bestuurlijk speelveld. Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Bouwen aan verdere groei: Syntrophos is een organisatie in ontwikkeling. Er kan gebouwd worden, er kan iets bereikt worden, de groei van het aantal deelnemende gemeenten bijvoorbeeld. Of de positie van ‘thought leader / woordvoerderschap’ van Syntrophos. Of de verdere interne professionalisering. Noem het bouwen binnen bestaande kaders. Voor hen die ambitie enerzijds en hart voor de maatschappij hebben anderzijds, een schitterde positie, ook om verdere bestuurlijke ervaringen uit te bouwen.

Maatschappelijke relevantie: Doel van de oprichting van Syntrophos is krachtenbundeling. Met als resultaat voor deelnemende gemeenten: meer kwaliteit tegen minder kosten. Er wordt echt iets bereikt, ook maatschappelijk gezien is dit van relevante betekenis.

Grote ambitie: Bij Syntrophos heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets goeds neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen is belangrijk. Syntrophos wil haar dienstverlening steeds verbeteren. Dit is een drijvende kracht. Niet berusten in ‘goed genoeg’ zijn, maar continue eraan werken om beter te worden.

De dienstverlening van Syntrophos meer specifiek

ICT
Syntrophos beheert het complete ICT-pakket voor de deelnemende gemeenten. Het volledige beheer omvat de ICT-infrastructuur (datacenters, netwerk, werkplekken), de telefonie, gegevensbestanden (databases), applicaties, servicedesk voor gebruikers, ondersteuning van functioneel applicatiebeheerders, ontwikkeling en implementatie van het ICT-beveiligingsbeleid, algemene ondersteuning en onderzoek op ICT-gebied.

Advies
Syntrophos adviseert deelnemende gemeenten op het gebied van informatievoorziening en ICT. Zij vervult een belangrijke rol bij de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid en treedt regelmatig op als projectleider, projectadviseur of relatiemanager.

Geo-informatie
Syntrophos verzorgt werkzaamheden zoals landmeetkundige werkzaamheden voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), werkvoorbereiding en kadastrale grensaanwijzingen en voert het functioneel en technisch applicatiebeheer uit voor diverse Geo-gerelateerde applicaties.

Tot slot

De aanstelling is voor onbepaalde tijd, voorafgegaan door een jaarcontract. De invulling van de functie is fulltime. Inschaling van deze positie vindt plaats in schaal 15 (maximaal € 7.215,- per maand). Syntrophos kent daarnaast een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.