Pouw vervoer | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Directeur Operations

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Over Pouw Vervoer

Pouw Vervoer is een snelgroeiend bus- en touringcarbedrijf met diverse vestigingen in Nederland. Het familiebedrijf is opgericht in 1992, telt een wagenpark van 200 bussen en beschikt over zo’n 350 chauffeurs. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vianen, er zijn nevenvestigingen in o.a. Amersfoort, Woerden en Schiphol. Pouw Vervoer richt zich onder meer op leerlingenvervoer, dagtochten, groepsvervoer en bedrijfsuitjes. Ook werkt zij samen met het openbaar vervoer en biedt totaaloplossingen bij evenementen (denk aan de grotere festivals en de F1 Grand Prix van Zandvoort). Pouw Vervoer onderscheidt zich door een intensieve samenwerking met haar klanten die kunnen rekenen op betrouwbaarheid en flexibiliteit. Ook neemt zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: Pouw Vervoer is het eerste touringcarbedrijf dat CO2-neutraal reizen aanbiedt. Kenmerkend voor de cultuur zijn ondernemerschap, can-do mentaliteit, professionaliteit en enthousiasme.

Het bedrijf kent een indrukwekkende geschiedenis, lees hier meer daarover. Ook kent zij een diverse klantengroep van Schiphol tot FC Utrecht, van het Ministerie van Defensie tot diverse gemeenten.

Pouw Vervoer is koploper in de regio’s waar het gaat om busvervoer. Zij heeft de ambitie om te groeien, continue te blijven verbeteren en verder te professionaliseren met als doel de beste in de markt te blijven.

Ter versterking van de directie is Pouw Vervoer op zoek naar een Directeur Operations. Dit is een nieuwe positie in het bedrijf.

Wat verwacht Pouw Vervoer van de Directeur Operations?

De Directeur Operations is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Hieronder vallen de afdelingen planning, sales, finance, kwaliteit (o.a. certificeringen), IT en HR. De Directeur Operations geeft daarbij leiding aan zo’n 30 fte.

‘De basis op orde’ vormt de kern van de werkzaamheden. In de praktijk betekent dit een continue professionaliseringsslag om de operationele processen te verbeteren en efficiënter te laten plaatsvinden (procesmatig werken). De Directeur Operations zorg voor structuur, duidelijkheid en brengt meer zakelijkheid. Hij geeft op motiverende en stimulerende wijze leiding aan de teams.

Wat is de plaats in de organisatie?

De Directeur Operations maakt deel uit van directieteam dat bestaat uit Johan Pouw (directeur/eigenaar) en Martijn van der Kroef (algemeen directeur). Daarnaast geeft de Directeur Operations leiding aan de interne organisatie (circa 30 fte).

Op termijn biedt Pouw Vervoer de mogelijkheid om te participeren in het bedrijf.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Directeur Operations:

 • heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde.
 • heeft minimaal 5 jaar ervaring als manager van een operationele unit bij voorkeur binnen een vergelijkbare sector (logistiek / mobiliteit).
 • heeft ruime kennis van interne bedrijfsprocessen en -voering.
 • heeft een sterk track record in operations; sterke focus op operational excellence.
 • heeft kennis en ervaring met kwaliteitsmanagement (certificeringen).
 • is een sterke persoonlijkheid die stimuleert en enthousiasmeert en dit binnen een familiebedrijf effectief tot uitvoering kan brengen.
 • heeft een sterk gevoel voor ondernemerschap, is klantgericht. Past in een MKB+ bedrijf, spreekt de taal van de ondernemer en van de werknemer aan wie leiding wordt gegeven.
 • heeft een scherp analytisch vermogen.
 • is financieel en cijfermatig sterk.

Daarnaast is persoonlijkheid bepalend voor het succes in deze functie.

De Directeur Operations:

 • is een inspirerende people manager met natuurlijk leiderschap en een sterk gevoel bij wat er leeft/speelt. Anderzijds is hij een zakelijk manager met oog voor een gezonde bedrijfsvoering.
 • is aimabel, begripvol en sterk op de inhoud, maar is ook een echte manager die anderen aanspreekt op gedrag en inhoud.
 • is zichtbaar en benaderbaar, begeeft zich in persoon regelmatig op de verschillende locaties en afdelingen in het bedrijf.
 • is een teamspeler die het als een doel ziet om gezamenlijke ambities te verwezenlijken.
 • schakelt makkelijk met mensen op verschillende niveaus in het bedrijf.
 • is duidelijk en weet te verbinden.
 • is proactief en initiatiefrijk, heeft een verfrissende kijk op zaken.
 • kan omgaan met een ruime mate van vrijheid als ‘spin in het web’. Neemt verantwoordelijkheid.
 • stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander. Meer dan voldoende zelfkennis.
 • kan goed schakelen met een DGA, kan effectief tegengas geven, maar accepteert als zaken anders lopen.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Cultuur van de organisatie: Pouw Vervoer is een familiebedrijf: warm en betrokken naar elkaar, ondernemend, hands-on, laagdrempelig. Dit uit zich in de meer dan gemiddelde betrokkenheid van medewerkers en directie.

Grote ambitie: Bij Pouw Vervoer heerst hoge motivatie om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. Pouw Vervoer is continu scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Pouw Vervoer maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken. Met daarbij een team dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde te kunnen toevoegen, dan is dat in deze positie.

Klein maar fijn: Pouw Vervoer is een middelgroot bedrijf, waar de lijnen kort zijn en oog is voor de medemens. De mate van professionaliteit is hoog, zonder dat de kadering van de functie volledig is uitgekristalliseerd. Wendbaarheid en flexibiliteit gaan hand in hand met gedegenheid en focus op kwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Pouw Vervoer biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Marleijn de Groot of Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn:

marleijndegroot@schaekel.nl of pietheindesonnaville@schaekel.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.