vacature | (Chief) Information Security Officer - (C)ISO | AQUON en Aqualysis | Schaekel & Partners
Voor AQUON en Aqualysis zijn wij op zoek naar een

Information Security Officer | Fulltime (36 uur)

Over AQUON en Aqualysis

AQUON en Aqualysis zijn geaccrediteerde laboratoria voor wateronderzoek, zij onderzoeken de kwaliteit van water. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voeren zij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook verrichten zij diverse soorten veldwerkzaamheden en verzorgen monsternemingen, analyses en rapportages voor hun klanten. Het is een werkveld dat voortdurend verandert. Wettelijk, maatschappelijk én technologisch. AQUON en Aqualysis werken voornamelijk voor waterschappen, die tevens eigenaar zijn.

AQUON is gevestigd in Tiel en verhuist eind 2024 naar Houten waar zij een nieuw state-of-the-art laboratorium betrekt. Bij AQUON werken circa 260 medewerkers. Aqualysis is gevestigd aan de rand van Zwolle in een mooi, licht en nieuw gebouw en telt circa 80 medewerkers.

Professioneel, innovatief, kwaliteit gedreven en dienstverlenend zijn de kenmerken van beide organisaties. Zo ontwikkelen zij o.a. eigen analysemethoden en -apparatuur. AQUON is actief voor negen waterschappen in Midden-, Zuid-Nederland. Aqualysis werkt voor vijf waterschappen in Oost-Nederland. Naast de waterschappen, behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot hun klantenkring. Lees hier meer over AQUON en hier over Aqualysis.

Voor beide laboratoria zoeken zij één fulltime Information Security Officer (hierna: ISO). Dit is een nieuwe functie.

Wat verwachten AQUON en Aqualyis van de ISO?

AQUON en Aqualysis professionaliseren en groeien in snel tempo. Niet alleen omdat de waterschappen steeds hogere eisen stellen aan het onderzoek naar de kwaliteit van het water, maar ook omdat de organisaties zelf grote ambities hebben. Binnen deze ambities speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol en vormt dan ook de kern van deze functie.

AQUON en Aqualysis zijn betrouwbare en toegankelijke ketenpartners voor de aangesloten waterschappen. Een optimale bescherming van gegevens is hierbij van cruciaal belang. De afdelingen ICT van beide laboratoria voeren regie op het technische, het infrastructurele, het functionele en het applicatiebeheer van het applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doen zij zelf.

De functie van ISO is breed. Hij is de spin in het web, de regievoerder waar het gaat om de bescherming tegen specifieke dreigingen en informatiebeveiligingsrisico’s. Hij beweegt zich op zowel het strategische, tactische als operationele vlak binnen de context van een middelgrote organisatie. De ISO vervult een centrale rol in het beheren van alle processen (PDCA) en stuurt actief zodat beide organisaties aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) voldoen. Hij voert (risico)analyses uit of laat deze uitvoeren, is verantwoordelijk voor en voert de regie over een groot aantal beveiligingsmaatregelen. Hij opereert risico-gestuurd en zorgt dat de effectiviteit van de maatregelen wordt gemeten, beoordeeld en verbeterd. Ook is de ISO verantwoordelijk voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging en voor de audit-functie.

De ISO kun je omschrijven als een ‘tactische doener’. Hij heeft enerzijds een uitvoerende en adviserende rol en is het dagelijkse aanspreekpunt voor medewerkers. Anderzijds bepaalt hij het beleid en stelt de kaders op rondom informatiebeveiliging en zet deze om in concrete activiteiten. Hij doet dit niet alleen en kan een beroep doen op ondersteuning vanuit het ICT-team.

De ISO werkt samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die de onafhankelijke interne toezichthouder is op de naleving van de AVG en andere privacy wet- en regelgeving.

Kortom, een veelzijdige functie bij twee state of the art laboratoria die sterk in ontwikkeling zijn en die dagelijks werken aan de waterkwaliteit van Nederland. De ISO zit aan het stuur waar het gaat over informatiebeveiliging. Juist deze aspecten plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden, maken deze positie aantrekkelijk.

Wat is de plaats in de organisatie?

De ISO maakt deel uit van de ICT-afdeling van AQUON. Hij werkt nauw samen met de ICT adviseur, de Manager Bedrijfsvoering is formeel leidinggevende.

Standplaats voor deze functie voor AQUON is Tiel (eind 2024 Houten) en voor Aqualysis Zwolle. De ISO zal met name in Tiel / Houten aanwezig zijn en in mindere mate in Zwolle (gezien de omvang van Aqualysis).

Welke functie-eisen zijn van belang?

De ISO:

 • Beschikt over HBO+ werk- en denkniveau.
 • Heeft technische kennis van actuele ICT-infrastructuren, -netwerken en beveiligingstechnieken, maar is geen techneut.
 • Is analytisch en tegelijkertijd pragmatisch ingesteld en kan wetgeving vertalen naar de praktijk.
 • Heeft ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 27001/27002.
 • Is procesgericht en werkt volgens de PDCA cyclus.
 • Is een initiatiefrijke, proactieve en betrokken collega die werkt volgens hoge standaarden, die kritisch is op zichzelf en anderen (in die volgorde), altijd met een positieve intentie.
 • Voelt zich verantwoordelijk en neemt ook verantwoordelijkheid voor alle zaken rondom informatiebeveiliging.
 • Is een kei in zijn vak en kwartiermaker rondom informatiebeveiliging. Heeft ambitie en een duidelijke visie, straalt deze uit, weet deze op verschillende niveaus binnen beide organisaties over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Hij is zichtbaar binnen beide organisaties.
 • Is in staat synergie te bereiken tussen beide organisaties op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Heeft een scherp oog voor organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en bepaalt de relevantie hiervan voor AQUON en Aqualysis.
 • Heeft meerdere jaren relevante werkervaring bij voorkeur in een vergelijkbare sector (overheid, semi-overheid, ZBO, GR).
 • Heeft eventueel ervaring met privacywetgeving (is een pré), denk aan omgang met persoonsgegevens en voldoen aan AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Heeft affiniteit met de kerntaken van waterschappen.
 • Is organisatiesensitief, denkt vanuit de business.
 • Is flexibel om te werken voor twee organisaties op twee locaties.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken voor AQUON en Aqualysis betekent een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. De medewerkers van de organisatie en de waterschappen (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. AQUON en Aqualysis staan in nauwe verbinding met hun omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Nieuwe functie voor twee organisaties: Werken met hoogwaardige professionals, zoals de medewerkers bij AQUON en Aqualysis zijn, is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Juist deze aspecten plus het feit dat de functie nieuw is en verder ontwikkeld moet worden voor twee organisaties, maakt deze positie aantrekkelijk.

Missie met ambitie: AQUON en Aqualysis hebben beide een visie waaruit grote ambitie spreekt. Deze visie laat zien waar zij als organisatie voor staan. Hierbij wil zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie volop in ontwikkeling is. Informatiebeveiliging en privacy zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Voor deze positie geldt een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (cao Werken voor Waterschappen). Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 81.341,- voor 36 uur per week. Dit is inclusief een individueel keuzebudget van 21%. Deze 21% is vrij te besteden, bijvoorbeeld voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of het kopen van extra vrije dagen.
 • AQUON en Aqualysis werken (deels) plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een laptop en telefoon wordt gezorgd. Ook hebben zij oog voor de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn financiële middelen beschikbaar.
 • Werken bij AQUON en Aqualysis betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie staan centraal. Met aandacht voor een juiste balans tussen werken en leven. Er is een persoonlijk budget van € 6.000,- per 5 jaar beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling.
 • Omdat AQUON en Aqualysis duurzame mobiliteit stimuleren, vergoedt zij de kosten voor reizen met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse). De reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is € 0,21 cent per gereden kilometer.
 • Tot slot bieden zij een goede pensioenvoorziening bij het ABP.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘ISO AQUON’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan AQUON en Aqualysis. Zij kiezen met welke kandidaten zij een selectiegesprek willen voeren. Deze selectiegesprekken vinden medio augustus plaats bij AQUON in Tiel en Aqualysis in Zwolle.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

Contactgegevens: pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Nieuwe vacature: