Bestuursvoorzitter | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Bestuursvoorzitter

8-10 uur per week / Zeist

Achtergrondinformatie

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO) is opgericht in 1893 en wordt, van afdeling tot landelijk bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden. De KNV EHBO is de grootste EHBO-koepel in Nederland en de enige die het predicaat Koninklijk mag voeren.

De KNV EHBO werkt vanuit lokale afdelingen, die zijn verenigd in een van de tien districten. Die districten zorgen voor ondersteuning en faciliteren samenwerking. Daarnaast is er een verenigingsraad met daarin afgevaardigden van de districten. Zij vormt het adviescollege voor het bestuur, heeft een directe band met de districten en adviseert gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur (7 leden) bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Zij wordt ondersteund door het landelijk bureau in Zeist. Het landelijk bestuur faciliteert de lokale afdelingen en vrijwilligers.

Meer informatie over de structuur van de vereniging vindt u hier.

KNV EHBO verzorgt onder andere reanimatiecursussen. Zij is echter veel breder actief. Denk daarbij aan gebruik van AED, verlenen van Eerste Hulp en Jeugd Eerste Hulp. De vrijwilligers van de vereniging worden ingezet op (grootschalige) evenementen zoals De Elfstedentocht, het Bevrijdingsfestival in Zwolle, Haarlemse Stripdagen, Sail Den Helder en de TT in Assen. Ook zijn zij te vinden op open dagen van bedrijven en op braderieën. De KNV EHBO staat midden in de samenleving.

Recent zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur herzien vanwege het vele werk dat er ligt. Een van de veranderingen is de positionering van de voorzitter. Gekozen is voor een profiel waarin de voorzitter niet alleen de verbindende factor in de eigen organisatie is, maar ook meer naar buiten treedt om zo de organisatie nog meer gezicht in de samenleving te geven.

Voor het landelijke bestuur is de KNV EHBO dan ook op zoek naar een voorzitter.

Wat verwacht de KNV EHBO van de bestuursvoorzitter?

Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar activiteiten. Bij het vormen van een bestuur en de verdeling van de diverse werkzaamheden tussen de bestuursleden onderling staat een goede collegiale samenwerking voorop. Besturen doe je samen. De basis daarvoor ligt in goede communicatieve eigenschappen, snel, zakelijk en to the point kunnen reageren op kwesties die zich voordoen. Dit zijn essentiële eigenschappen voor alle bestuursleden. De rol van de voorzitter is daarbij essentieel. Niet alleen vanwege zijn/haar voorbeeldgedrag, maar juist ook omdat de basis van de motivatie gelegen is in de doelstellingen van de KNV EHBO. Nadrukkelijk moet gesteld worden dat deze positie -die immers externe zichtbaarheid met zich meebrengt- niet bedoeld is voor mensen met een groot ego die via de media aan hun persoonlijk netwerk bouwen.

Naast het staan voor de doelstellingen van de organisatie en de bindende factor ervan zijn, heeft de voorzitter ook oog en aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de vereniging. Dit betekent niet alleen scherp acteren rond kosten en uitgaven, maar vooral ook oog hebben voor de inkomstenstromen anders dan de bijdragen van de leden (fund raising).

De bestuursvoorzitter:

 • Is wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Is verantwoordelijk voor de externe communicatie.
 • Is boegbeeld van de vereniging, heeft voor marketing van de KNV EHBO een gepaste mix tussen trots, wijsheid en eigen kunnen.
 • Beantwoordt op verzoek persvragen.
 • Roept vergaderingen uit en leidt deze.
 • Bewaakt de collegialiteit van het bestuur.
 • Stelt het meerjarenbeleid op en zet hoofdlijnen/kaders uit.
 • Is verantwoordelijk voor personeelszaken (bestuur & bureau).

Welke competenties zijn van belang?

De bestuursvoorzitter:

 • Heeft de ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich voor een langere periode te verbinden.
 • Is een teamspeler, heeft collegialiteit hoog in het vaandel staan.
 • Is de primus inter pares van het bestuur.
 • Toont leiderschap, daadkracht en is realistisch.
 • Heeft een visie en draagt deze uit.
 • Is een inspirator voor de vereniging zowel naar binnen als naar buiten.
 • Is ondernemend, ziet kansen en benut deze.
 • Gelooft in leken EHBO, is bereid te leren reanimeren (hoeft geen EHBO-diploma te hebben).
 • Is toegankelijk voor alle afdelingen, weet mensen zich welkom te laten voelen.
 • Is bekend met het eigene van vrijwilligerswerk en spreekt de taal van de leden.
 • Kan luisteren.
 • Weet mensen te motiveren en waar nodig te coachen.
 • Heeft aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
 • Is bereid om te reizen.
 • Heeft affiniteit met de gebruikelijke IT-middelen.
 • Is ook ad hoc beschikbaar.

Minstens zo belangrijk: een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en enthousiasme.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

De KNV EHBO zet zich in voor de maatschappij binnen de context van de vereniging. De werkwijze en effectiviteit van de vereniging gaan naar een volgende fase. Er kan gebouwd worden, er kan iets bereikt worden met name in het aangaan van samenwerking met bedrijven/organisaties, de externe zichtbaarheid / profilering en ontwikkelen nieuwe projecten. Noem het ondernemen en pionieren binnen bestaande kaders. Voor hen die ambitie enerzijds en hart voor de maatschappij hebben anderzijds, een schitterde positie om (verdere) bestuurlijke ervaringen op te doen en/of uit te bouwen.

Tijdsbesteding en renumeratie

Het tijdsbeslag voor deze voorzittersrol is gemiddeld 8 tot 10 uur per week, waarbij de voorzitter 1x per maand 1 dag fysiek aanwezig is in het landelijk bureau in Zeist (vergaderingen). De overige werkzaamheden kunnen vanuit huis plaatsvinden of elders in het land.

De benoemingstermijn is voor 2 jaar.

De renumeratie van deze positie is bescheiden en passend in de aard en doelstelling van de vereniging.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.