vacature | Adviseur ICT | AQUON | Schaekel & Partners
Voor AQUON zijn wij op zoek naar een

Adviseur ICT | Houten

Fulltime (36 uur)

Over AQUON

AQUON is een geaccrediteerd laboratorium voor water-gerelateerd onderzoek. Vanuit haar deskundigheid biedt zij dagelijks inzicht in waterkwaliteit en geeft zij advies aan de bij haar aangesloten (9) waterschappen en hoogheemraadschappen in het gebied Midden- en Zuid-Nederland. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voert zij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook verricht zij diverse soorten veldwerkzaamheden en verzorgt monsternemingen, analyses en rapportages. Het is een werkveld dat voortdurend verandert. Wettelijk, maatschappelijk én technologisch.

Bij AQUON werken zo’n 260 medewerkers. Samen werken zij dagelijks aan schoon water en creëren ze met elkaar een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is goed leven!

AQUON is gevestigd in Tiel en verhuist naar verwachting eind 2024 naar Houten waar zij een nieuw state-of-the-art laboratorium betrekt. Lees hier meer over AQUON (onder andere een bedrijfsfilm en inzicht in haar werkwijze, bijvoorbeeld als het gaat om zwemwatercontrole en medicijnresten onderzoek).

Om verdere groei aan te kunnen, is zij op zoek naar een Adviseur ICT.

Wat verwacht AQUON van de Adviseur ICT?

AQUON professionaliseert en groeit in snel tempo. Niet alleen omdat de waterschappen steeds hogere eisen stellen aan het onderzoek naar de kwaliteit van het water, maar ook omdat zij als organisatie grote ambities heeft om een betrouwbare ketenpartner en informatieleverancier van de waterschappen te zijn en te blijven. Binnen deze ambities speelt informatietechnologie (ICT) een cruciale rol, waaronder data-gedreven werken en het ontwikkelen van ICT-toepassingen ten behoeve van het primaire proces. Daarbij is zorgen voor een optimale bescherming van gegevens (informatieveiligheid) een aandachtsgebied.

Binnen het primaire proces speelt ICT een steeds grotere rol bij het (mede) ontwikkelen van verkoopbare diensten en producten in plaats van het sec ondersteunen daarvan. 
Voorbeelden zijn:

 • Data-producten voor sensormonitoring: inwinnen en ontsluiten van sensordata via het DataWareHouse (d.m.v. een eigen ontwikkelde API en visualisaties). Ontwikkelen van data science algoritmes voor voorspellende modellen, zoals Just in Time onderhoud, indicaties op basis van correlaties of het valideren van data.
 • Online dashboards of digitale rapportages voor waterschappen.
 • Meer doen met data: hoe kan AQUON gerichter gaan voorspellen wat de korte- en lange termijn effecten zijn van maatregelen in de natuur.

De afdeling ICT van AQUON is volgens het regiemodel georganiseerd. Zij voert regie op het technische, het infrastructurele, het functionele en het applicatiebeheer van het applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doet zij zelf.

Als Adviseur ICT werk je nauw samen met alle lagen en teams van AQUON en met de waterschappen om zo goed mogelijk aan hun vraag te voldoen en met externe partners die haar technisch en functioneel ondersteunen om haar ambities te bereiken.

Wat is de plaats in de organisatie?

Je komt te werken bij de ICT-afdeling van AQUON en legt verantwoording af aan de Manager Bedrijfsvoering (hiërarchisch leidinggevende). Je werkt nauw samen met je collega-ICT-adviseur.

Het ICT-team bestaat o.a. uit een ICT-adviseur, applicatiebeheerders voor de primaire applicatie LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem), een data-scientist, een business analist, helpdeskmedewerkers en een projectleider ICT.

Het ICT-team is een professioneel en enthousiast team, waar iedereen klaarstaat voor elkaar. Een is een open en eerlijke cultuur. Tijdens het werk heerst er een gezellige sfeer en ook buiten werktijd worden informele activiteiten georganiseerd.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Als Adviseur ICT:

 • Beschik je over HBO+ werk- en denkniveau en een gedegen opleiding op ICT-gebied.
 • Heb je actuele en inhoudelijke kennis van ICT (applicaties, databases, besturingssystemen etc.) en kennis van relevante wet- en regelgeving op ICT-gebied en v.w.b. de overheidssector.
 • Heb je affiniteit en/of ervaring met informatieveiligheid/gegevensbescherming. Kennis van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 27001/27002 is een pre.
 • Heb je meerdere jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare sector (overheid, semi-overheid, ZBO, GR) onder meer i.v.m. benodigde kennis van overheidsbeleid en uitvoeringsregels.
 • Heb je een scherp oog voor organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere buiten het eigen aandachtgebied.
 • Heb je ervaring met het aansturen van leveranciers (SLA’s en contractonderhandelingen).
 • Ben je analytisch en tegelijkertijd pragmatisch ingesteld.
 • Ben je ervaren waar het gaat om het ontwikkelen van beleid, adviseren en analyseren.
 • Ben je een initiatiefrijke, proactieve en betrokken collega die werkt volgens hoge standaarden, die kritisch is op zichzelf en anderen (in die volgorde), altijd met een positieve intentie.
 • Heb je affiniteit met de kerntaken van waterschappen.
 • Ben je organisatiesensitief denk je vanuit de business.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken voor AQUON betekent een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. De medewerkers van AQUON en van de waterschappen (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. AQUON staat in nauwe verbinding met haar omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Brede ICT-adviesfunctie met inhoud: Werken met hoogwaardige en gedreven professionals, zoals de medewerkers van AQUON, is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Dit is een van de aspecten die deze positie aantrekkelijk maakt.

Missie met ambitie: AQUON heeft een visie waaruit grote ambitie spreekt. Deze visie laat zien waar zij als organisatie voor staat. Hierbij wil zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat de organisatie volop in ontwikkeling is. ICT en informatiebeveiliging zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van AQUON.

Wat heeft AQUON te bieden?

 • Een trotse, innovatieve en kwaliteit gedreven organisatie waar de communicatielijnen kort en direct zijn en waar de medewerkers vol passie bezig zijn met hun vak.
 • Een klantgerichte organisatie waarbinnen de Adviseur ICT met collega’s, ieder vanuit zijn of haar specialisme, enorm belangrijk werk doet. Namelijk werken aan de waterkwaliteit van Nederland.
 • Een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (cao Werken voor Waterschappen). Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 81.341,- voor 36 uur per week. Dit is inclusief een individueel keuzebudget van 21%. Deze 21% is vrij te besteden, bijvoorbeeld voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of het kopen van extra vrije dagen.
 • Een Persoonsgebonden Basis Budget van € 6.000 per 5 jaar waarmee persoonlijke ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden gefinancierd kunnen worden.
 • AQUON werkt (deels) plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een laptop en telefoon wordt gezorgd. Voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek zijn financiële middelen beschikbaar.
 • Een reiskostenvergoeding: AQUON vergoedt de kosten voor reizen met het openbaar vervoer (laagste tarief/tweede klasse). De reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is € 0,21 cent per gereden kilometer.
 • Een goede pensioenvoorziening bij het ABP.

Sollicitatie en procedure

Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ‘Adviseur ICT AQUON’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan AQUON. Zij kiezen met welke kandidaten zij een selectiegesprek willen voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in bij AQUON in Tiel.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

Contactgegevens:  marleijndegroot@schaekel.nl of pietheindesonnaville@schaekel.nl

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.