Adjunct-Directeur Information and Technology Services | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Adjunct-Directeur Information and Technology Services

tevens Clusterhoofd IT Infrastructure


Over de Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert de 7.000 medewerkers die zorgen voor maatschappelijk relevant onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De Universiteit Utrecht is een actief en betrokken onderdeel van de maatschappij met als toegevoegde waarde haar open blik op maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt daarbij samen met andere (internationale) universiteiten, het bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Zo pakt de Universiteit Utrecht samen met partners 14 maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Klik hier om de voorbeelden te bekijken.

Werken bij de Universiteit Utrecht betekent werken bij de beste universiteit van Nederland!
Lees hier een aantal testimonials van medewerkers.

Voor het cluster Infrastructure binnen Information and Technology Services (ITS) is de Universiteit Utrecht op zoek naar een clusterhoofd, tevens zijnde adjunct-directeur ITS.

Over Information and Technology Services en het cluster Infrastructure

Information and Technology Services is het IT-bedrijf van de Universiteit Utrecht en is verantwoordelijk voor de centrale IT-dienstverlening van de gehele universiteit. Ongeveer 7.000 interne medewerkers en 30.000 studenten nemen diensten van ITS af.

ITS heeft drie clusters: Applications, Administration en Infrastructure.

Daaronder vallen twaalf afdelingen. Deze zijn gericht zijn op het leveren van informatie en IT diensten en op het leveren van diensten die productgericht zijn:

Cluster Applications:

 • Education Services
 • Research and Data Management Services
 • Administration Services
 • Business Intelligence, Integration and Online Services

Cluster Administration

 • Administration

Cluster Infrastructure:

 • Support & Monitoring Services
 • Identity and Security Services
 • User Collaboration Services
 • Test and Quality Services
 • Digital Communication Services
 • Service Management and Architectural Services
 • Central Systems Services

Het cluster Infrastructure zorgt voor een betrouwbare, schaalbare en robuuste infrastructuur voor studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers. Infrastructure is in fte het grootste cluster binnen ITS. Het belang van een goed werkende IT infrastructuur binnen de Universiteit Utrecht is immens en wordt ook als dusdanig onderkend. Reden waarom het clusterhoofd Infrastructure tevens de rol van adjunct-directeur ITS vervult.

Het clusterhoofd Infrastructure is als adjunct-directeur tevens de eerste vervanger van de directeur ITS.

Wat verwacht de Universiteit Utrecht van het clusterhoofd IT Infrastructure?

Het afgelopen jaar is het cluster Infrastructure getransformeerd naar een matrixorganisatie met multidisciplinaire teams. Het clusterhoofd is verantwoordelijk om deze ingezette verandering verder uit te bouwen naar een innovatieve, adaptieve en klantgerichte organisatie. Het clusterhoofd Infrastructure geeft leiding aan een team van 7 afdelingshoofden en indirect aan ca. 90 medewerkers. Hij/zij rapporteert aan de directeur ITS en maakt onderdeel uit van het managementteam van ITS. Het clusterhoofd Infrastructure geeft binnen het managementteam ITS mede vorm aan de ontwikkeling van de directie als geheel.

Gezocht wordt een leidinggevende met een lange termijn visie op het gebied van infrastructuren, beveiliging en service management. Verandering is de basis van onze visie op de ontwikkeling van de IT infrastructuur de komende jaren en de impact van die verandering op de Infrastructure-organisatie. Het clusterhoofd Infrastructure geeft verder vorm aan die visie en vertaalt deze naar processen, structuur, producten, samenwerkingsverbanden en mensen die er werken of haar diensten afnemen.

Het clusterhoofd is:

 • Integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het marktconform zijn van de door het cluster geleverde producten en diensten.
 • Verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een actueel en marktconform productaanbod.
 • Voorzitter van de Regiegroep investeringen in infrastructuur.
 • Een volger van technologische ontwikkelingen en brengt op basis van een eigen visie op de ontwikkeling van de IT-infrastructuur ontwikkelingen proactief in bij de faculteiten en ontzorgt hen daarmee.
 • Opdrachtgever voor interne en externe leveranciers.
 • Inhoudelijk sparringpartner voor de afdelingshoofden en architecten.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Inhoudelijk

 • Een afgeronde, relevante academische opleiding (techniek, IT, Infra).
 • Een goed conceptueel denkvermogen, is analytisch.
 • Ervaring met programma- en projectmanagement methodieken (MSP, Prince2) en met de implementatie van beheerprocessen (ITIL, ASL, BiSL) en ontwikkelprocessen. En ervaring met de groei van een beheer- naar een hybride regie-organisatie.
 • Inhoudelijke ervaring op IT-gebied. Beschikt over kennis van de huidige IT-ontwikkelingen, waaronder cloudtechnologie, converged infrastructure, security monitoring, testen en kwaliteitscontrole, remote werken en complexe netwerken.
 • In staat om veranderingen te begeleiden en anderen te inspireren, te streven naar verandering en vernieuwing.

Sturing intern en extern

 • Persoonlijke kracht en het gezag om procesverbetering en innovatie te kunnen leiden.
 • Ruime ervaring als leidinggevende in het aansturen van infrastructuurafdelingen en leveranciers (uitbestede diensten).
 • Ervaring met Europese aanbestedingstrajecten en leveranciersmanagement.
 • Kennis van en ervaring met het product lifecycle management, meerjarenbegrotingen en portfolioplanning.

Innovatie & inspiratie

 • Ervaring met een transitie naar Lean, Agile, DevOps, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) en de cultuuromslag daarin.
 • Ervaren ‘people manager’ met een duidelijke, mensgerichte stijl van leidinggeven en inspirerend en motiverend voor medewerkers.
 • Visie op de ontwikkeling van een infrastructuurafdeling naar de toekomst toe in een omgeving als die van de Universiteit Utrecht. Is in staat deze visie samen met het team en de facultaire IT-afdelingen te vertalen naar een concrete roadmap voor de komende jaren.

Organisatiesensitiviteit

 • Werkervaring in een complexe organisatie.
 • Ervaring in een bestuurlijke omgeving, kan goed overweg met politieke gevoeligheden.
 • Een gesprekspartner voor faculteitsdirecteuren / decanen, inhoudelijk op het gebied van IT en op bestuurlijk / persoonlijk niveau.

Daarnaast

 • Affiniteit met onderwijs en onderzoek.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Uitstekende sociale vaardigheden.

Het clusterhoofd bij de directie ITS van de Universiteit Utrecht is een leidinggevende die lef heeft, de leiding neemt, leiderschap toont, zelf aan het (eigen) roer staat en laat zien wat hem/haar beweegt. Die durft te experimenteren en nieuwe werkwijzen uitprobeert en zelf durft te falen. Die medewerkers loslaat, gebruik maakt van ieders kwaliteiten, en anderen de ruimte en het vertrouwen geeft om het eigen leiderschap te ontwikkelen. Hij/zij is zich bewust van de eigen voorbeeld- en leiderschapsrol en stimuleert medewerkers zijn/haar voorbeeld te volgen. Stelt zich kwetsbaar op en bevordert samenwerking over grenzen heen. Een professional met oog voor de positie van verschillende partijen, die kan omgaan met de bestuurlijke en professionele complexiteit van een kennisorganisatie.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Deze positie kent de volgende 3 dimensies:

 • Maatschappelijk relevant. Werken in een omgeving als deze is zeer betekenisvol. Het clusterhoofd Infrastructuur dat wordt gezocht, prevaleert dit gegeven boven een zwaar arbeidsvoorwaardenpakket zoals dat in de private sector gebruikelijk is.
 • Grote diversiteit van mensen en organisaties. Het krachtenveld waarbinnen geopereerd wordt, is divers, ingewikkeld en kent veel, complexe dynamieken. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die er plezier in hebben met een veelheid van verschillende mensen en organisaties te werken, is dit een prachtige kans!
 • Invloed technologie. Als ergens nieuwe technologie invloed heeft, is het in de onderwijswereld. Het continue scannen van nieuwe mogelijkheden, relevantie en effecten daarvan is een dagelijks terugkerend ritueel.

Arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers van de Universiteit Utrecht is de cao van de Nederlandse universiteiten van toepassing. Deze positie is ingeschaald in schaal 15. Daarnaast kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen.

Zo biedt zij onder andere opleidingen en trainingen, interne doorgroeimogelijkheden, management development en vergoeding studiekosten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.