Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds

Positie: Manager Operations / Hoofd Bedrijfsvoering

Het Oranje Fonds benaderde Schaekel & Partners voor de vaste invulling van de positie van Manager Operations / Hoofd Bedrijfsvoering.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Zij wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door haar steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

De wervingsstrategie

Werken in een organisatie als het Oranje Fonds is gewild. Actief, midden in de maatschappij, binnen een uiterst boeiend krachtenveld staan met een duidelijke brugfunctie naar de omgeving: dit zijn de omgevingen waar mensen graag opereren. Goed passende kandidaten daarentegen zijn schaars. Breed uitdragen dat wij op zoek zijn naar een Manager Operations betekent heel, heel veel response krijgen, waarvan slechts een klein deel daadwerkelijk past binnen het profiel en de organisatie. Deze optie (het breed uitdragen) was geen echte optie. Wat resteerde was het gericht zoeken naar een passende kandidaat. Deze zelf benaderen en de kans die geboden wordt voorhouden. Feitelijk de enige echt effectieve strategie. En dat werkte.

Het resultaat

In totaal hebben wij met 44 kandidaten geschakeld. Met 21 ervan hebben wij intensief contact gehad, een persoonlijk gesprek gevoerd. 6 kandidaten zijn voorgesteld in een tijdsbestek van 8 weken. De kandidaat die is aangesteld, Kees Beeldman, bevond zich tussen deze kandidaten.

Het complete functieprofiel van de Manager Operations / Hoofd Bedrijfsvoering vindt u hier.

Piet Hein de Sonnaville was de betrokken partner bij deze search.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.