Autoriteit Financiële Markten | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Autoriteit Financiële Markten

Positie: Hoofd Informatie Management

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benaderde Schaekel & Partners voor de vaste invulling van de positie van Hoofd Informatie Management.

AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving.

De wervingsstrategie

Posities als deze -met een vooraf vastgestelde en strak omlijnde renumeratie- vereisen een andere zoekstrategie. Kandidaten komen ofwel uit de overheidsbranche, ofwel zijn bereid de stap er naartoe te maken en realiseren zich dat dit mogelijk consequenties kan hebben voor hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket. Evident is dat werken bij een organisatie als AFM betekent in de spotlights staan. Voor kandidaten is dit een extra aantrekkelijk element. Ook de locatie (hartje centrum Amsterdam) draagt hieraan bij. Vooraf wisten wij dat kandidaten ofwel uit ons eigen netwerk zouden komen, ofwel gehunt zouden moeten worden.

Het resultaat

In totaal hebben wij met 37 kandidaten geschakeld. Met 25 ervan hebben wij intensief contact gehad, een persoonlijk gesprek gevoerd. 8 kandidaten zijn voorgesteld. De kandidaat die is aangesteld, Irene Tiepel, bevond zich hiertussen.

Het complete functieprofiel van het Hoofd Informatie Management vindt u hier.

Piet Hein de Sonnaville was de betrokken partner bij deze search.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.