Interim Index 9 - 2012

De titel ‘Samen voor ons eigen’ verwijst naar het thema van dit onderzoek: de flexibele schil. Hoe ver wil de zelfstandige interim manager gaan in binding met organisaties? Wil hij of zij überhaupt deel uitmaken van een flexibele schil en zo ja, wat denkt deze daarvoor terug te krijgen? En, minstens zo interessant, wat is hij of zij bereid in te leveren? 

Aan dit onderzoek hebben 675 zelfstandige interim managers en professionals meegedaan. Naast vragen over de flexibele schil hebben zij vragen van meer algemene aard beantwoord. Wat zijn de marktverwachtingen? Welke tarieven worden gehanteerd? Is dit per sector verschillend? Hoe tevreden is de interim manager over het zelfstandig ondernemerschap? Onze bevindingen vindt u in het onderzoeksrapport.

Interim Index 9 | Onderzoeksrapporten | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.