Interim Index 8 - 2012

Zelfstandige interim managers en professionals beschikken weliswaar over voldoende competenties om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, maar zij zijn te weinig ondernemend om het huidige economische klimaat het hoofd te bieden. Zo ervaart 76 procent van de ondervraagde zelfstandige professionals een inkomensdaling. Die wordt grotendeels opgevangen door een beroep te doen op hun opgebouwde reserves of door hun uitgaven te verminderen. Want een opvallend grote groep van de zelfstandigen (63 procent) heeft naast hun lopende opdracht geen additionele, betaalde activiteiten.

Eén van de vragen in dit onderzoek was de mate waarin zelfstandige professionals in staat zijn hun inkomensterugval te compenseren door te pionieren en hun ondernemerskwaliteiten aan te spreken.

interim index 8 | Onderzoeksrapporten | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.