Interim Index 5 - 2010

Een nieuw fenomeen van ‘near employees’ is in opkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat om externen, waaronder interim managers, die vaak langdurig zijn verbonden aan een organisatie en die een flexibele arbeidsschil vormen waarop organisaties steeds meer leunen.

Deze externen hebben sterke banden met hun opdrachtgever en vice versa. Gevaar van deze groeiende flexibele schil is dat heel veel kennis van de organisatie bij externen ligt.

Als organisaties niet gericht investeren in een HR-beleid voor externen, dan lopen zij het risico dat zij ongewild kennis kwijtraken als deze zelfstandige werknemers voor een andere opdrachtgever kiezen.

Interim Index 2010 | Onderzoeksrapporten | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.