Interim Index 20 - 2023

Opdrachtduur interim posities overheid neemt toe en laat trend zien: verschillen vast en interim steeds kleiner

De 20e editie van de Interim Index toont aan dat sprake is van een arbeidsmarkt waarin vaste en interim management posities steeds meer op elkaar lijken en feitelijk aan het integreren zijn. De overheid loopt hierbij voorop: de gemiddelde duur van een opdracht is op dit moment 17 maanden. De afname van de verschillen gelden voor nagenoeg alle essentiële elementen in een functie en loopbaan. Op gebied van inkomen, verblijfsduur in functie, risico, flexibiliteit, tevredenheid en ontwikkeling zijn het afgelopen jaar de verschillen tussen vast en interim kleiner geworden of zelfs verdwenen.

Het meest opmerkelijke is dat de inkomsten voor vast of interim niet veel meer van elkaar verschillen, mede ingegeven omdat de lonen sterk gestegen zijn en de tarieven van externen nagenoeg gelijk zijn gebleven.

Overall beeld

Het onderzoek bevat meer aanknopingspunten, ook in andere markten. Zo is 82% van de respondenten in opdracht. 34% van de respondenten verwacht dat de vraag naar interim management gaat stijgen. De periode tussen twee opdrachten zien wij weer korter worden, deze is nu gemiddeld 6 weken. Tegelijkertijd wordt de opdrachtduur langer, namelijk 15,4 maanden. Dit is een stijging van een maand ten opzichte van een jaar geleden. De overheid spant hier de kroon met een gemiddelde opdrachtduur van 17 maanden. De tarieven zijn ten opzichte van een jaar geleden met € 2,- per uur gestegen. 44% heeft zijn / haar tarief verhoogd als gevolg van de inflatie. Tot slot werkt de interim manager minder vanuit huis en is vaker op locatie van de opdrachtgever. Indrukwekkende cijfers.

Interim Index 20 – 2023

Opdrachtduur interim posities overheid neemt toe en laat trend zien: verschillen vast en interim steeds kleiner

Vul uw gegevens in en u kunt het document downloaden.

Schaekel & Partners gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie ons privacy statement.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.