Interim Index 19 - 2022

Toenemend gebruik externe managers overheid

De 19e editie van de Interim Index laat opvallende aspecten zien. Opvallend omdat de ‘gevoelstemperatuur’ van de economie juist gedurende het meetmoment (oktober 2022-november 2022) een forse stap terug deed, terwijl de resultaten van het onderzoek niet synchroon hiermee lopen. Integendeel: in sommige markten is sprake van een ongekende hoogconjunctuur.

Eerst het meest in het oog springende: de overheidsmarkt. Kijkend naar de aanbodzijde (de externe, tijdelijke manager) staan alle, maar dan ook alle, signalen op groen. Maar liefst 93% van de respondenten in dit marktsegment is aan de slag, 58% van hen verwacht een stijging van de vraag (slecht 3% een daling), de acquisitietijd om een nieuwe opdracht te verwerven is gedaald naar slechts 3,5 uur per week, 32% van de respondenten geeft aan dat zij al na 1 gesprek de opdracht binnen hebben. Op dit moment is sprake van een ongekend lage leeglooptijd tussen twee opdrachten.

Overall beeld

Het onderzoek bevat veel meer aanknopingspunten, ook in andere markten. 86% van de respondenten is in opdracht, 52% verwacht dat de vraag naar interim management gaat stijgen. Ten opzichte van een jaar geleden is er een uur minder aan acquisitie besteed. De tijd tussen twee opdrachten wordt steeds korter (nu 6,5 week). 23% van de respondenten geeft aan zijn of haar tarief verhoogd te hebben als gevolg van de inflatie en stijgende energieprijzen. Daarbij komt: 53% van de respondenten verwacht dat de tarieven verder zullen stijgen. En: 68% is het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd voor nieuwe opdrachten. Indrukwekkende cijfers.

Interim Index 19 – 2022

Toenemend gebruik externe managers overheid

Vul uw gegevens in en u kunt het document downloaden.

Schaekel & Partners gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie ons privacy statement.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.