Interim Index 18 - 2021

Hoogconjunctuur bevordert nivellering ZZP-tarieven: hoogopgeleide zelfstandigen zien tarieven niet stijgen

De 18e editie van de Interim Index toont aan dat een recordaantal interim managers ‘in opdracht’ is. Veel overige indicatoren (vraagverwachting, leeglooptijd, tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap) duiden op een groeiende, stabiele markt. Toch is er een opvallend element: de tarieven zijn, over de breedte, gelijk gebleven. En nog opvallender: de verwachting is dat dit ook zo blijft. Dit is opmerkelijk omdat een ander segment uit de zzp-markt (uitvoerend, operationeel) recent juist een vrij sterke stijging van de tarieven meldde. Klaarblijkelijk is in deze fase van de conjunctuur de boven- en onderkant van de markt naar elkaar toegegroeid.  

Invloed Covid-maatregelen

Een groot deel van de interim managers geeft aan meer dan voorheen buiten kantooruren te werken. “Door digitaal vergaderen worden afspraken strak op elkaar gepland, tijd voor contemplatie wordt eruit geperst”. Het lijkt erop dat de onderzochte groep andere werktijdritmes heeft gekregen. De voordelen ervan (o.a. wegvallen reistijd) worden nog niet door iedereen als positief ervaren.
Cover Interim Index 18 | 2021 | Schaekel & Partners

Interim Index 18 – 2021

Hoogconjunctuur bevordert nivellering ZZP-tarieven

Vul uw gegevens in en u kunt het document downloaden.

Schaekel & Partners gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie ons privacy statement.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.