Interim Index 17 - 2020

Thuiswerken leidt niet tot lagere tarieven

Hoewel de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers en professionals een teruggang laat zien, is het overall beeld veel minder negatief dan ten tijde van de kredietcrisis, nu ruim 10 jaar geleden. Het aantal interim managers en professionals in opdracht bedraagt 74%, een daling van 10% ten opzichte van 2019. Ook zijn vraagverwachting en tariefontwikkeling minder positief dan voorgaande jaren. De opdrachtduur daarentegen is toegenomen. Er is een sector die afwijkt: de overheid, daar zijn nog duidelijk tekenen te zien van hoogconjunctuur waar het gaat om inhuur van interim managers.

Tarieven

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat thuiswerken -ook onder deze groep- massaal plaatsvindt. Opdrachten veranderen niet of nauwelijks hierdoor. Slechts 7% van de ondervraagden geeft aan dat zij bereid is tot tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis. Het overgrote deel laat het tarief ongewijzigd.

interim index 17 | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.