Interim Index 16 - 2019

Tarieven jonge interim managers stijgen spectaculair

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers viert nog steeds hoogconjunctuur, zo blijkt uit de 16e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. Het aantal interim managers en top-professionals in opdracht is (ten opzichte van een jaar geleden) naar een recordhoogte van 82% gestegen. Tegelijkertijd zien wij een belangrijke trendbreuk: ten opzichte van een jaar geleden is het uurtarief van de jongere interim manager fors gestegen met 10,5% (€ 105,- naar € 116,-), terwijl het gemiddelde uurtarief van de totale responsgroep is gedaald.

Tweedeling tussen vast en tijdelijk

De forse stijging van het tarief van jonge interim managers is opmerkelijk. Leeftijd is (anders dan in de ‘vaste’ arbeidsmarkt) steeds minder een indicatie voor de hoogte van het tarief: de zwaarte van de interim management opdracht bepaalt de hoogte van het tarief. Gevolg is dat de ‘gap’ tussen de vaste en tijdelijke jonge manager fors toeneemt.

Interim Index inschrijven | Schaekel & Partners | Interim management & Search Management

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.