Interim Index 15 - 2018

In dit onderzoek geven 475 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2018 ontwikkelt.

Tweedeling dreigt in top interim-markt

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers viert hoogconjunctuur. Het aantal interim managers en top professionals in opdracht is -ten opzichte van een jaar geleden- naar een recordhoogte van 80% gestegen en de gemiddelde duur van de opdracht bedraagt bijna 14 maanden tegen een gemiddeld hoger tarief. Juist hier zijn grote verschillen per sector te zien met gevaar voor tweedeling. Een andere tweedeling is te zien bij mensen die in loondienst werken ten opzichte van deze groep zelfstandigen. Ook daar worden de verschillen groter.

Lichten op groen, doch tweedeling in markt

Hoogopgeleide interim managers hebben vertrouwen in de toekomst, zo blijkt. De verwachting is dat de markt zich goed blijft ontwikkelen. En ook het uurtarief. Hier zien wij een stijging van gemiddeld 8% ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld, want niet alle sectoren laten een tariefstijging zien. Zo blijft de overheidsmarkt qua tarifering constant (a.g.v. tariefplafond). Niet onbegrijpelijk, maar wij zien top-professionals de overheid als sector mijden. Hiermee ontstaat een niet gewenst effect: tweedeling in de markt.

InterimIndex

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.