Interim Index 13 - 2016

Ondernemerschap, is het aan te leren of zit het in de genen? Dit vroegen wij ons af in 2012 en onderzochten dit thema. In 2016 hebben wij dit onderzoek herhaald. Welke ontwikkelingen zien wij na 4 jaar?

Pionieren en competenties

Bij de meting is het model gebruikt dat in 2012 samen met TNO en Nyenrode Business Universiteit is ontwikkeld. Twee elementen worden onderscheiden: pionieren en competenties. Beide zijn bepalend voor het ondernemerschap.

Crisis maakt top-zzp’er betere ondernemer?

Zelfstandige interim managers beschikken weliswaar over voldoende vakmanschap om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, met hun ondernemerschapskwaliteiten was het 4 jaar geleden minder goed gesteld. Nu, in 2016, lijkt een inhaalslag te hebben plaatsgevonden. De top-zzp’er is een betere ondernemer geworden.

interim index 13 | Onderzoeksrapporten | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.