Interim Index 10 - 2013

In het onderzoek geven 554 interim professionals / interim managers hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2013 ontwikkelt. 

De tijdelijke en vaste arbeidsmarkt groeien naar elkaar toe

De duur van een gemiddelde interim opdracht wordt steeds langer. Een duidelijke trend is te zien, zo blijkt uit dit 10e Interim Index onderzoek. Waar een interim opdracht in 2010 een gemiddelde duur kende van 9,5 maand, bedraagt de gemiddelde opdrachtduur nu 12,3 maanden. In 14% van de gevallen duurt een opdracht zelfs langer dan twee jaar.

Tevredenheid over het bestaan als zelfstandige niet conjunctuur gevoelig

Tevredenheid over het bestaan als zelfstandige, zo blijkt uit onze onderzoeken, is niet conjunctuurgevoelig. De leeftijdscategorie 35-44 jaar is het meest tevreden over het zelfstandig ondernemerschap (rapportcijfer 8 versus gemiddeld 7,5). Dit cijfer is constant door de jaren heen, ook toen de crisis zich nog niet openbaarde.

interim index 10 | Onderzoeksrapporten | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.