Onderzoek 2023.

Het Interim Index onderzoek van 2023 is gestart. Bent u actief als zelfstandig interim manager, dan kunt u meedoen. Deelname is anoniem. U vindt de vragenlijst hier.

Interim Index 2023 | Schaekel & Partners
Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt op de voet. Dit doen wij onder meer via onze jaarlijkse Interim Index onderzoeken die inzicht geven in de trends en ontwikkelingen in de markt van tijdelijke managementposities. Wij delen deze kennis. De resultaten bieden interim managers handvatten om succesvoller opdrachten te verkrijgen. Voor organisaties die interim managers willen inzetten, geven de resultaten relevante inzichten in deze markt.

Recap Interim Index 2022: Toenemend gebruik externe managers overheid

In dit onderzoek hebben 320 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie gegeven op hoe de markt zich ontwikkelt.

De 19e editie van de Interim Index toont aan dat sprake is van een ongekende hoogconjunctuur in de overheidsmarkt voor externe managers. 93% van de respondenten in dit marktsegment is aan de slag, 58% van hen verwacht een verdere stijging van de vraag, 32% van de respondenten geeft aan dat zij al na 1 gesprek kunnen starten in een opdracht. Ook de zijn tarieven gestegen ten opzichte van 1 jaar geleden. Een op de drie tijdelijke managers wordt aangetrokken omdat de vaste invulling voor de positie (nog) niet is gelukt (overbruggingsmanagement). “Klaarblijkelijk zijn dit soort managementposities steeds moeilijker in te vullen door mensen die bereid zijn op de payroll te komen.” Het grootste deel van de onderzochte doelgroep geeft dit ook aan (62% wil zelfstandig blijven). “Hiermee ontstaat een trend die zichzelf versterkt”, aldus Schaekel & Partners.

Het onderzoek bevat veel meer aanknopingspunten, ook in andere markten. Je zou verwachten dat de eerste effecten van een recessie, juist bij deze specifieke doelgroep (de zzp’ers met de hoogste tarieven), zichtbaar zijn. Dit blijkt nauwelijks het geval: 53% van de respondenten verwacht dat de tarieven verder zullen stijgen. 68% is het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd voor nieuwe opdrachten. Indrukwekkende cijfers.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.