marktupdate interim management | Schaekel & Partners

Marktupdate Interim Management -4

Kunnen wij in de huidige Corona-crisis leren van de economische crisis (2008) en het herstel destijds van de interim management markt?
Deel 4: Opdrachtduur.

Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt voor tijdelijk en vast management op de voet. Vanaf 2008 voeren wij jaarlijks een onderzoek uit onder hoogopgeleide (interim) managers naar de stand van de markt. Aanleiding voor het onderzoek was destijds (2008) de economische crisis en de gevolgen hiervan voor de interim management markt. Wat zijn de verwachtingen voor het segment van hoogwaardige flexibele arbeid? Zal er extra vraag ontstaan naar interim managers om orde op zaken te stellen bij het groeiend aantal bedrijven en instellingen dat in de problemen komt? Vragen die wij graag beantwoord wilden zien.

Met alle data die uit de onderzoeken beschikbaar is, kunnen wij trends aanwijzen die mogelijk inzicht geven in het herstel van de interim management markt na de huidige Corona-crisis. De komende periode analyseren wij steeds een element uit de onderzoeken en delen deze, zie het als lessons learned.

Deze analyse gaat over Opdrachtduur.

Bestaat er een ideale duur voor een interim-opdracht? Nee, helaas. De ingrediënten die dat bepalen, zijn te divers en te veelomvattend om te kunnen spreken van een optimale opdrachtduur. Toch noemen veel mensen een periode van 11 maanden als ideaal: kort genoeg om geen verleden in een organisatie te krijgen, lang genoeg om veranderingen in gang te zetten.

Wij weten uit onze onderzoeken dat de gemiddelde duur van een opdracht ongeveer 13 maanden is. Je zou verwachten dat dit verschilt van branche tot branche, maar de verschillen zijn vrij minimaal. Wel zien we verschillen tussen leeftijdsgroepen. In het kort: hoe ouder betrokkene is, hoe langer de opdracht is. Verklaringen hiervoor kunnen te maken hebben met het soort opdracht, dat verandert naarmate de ervaring (en leeftijd) toeneemt. Zware opdrachten duren vaak langer. Ook opdrachten met focus programmamanagement of general management hebben een (soms fors) langere duur. Opdrachten als overbruggingsmanager of crisismanager kennen juist weer kortere doorlooptijden (60% is korter dan 8 maanden). Feit is wel dat tevredenheid over een opdracht en doorlooptijd nauw verwant zijn aan elkaar: hoe langer de opdracht, hoe groter de tevredenheid (bij de interim manager).

Lange opdrachten zijn ‘verdacht’

Gedurende een opdracht zien wij wel vaak dat de tijdsbesteding daalt, zeker in de laatste fase van de opdracht. Nog een opvallende: bezien vanuit de opdrachtgever -en zeker bij diens collega’s- zijn lange opdrachten vaak ‘verdacht’. Met name dit punt is gevaarlijk voor functioneren en performance. Onze ervaring is dat het omslagpunt na 18 maanden bereikt wordt. Betrokkene krijgt ‘verleden’ en kan vaak niet meer volledig onafhankelijk opereren. Juist deze twee elementen kunnen ervoor zorgen dat de opdracht in gevaar komt en per saldo te lang duurt. Hoe verleidelijk ook om te verlengen: ben zeer voorzichtig hiermee. Er moeten echt zwaarwegende redenen zijn om een opdracht na 18 maanden te verlengen, ook al betreft het een gewijzigde opdracht in een ander deel van de organisatie. Ben ook eerlijk naar jezelf: ben je nog net zo fris en onbevangen als bij aanvang van de opdracht? Natuurlijk, de reisafstand, het tarief, de opdracht zelf en de connectie met de mensen van de organisatie kunnen allemaal uitstekend zijn, maar ben voorzichtig en behoud je professionaliteit.

Er zijn uitzonderingen. Projecten waar bij aanvang duidelijk is dat de doorlooptijd meer dan 2 jaar is. Dit type opdrachten is met name bij programmamanagement activiteiten te vinden. Het tussentijds vervangen van een externe -sec ter vermijding van de te lange duur- is vaak schadelijker.

Overbruggingsopdrachten

Een ander element dat van belang is, is te vinden bij overbruggingsmanagement. Een uitstekend functionerende externe vormt een handicap in een wervings- en selectieproces. Iedere (vaste) kandidaat wordt afgezet tegen de huidige (tijdelijke) manager, waarbij de voorkeur al snel naar de huidige manager gaat. Vergeten wordt dat de externe manager (en zeker de kosten ervan) dikwijls van een ander kaliber is dan de aan te trekken, vaste manager. Noem het: Het dilemma van over-kwalificatie van de externe in diens opdracht. Als externe heb je hierin een rol en positie. Benadruk dat jouw ervaringen diverser en breder zijn en dit geen norm moet zijn voor de aan te trekken nieuwe manager. Overbruggingsopdrachten -zo is onze ervaring- die te lang duren, zijn gedoemd uiteindelijk te stranden. Voor de organisatie, maar uiteindelijk ook voor de PR van de externe. Pas op daarvoor.

In de volgende analyse bespreken wij: vast dienstverband of interim?

Deel 4: Opdrachtduur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.