marktupdate interim management | Schaekel & Partners

Marktupdate Interim Management – 1

Kunnen wij in de huidige Corona-crisis leren van de economische crisis (2008) en het herstel destijds van de interim management markt?
Deel 1: analyse markt en functie.

Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt voor tijdelijk en vast management op de voet. Vanaf 2008 voeren wij jaarlijks een onderzoek uit onder hoogopgeleide (interim) managers naar de stand van de markt. Aanleiding voor het onderzoek was destijds (2008) de economische crisis en de gevolgen hiervan voor de interim management markt. Wat zijn de verwachtingen voor het segment van hoogwaardige flexibele arbeid? Zal er extra vraag ontstaan naar interim managers om orde op zaken te stellen bij het groeiend aantal bedrijven en instellingen dat in de problemen komt? Vragen die wij graag beantwoord wilden zien.

Met alle data die uit de onderzoeken beschikbaar is, kunnen wij trends aanwijzen die mogelijk inzicht geven in het herstel van de interim management markt na de huidige Corona-crisis. De komende periode analyseren wij steeds een element uit de onderzoeken en delen deze, zie het als lessons learned.

Deze eerste analyse gaat over Markt en Functie. In welke markten zagen wij het eerst herstel en in welke functies? Welke lessen kunnen we daaruit trekken?

Trends economische crisis (2008-2013)

Markten

  • De overheid als vraagmarkt voor interim management bleef ten opzichte van andere markten aanvankelijk redelijk stabiel, maar ging uiteindelijk (2 jaar na het ontstaan van de crisis) fors onderuit. Terwijl andere markten herstelden, bleef de vraag naar externen bij de overheid teruglopen. Het bleek uiteindelijk de markt waar de grootste klappen vielen.
  • De zorgmarkt onttrok zich nagenoeg aan de marktcorrectie, zo bleek naderhand. Het bleek de meest stabiele omgeving voor zelfstandigen te zijn (met relatief de laagste tarifering).
  • De industriemarkt herstelde als eerste. Binnen 1 jaar na aanvang van de crisis ontstond een (bescheiden) groei van de vraag.

Functiegebieden

  • De manager met een breed, generiek profiel (‘algemeen manager’) bleek het meest risicogevoelig voor plotselinge vraaguitval. Juist deze categorie kreeg als eerste klappen en herstelde als laatste.
  • De eersten die een stijgende lijn zagen waren consultants. Binnen 1 jaar na aanvang van de crisis (2008) zagen zij dat de terugval in vraag voorbij was.
  • Na aanvankelijk zware tijden bleek dat managers met een specifiek vakgebied (bijvoorbeeld IT, HR, financiën, marketing) de winnaars waren in de arbeidsmarkt voor externen, samen met de consultants.

Natuurlijk kunnen wij niet voorspellen of de huidige crisis dezelfde patronen zal ontwikkelen. Toch is een aantal elementen nu ook goed bruikbaar.

Word consultant. Een consultant voorziet in een expertise die een opdrachtgever ontbeert, opereert onafhankelijk en handelt op een professionele wijze. Klaarblijkelijk is hieraan in tijden van crisis behoefte. Niet onbegrijpelijk: opdrachtgevers willen in het duister van de nacht sparren over hun toekomst. Wat doet de concurrent, hoe ontwikkelt de markt zich, welke alternatieven heb ik? Ons advies: denk niet mee met de opdrachtgever, maar ben hem voor. Je kent de organisatie, de omgeving en de context van opereren. Maak scherpe analyses, onderzoek die en deel die met (oud)-opdrachtgevers. Toegegeven: dit kost (onbetaalde) uren en energie, maar kijk naar de meerwaarde die dit oplevert. Je hoeft geen consultant te zijn, maar handel wel als zodanig in tijden van crisis.

Pas op voor de overheidsmarkt. Velen dachten dat deze omgeving voor externen redelijk veilig was. De grote klap kwam pas later, toen andere markten al voorzichtig opkrabbelden, was de grote shake out in de overheidsmarkt volop gaande. Toegegeven: als je een profiel hebt specifiek binnen een markt (in dit geval de overheid), is het moeilijk om in andere markten te penetreren. Toch kun je kijken naar markten ‘dichtbij huis’. Bijvoorbeeld: stichtingen, NGO’s en coöperaties. Deze acteren qua denken en handelen vaak autonomer.

Ontwikkel expertise. Als er een les is geweest in de kredietcrisis dan is het deze: naar de algemeen manager is nauwelijks vraag. Natuurlijk, de ouder wordende manager verliest vaak zijn ooit ontwikkelde deskundigheid en wordt breder en wijzer in denken en doen. De markt vraagt echter wat anders: inhoud, deskundigheid en expertise. Ons advies: stel je profiel bij. Ook al ben je meer generalist geworden, probeer focus te vinden en positioneer je als zodanig. Via extra opleiding, verdieping en zelfstudie.

In de eerstvolgende analyse bespreken wij Tarifering.

Deel 1: analyse markt en functie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.