marktupdate interim management | Schaekel & Partners

Marktupdate Interim Management -5

Kunnen wij in de huidige Corona-crisis leren van de economische crisis (2008) en het herstel destijds van de interim management markt?
Deel 5: Interim opdracht of vaste baan?

Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt voor tijdelijk en vast management op de voet. Vanaf 2008 voeren wij jaarlijks een onderzoek uit onder hoogopgeleide (interim) managers naar de stand van de markt. Aanleiding voor het onderzoek was destijds (2008) de economische crisis en de gevolgen hiervan voor de interim management markt. Wat zijn de verwachtingen voor het segment van hoogwaardige flexibele arbeid? Zal er extra vraag ontstaan naar interim managers om orde op zaken te stellen bij het groeiend aantal bedrijven en instellingen dat in de problemen komt? Vragen die wij graag beantwoord wilden zien.

Met alle data die uit de onderzoeken beschikbaar is, kunnen wij trends aanwijzen die mogelijk inzicht geven in het herstel van de interim management markt na de huidige Corona-crisis. De komende periode analyseren wij steeds een element uit de onderzoeken en delen deze, zie het als lessons learned.

Deze analyse gaat over Interim of vast?.

Economische crisis (2008-2012)

Jaarlijks stellen wij in het Interim Index onderzoek de vraag aan interim managers of zij een loondienstverband overwegen.

De situatie midden in de crisis 2009 (bron: Interim Index, jaarlijks onderzoek onder hoogopgeleide professionals en managers): “Zelfs in slechte marktomstandigheden (zoals die op dat moment te zien waren), geeft meer dan 70% aan geen behoefte te hebben om in vaste dienst te komen”. De analyse destijds was: de markt voor zelfstandige managers en professionals is volwassen geworden. Een terugkeer naar vast is niet aan de orde.

Hoe anders is de situatie nu? De parallel met 11 jaar geleden is de crisis op de arbeidsmarkt. Daar houdt de vergelijking dan ook wel op. Covid-19 brengt een aantal ontwikkelingen in versnelling, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen: thuiswerken, sollicitatieprocedures die volledig online worden afgerond. De huidige crisis zal de arbeidsmarkt versneld veranderen. De band tussen werkgever en werknemer, wordt losser en vrijblijvender. Ook de scheidslijn tussen vast en interim is anders geworden. Onderstaande analyse laat dit zien.

Beste interim manager, overweegt u een vast dienstverband?
Bron: Interim Index onderzoeken

De huidige situatie

De afgelopen jaren laten zien dat vooral voor de bovenkant van de arbeidsmarkt interim en vast naar elkaar toe zijn gegroeid. De vorm waarin wordt gewerkt, is minder belangrijk: het is niet meer of vast, of interim. Er zijn vele tussenvormen bijgekomen (eerst interim, daarna vast bijvoorbeeld) die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aantrekkelijk kunnen zijn. Als er een les is geweest tijdens de vorige crisis (en die nu weer zeer actueel is) dan is het deze: niet de contractvorm (vast of interim) is bepalend voor het risicomodel, maar de werkzaamheden zelf zijn bepalend. De manager als professional -met een eigen, unieke expertise die van toegevoegde waarde is in de markt- is degene die zich weinig zorgen hoeft te maken over de toekomst. Vast of interim is niet relevant als het gaat om ontslag of beëindiging van de opdracht. Een volgende baan of opdracht is vaak binnen handbereik, ook in slechte tijden. Waar 10 jaar geleden een loondienstverband als veilig werd beschouwd en een bestaan als ZZP’er als risicovol gold, gelden nu andere wetten. Bepalend is de drie-eenheid vakmanschap, vereist kennisniveau en de vraag in de markt daarnaar: dat zijn de elementen waar het om draait.

Met dit gegeven in het achterhoofd, is de vraag vast of tijdelijk niet zo heel belangrijk. Ook al niet omdat beloningsvormen elkaar uiteindelijk niet heel veel ontlopen en ontslagregelingen zijn versoberd en versimpeld. Ook dit verschilt ten opzichte van 10 jaar geleden. Toch is er een aspect dat steeds naar boven komt: de weerbaarheid van de manager. Ervaring leert dat mensen die op interim basis werkzaam zijn of soms switchen tussen vast en tijdelijk, zich weerbaarder voelen dan mensen die kiezen voor alleen vast. Weerbaar betekent: vertrouwen op eigen kunnen en onafhankelijk zijn in doen en denken, authentiek zijn, bewust zijn van je toegevoegde waarde. Zeker waar: een financieel buffer(tje) helpt, een goed netwerk net zo, actief zijn in de markt idem, maar uiteindelijk is die weerbaarheid de basis voor succes.

In onze praktijk zien wij veel mensen die vaak na een reorganisatie te hebben meegemaakt, kiezen om als ZZP’er hun loopbaan te vervolgen. Ons advies is telkenmale hetzelfde: kijk naar wat je te bieden hebt (de drie-eenheid). Hier mag best wat opportunisme in zitten. Wat vandaag hot is, is morgen over. Het continu schaven aan vakmanschap en kennisniveau, met daarbij in het achterhoofd houden wat de markt vraagt, dat zijn de elementen waar de succesvolle manager mee werkt. Vast of tijdelijk is daarmee ondergeschikt geworden. Net als crisis of geen crisis.

Benieuwd naar een ervaring van een interim manager die de stap naar een loondienstverband maakte: Lees de volgende blog: De loopbaan van de consultant.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.