Blog | Marktmeesterschap | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Marktmeesterschap

Het is goed om even stil te staan aan het eind en/of aan het begin van het jaar.

Vorig jaar verwachtten wij een jaar waarin duidelijk zichtbaar zou worden dat de arbeidsmarkt krapper aan het worden is. Letterlijk: wij ervaren een verschuiving van schaarste: van opdrachten/vacatures naar kandidaten.

Deze trend, die begonnen is in de zomer van 2016, zal zich doorzetten en verscherpen. Geen spectaculair nieuws. Het verrassende zit achter deze trend: tarieven en arbeidsvoorwaarden zullen, zo verwachten wij, zich opwaarts bewegen en wel sneller dan gedacht.

Maar eerst terug naar het afgelopen jaar 2017. Voor ons, als niche speler in de markt voor top Operations & ICT managementposities, was dit jaar anders dan vorige jaren. Voor het eerst sinds vele jaren zagen wij een andere dynamiek in de arbeidsmarkt: is wat de opdrachtgever wil haalbaar en zo ja, tegen welke condities? De eerlijkheid gebied te zeggen dat hier lessons learned te vinden zijn. Waar kandidaten met name tijdens de crisisjaren geleerd hebben zichzelf de vraag te stellen ‘wat heb ik te bieden tegen welke voorwaarden’, zijn de rollen nu omgekeerd: opdrachtgevers / werkgevers moeten grote moeite doen zich te onderscheiden in de krapper wordende arbeidsmarkt. Dat is nieuw en vooral wennen. Zeker voor de grotere organisaties.

De rol die wij in dit proces hebben, is essentieel. Verwachtingen temperen, zoeken naar onderscheidende elementen en vooral heel veel tijd investeren in het aantrekken van nieuwe mensen, zijn de drie meest voorkomende gespreksonderwerpen bij nieuwe opdrachten. Pas als invulling gegeven wordt aan alle drie de elementen, kan sprake zijn van een succesvolle search. En dan nog. Wij merken in lopende procedures dat kandidaten dikwijls de keuze hebben uit meerdere posities. Hoe voorkom je dat er veel tijd en moeite is besteed en dat op het laatste moment de deal toch niet doorgaat? Grondige, tijdsintensieve wervingsprocedures met een vooraf opgesteld tijdspad zijn essentieel.

Vaak krijgen wij de opmerking: ‘Er zit vast wel iemand in jullie kaartenbak die past’. Het zoeken naar kandidaten gaat anders dan vorige jaren, mede door de grote snelheid en dynamiek van de arbeidsmarkt. Een groot en kwalitatief goed eigen netwerk is een must, maar niet zaligmakend. Er zijn meerdere wegen die leiden naar de geschikte kandidaat. En -eerlijk is eerlijk- ondernemerschap helpt hierbij. De meeste tijd die wij besteden in wervingsprocedures betreffen juist dit aspect.

Toch overheerst bij ons de euforie: 2017 was een van de beste jaren ooit. Niet alleen zijn de financiële resultaten uitstekend, ook de toekomst lijkt zich goed te ontwikkelen. Waarom? Niet zozeer omdat de vraag naar nieuwe topmensen in het zo sterk ontwikkelde ICT & Operations domein fors is gestegen. Nee, het is juist het spanningsveld tussen de verwachtingen, de haalbaarheid en het bijstellen ervan waar wij als bureau ons zeer bij goed thuis voelen. Noem het ‘marktmeesterschap’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.