Management familiebedrijven.

Kenmerkend voor familiebedrijven is de focus op de lange termijn. Evenals het belang van persoonlijk contact. Noem het kernwaarden. Deze sluiten aan bij de visie die Schaekel & Partners heeft op het ondernemerschap en die uiten zich in onze werkwijze. Mede hierdoor hebben wij de afgelopen 31 jaar familiebedrijven met succes geholpen bij het vinden van (interim) managers van buiten de familie.

Ervaring leert ons dat voor het succesvol invullen van managementposities bij familiebedrijven er specifieke eisen aan het managementbureau en de kandidaat worden gesteld.

Managementbureau

Schaekel & Partners houdt rekening met de familie. Dit betekent dat wij de tijd nemen om het bedrijf en de familie goed te leren kennen. Alleen dan is er kans op succes om een passende externe manager te vinden. Daarnaast hebben wij gevoel voor de afwijkende dynamiek binnen een familiebedrijf, zoals de meer dan gemiddelde betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf en de familie en de sterke identiteit en kernwaarden van het bedrijf. Ook bij financiering en opvolging hebben de familiebedrijven een andere insteek dan beursgenoteerde bedrijven.

Kandidaten

Voor kandidaten is de categorie familiebedrijven zeer omvangrijk. Deze bedrijven zijn goed voor 53% van het BNP en de helft van alle werkgelegenheid in Nederland. Aan potentiele kandidaten stelt het familiebedrijf specifieke eisen om succesvol te kunnen zijn als externe manager:

  • Acteert als coach voor de familie en de volgende generatie, is dienstbaar.
  • Beseft dat carrièremogelijkheden beïnvloed kunnen worden door familieverhoudingen.
  • Is in staat zich de kernwaarden van het bedrijf eigen te maken.

Het werken bij familiebedrijven kent daarnaast een aantal specifieke voordelen:

  • Daadkracht door korte beslissingslijnen.
  • Specifieke kennis en kunde worden zeer gewaardeerd.
  • Hoge onderlinge betrokkenheid.
  • Meer (functie) zekerheid.

Schaekel & Partners deelt haar ervaring en kennis op dit gebied graag. Zowel met familiebedrijven als met potentiële kandidaten.