blog | Interim manager én commissaris: lastig of logisch? | Schaekel & Partners

Interim manager én commissaris: lastig of logisch?

In eerdere publicaties berichtten wij regelmatig over de levensloop van de loopbaan. Zonder in herhaling te vallen: op een bepaald moment in de carrière komt de meer reflecterende fase waarin wordt teruggekeken en de lessen uit het verleden borg staan voor een meer beschouwende, adviserende aanpak in de huidige rol of positie.

In onze praktijk krijgen wij veel vragen van interim managers die op zoek zijn naar een commissariaat. Gedachte hierachter: “Mijn schat aan ervaring kan ik prima gebruiken in een positie waarbij je het hele spectrum moet overzien”. De eerste stap wordt gezet door ‘de commissarissen-opleiding’ te volgen. Niet zelden vanuit de motivatie: het is goed voor mijn netwerk. Als snel wordt duidelijk dat de -overbevolkte- opleidingen bepaald niet voorzien in het zo gewenste netwerk. Integendeel: het is vaak eenzelfde soort deelnemers die deze opleidingen volgen: allen op zoek naar dat eerste commissariaat.

“Is het logisch dat een interim manager openstaat voor een commissariaat?”

Is het niet wat strijdig: kiezen voor interim opdrachten, maar toch ergens commissaris zijn? Strijdig in de zin van het geloof in het tijdelijke (interim), maar toch op zoek naar langdurig verbonden zijn (commissaris). In de huidige arbeidsmarkt bestaat nauwelijks nog het idee van vast of tijdelijk (wel bij de wetgever, die beide anders belast). Het idee van het hebben van alleen een heden -en geen verleden en toekomst- lijkt wat naar achteren te schuiven. Hoe waar ook voor de tijdelijke manager. De arbeidsmarkt is meer en meer opportunistisch geworden. Als werven moeizaam gaat, dan maar een tijdelijke invulling. Nu dat zo is, klaarblijkelijk, is het dan logisch dat de interim manager na verloop van tijd openstaat voor commissariaten? Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk inzicht in eigen kunnen te krijgen. Meer concreet: beoordeel objectief wat je toegevoegde waarde is en welke kwalificaties hierbij horen. Hoewel de aantrekkingskracht van een commissariaat duidelijk is, zijn de eisen aanzienlijk. Vraag jezelf af of je echt klaar bent om aan die eisen te voldoen: het hoge aantal uren dat wordt besteed aan de voorbereiding van en deelname aan vergaderingen, de niet-aflatende publieke controle en de toenemende aansprakelijkheid en het reputatierisico waarmee je kan worden geconfronteerd. Ben je bereid om de mentale en emotionele inzet te geven die nodig is om het management te begeleiden en te controleren, om als ambassadeur voor het bedrijf op te treden en om onvermoeibaar door te werken als zich een crisis voordoet?

Seniore executives

Veel Raden van Commissarissen van grote organisaties zijn nog steeds overwegend op zoek naar seniore executives die verantwoordelijk zijn geweest voor een aanzienlijke winst-en-verliesrekening, die weten hoe ze een balans moeten lezen, die begrijpen hoe een bedrijf werkt en welke functies ervoor zorgen dat het werkt. Meestal zijn dit CEO’s of CFO’s. Als je niet dit type ervaring hebt, zou je een andere overtuigende kwalificatie moeten aanbieden: uitzonderlijke expertise in een van de gespecialiseerde disciplines die veel bedrijven nu nodig hebben. De kern van het verhaal: probeer zo concreet mogelijk de eigen, unieke expertise te vermarkten. Dit gebeurt aan de hand van twee stappen: maak een addendum bij je CV en vergroot je netwerk.

Maak een addendum bij het CV

In de kern bestaat dit uit een paar onderdelen: breng onder woorden wat je echt op tafel brengt. Waar blijkt dat uit? Welke markt- en vakkennis is aanwezig? Hoe objectiveerbaar is dit? Raadpleeg anderen hierover en citeer hen. Vertrouw niet alleen op je zelfbeoordeling. Soms worden de grootste sterke punten over het hoofd gezien, of andersom: blinde vlekken worden afgedekt. Uiteraard scoren concrete ervaringen die relevante mensen bevestigen. Hoewel het verhaal specifiek moet zijn, moet het ook ingaan op de centrale taken die alle RvC’s moeten vervullen: het aanpakken van de opvolgingsvraagstukken, het vaststellen van vergoedingen voor het topmanagement, het valideren van de strategie en het waarborgen van bedrijfsintegriteit en gezond risicobeheer. Waar zijn deze taken in je CV terug te zien? Maar ook: welke karaktereigenschappen breng je mee?

Vergroot je netwerk

Je kunt natuurlijk geen commissariaat aanvragen, maar je kunt wel breed laten weten dat je interesse hierin hebt. Over hoe netwerken zijn uit te breiden, zijn boeken vol geschreven. Wij volstaan met een simpele tip: begin met een selectie van 10 organisaties waar je interesse in hebt. Onderzoek welke personen in de RvC actief zijn en voor welke expertise zij zijn opgelijnd. Koppel dat aan de eigen expertise en stel vast of deze waarde toevoegt. Indien het antwoord daarop positief is: kom in contact met de RvC en laat hen weten wat de ontbrekende gap is en hoe juist jij deze kan overbruggen. Toegegeven: dit vereist nogal wat voorwerk en doorzettingsvermogen. Maar, eerlijk is eerlijk: dat is een van de onderscheidende elementen van een goede commissaris.

Het vinden van een goed passend eerste commissariaat vergt lange adem. Vergeet niet effectief eigen PR te bedrijven: houd spreekbeurten, publiceer, schrijf blogs.

Terug naar de openingsvraag: interim manager én commissaris: lastig of logisch? Wat ons betreft, zijn beide waar. Lastig en logisch. Lastig, als aangegeven, omdat er veel aanbod is en een eigen, unieke expertise aanwezig moet zijn. Logisch omdat een interim manager van nature meer afstand heeft dan de vaste manager. Logisch omdat het thuishoort in een volwassen loopbaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.