Historie.

Schaekel & Partners heeft een rijke historie die start in 1987. Na een verzelfstandiging van Atos Interim Management in januari 2013, gaat zij in juni 2013 verder als Schaekel & Partners.

Een duik in de geschiedenis …

“Meer dan 35 jaar een ‘perfecte match’ in interim management”

We schrijven het jaar 1987 als Wessel Ganzevoort, toenmalig partner bij Klynveld Bosboom Hegener en de latere bestuursvoorzitter van KPMG Management Consulting, gefascineerd raakte door een snel aan populariteit winnende nieuwe tak van dienstverlening ‘interim management’ genaamd.

Hij stelt vast dat opdrachtgevers, naast een gedegen advies over hun strategische richting of ter verbetering van hun operationele bedrijfsvoering, in toenemende mate behoefte hebben aan operationele en specialistische managementcapaciteit om de gewenste veranderingen in hun organisatie ook daadwerkelijk door te voeren. Aangezien Boer & Croon inmiddels al een positie had verworven op het executive-niveau, besloot KPMG zich meer te richten op specifieke functionele expertisegebieden.

Dit leidde in 1987 tot de oprichting van KPMG Klynveld Funktioneel Management, waarbij de dagelijkse leiding van deze nieuwe praktijk werd belegd bij Kees van de Griendt.

De nieuwe loot aan de KPMG Consulting-stam groeide gedurende de eerste 5 jaar van haar bestaan bijzonder voorspoedig en was inmiddels omgedoopt tot KPMG Interim Management. Nadat Kees in 1992 de verantwoordelijkheid kreeg om voor KPMG Consulting een nieuwe activiteit op te zetten, werd hij opgevolgd door Benno Schulte, die gedurende de daaropvolgende 10 jaar KPMG Interim Management uitbouwde tot een van de meest toonaangevende interim management bureaus van Nederland. Na zijn pensionering werd hij in 2001 opgevolgd door Lex Helmich die ons bedrijf, dat na de overname in 2002 door Atos Origin haar dienstverlening naar de markt brengt onder het label ‘Atos Interim Management’, heeft geleid tot 2009. Piet Hein de Sonnaville volgde hem in 2009 op.

Een bijzondere en mooie stap vormt de verzelfstandiging van Atos Interim Management per januari 2013. Deze beslissing stelt Atos en Atos Interim Management in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten. De verzelfstandiging heeft geen gevolgen voor de bestaande dienstverlening van Atos Interim Management. Atos en Atos Interim Management blijven in de toekomst met elkaar samenwerken.

In juni 2013 gaat Atos Interim Management verder onder de naam Schaekel & Partners. De partners Piet Hein de Sonnaville, Hans Buijze en Marleijn de Groot combineren jarenlange ervaring op het gebied van interim management en executive search met focus op de vakgebieden ICT & Operations.

In de achterliggende periode van meer dan 35 jaar hebben wij honderden bedrijven en instellingen mogen bijstaan met tijdelijke managers en hoogwaardige specialisten en hebben we die organisaties mogen begeleiden door de diverse stadia van hun levenscyclus. Daarbij heeft één thema steeds centraal gestaan in onze dienstverlening: Het leveren van een perfecte match op het voor de problematiek noodzakelijk geachte profiel om daarmee een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers te waarborgen!

Dat is ook de belangrijkste reden waarom wij er steeds voor hebben gekozen om onze opdrachten te bemensen met professionele zelfstandig gevestigde interim managers. Dat inmiddels beproefde concept maakt het mogelijk om te kunnen putten uit een zorgvuldig opgebouwd netwerk van interim managers met ervaring in vrijwel alle marktsectoren en een diepgaande expertise op de functionele werkvelden ICT & Operations.

Anno 2022: Schaekel & Partners vindt nog steeds de beste kandidaten voor vacante posities bij bedrijven en organisaties. Ongeacht of het om een tijdelijke of vaste invulling gaat. Hoe zwaarder en complexer de rol, des te beter wij ons voelen.

Waardering door de markt? Diverse jaren in de top 10 van beste (interim) managementbureaus.

 

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.