Het onderscheid.

Schaekel & Partners onderscheidt zich door nadrukkelijk te kiezen voor een persoonlijke benadering van vraagstukken op het gebied van tijdelijk en vast management. Wij richten ons daarbij op het topsegment van managementposities in ICT & Operations. Voorbeelden van posities die wij invullen, vindt u hier.

Onze werkwijze is gebaseerd op de volgende schakels.

De beste kennen en weten te vinden

In onze visie wordt de beste kandidaat voor een functie gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Wij kennen hen of vinden hen. Wij zijn van mening dat een optimaal resultaat enkel te behalen is door een combinatie van kennis en kunde met een goede personal fit. Een belangrijke bron is ons uitgebreide Schaekel-netwerk van managers en professionals die tot de top van hun werkveld gerekend mogen worden. Onze kwaliteitsnorm hiervoor is hoog. Intrinsiek gemotiveerde mensen die naast actuele kennis, enthousiasme en dynamiek meebrengen en daarmee echt van toegevoegde waarde zijn. Prettige, scherpe mensen die wij persoonlijk kennen en waarvan wij weten wat zij kunnen. Ook hun persoonlijke netwerk is voor ons een bron om de beste kandidaat te vinden. Good people know good people!

Maatwerk

Geen enkele vacature is het opvullen van slechts capaciteit. Het doel is merendeels verandering, versnelling of mobilisatie. Wij ontwikkelen voor iedere vacature een speciale, op maat gesneden oplossing die ervoor zorgt dat een onderneming maximaal de kansen van een vacature benut. Never waste a good vacancy!

Kennis van zaken is leidend

Diepgaande en gedegen kennis van de arbeidsmarkt en het speelveld daar omheen is onlosmakelijk verbonden met ons vak. Werken vanuit de inhoud, dat spreekt ons aan. Reden voor ons om specifieke thema’s en sectoren te onderzoeken, verder uit te diepen en deze kennis te delen. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde daarvan. Zowel voor bedrijven en organisaties als voor de (interim) managers en professionals uit ons Schaekel-netwerk.

Objectief en betrokken

Per functie bieden wij meerdere kandidaten aan om zo een evenwichtige, onafhankelijke keuze mogelijk te maken. Onze betrokkenheid uit zich onder meer tijdens interim-opdrachten: de derde die meekijkt en bijstuurt wanneer nodig. Daarnaast brengen wij goed opdrachtgeverschap in de praktijk voor onze (interim) managers en professionals. Dit bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van de inzet. Wij bieden extensieve begeleiding om dit mogelijk te maken. Van coaching tot en met intervisie.

Zelf ondernemers

Als ondernemers zijn wij continu alert en scherp op de ontwikkelingen in de markt en in ons vak.
Drive, doorzettingsvermogen en onvoorwaardelijke inzet zijn onze belangrijkste eigenschappen. Voor ons bureau is het zaak voortdurend alert te zijn op de vraag: Wie zijn wij en welke waarde voegen wij voor wie toe? Dagelijks ervaren wij wat onze toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is: de beste kandidaten vinden, deze melden zich niet vanzelf. Dit proces beheersen wij tot in de finesses. Waar bevinden zij zich, wat onderscheidt hen en wat is een passende tarifering? Onze jarenlange onderzoeken in en naar de arbeidsmarkt, Interim Index helpen antwoorden te vinden op dit type vragen.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.