Future Fit.

Is de opgedane kennis en ervaring van uw managers en professionals Fit for the Future?

Bezit uw management- en directieteam de flexibiliteit en wendbaarheid om de organisatie aan te passen aan nieuwe kansen?

Wanneer hebt u voor het laatst over uw verdere loopbaan nagedacht?

Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Kennis en opgedane ervaring worden in een steeds sneller tempo irrelevant. Flexibiliteit en wendbaarheid daarentegen nemen in belang toe. Aanpassingsvermogen is noodzakelijk, niet alleen bij de koers van een organisatie, maar ook bij de medewerkers. In hoeverre kunnen zij meegaan in alle veranderingen? Zijn zij nu, maar ook in de toekomst ‘fit for the job’?

Daarnaast vraagt goed werkgeverschap om optimale ondersteuning van medewerkers bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Als werkgever speelt u hierbij een cruciale rol.

Duurzame inzetbaarheid voor managers en professionals

Samen met LTP hebben wij een programma ontwikkeld rondom toekomstige en duurzame inzetbaarheid van managers en professionals: het Future Fit programma. Dit stelt hen in staat keuzes te maken voor hun toekomstige carrièrestap, in samenwerking met de werkgever. Uniek hierbij is de combinatie van inzicht in persoonlijke competenties met een concreet beeld én toetsing in het veld, waar carrièrekansen liggen; binnen en buiten de onderneming; als medewerker of als ondernemer. Met als resultaat een duidelijke richting voor de volgende carrièrestap met een duidelijk actieplan. Een document waarmee de werkgever én de medewerker helderheid hebben over elkaars verwachtingen en waarmee ook voldaan wordt aan de vereisten van goed werkgeverschap.

Lees hier meer over het Future Fit Programma en over het denken in de loop van de loopbaan.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.